ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Mezőgazdaság > Falugazdász
FalugazdászNemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1., Tel.: 52/503-31052/503-31052/503-31052/503-310, 52/485-74952/485-74952/485-74952/485-749; Fax: 52/485-689

Létavértes, Rózsa u. 1-3. - Telefon: +36 52 250- 435


Kattintson a logóra
Tisztelt Gazdálkodók!                                                                         2018. december

Az őstermelői kártyákat 2019. évben is szükséges felülírni a megváltozott személyes adatokkal (név-, lakcímváltozás, NAV-nál bejelentett tevékenységi kör bővítés), illetve minden földterületet érintő változást, értékesíteni kívánt termékek körét és mennyiségét illetően. A változást évente egyszer, június 15-ig kell bejelenteni. A 2016-ban kiadott Őstermelői igazolványok 2020.12.31-ig hatályosak, de csak 2018.12.31-ig érvényesek. További két évre 2019 2020-as évekre lehetőségük van a termelőknek érvényesíteni az igazolványokat. Kérek mindenkit, hogy őstermelői kártyáját minden esetben hozza magával, az ügyintézési idő csökkentése érdekében.

Nitrát adatszolgáltatás

A 2018. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatást a 2019 januárjától március 31-ig kell teljesíteni. Benyújtás: elektronikusan - ÁNYK program + Ügyfélkapus benyújtás -> visszaigazoló levél érkezik. A beküldött adatlap másolatát 5 évig meg kell őrizni!

A gyümölcsültetvények telepítésének bejelentését, valamint a meglévő ültetvények nyilvántartását, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tftv.) szabályozza. 2018. január 1-jétől megváltoztak a gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezésére valamint a meglévő ültetvények nyilvántartására vonatkozó előírások.

A Tftv. előírja a gyümölcsültetvény kataszter vezetését, amelynek felállításához a 2018. január 1-je előtt telepített ültetvényeket is nyilvántartásba kell venni. A kataszter közhiteles nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartási kötelezettség a 2500 négyzetmétert meghaladó gyümölcsültetvényekre vonatkozik. Ugyanakkor a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a 2018. január 1-je előtt engedély nélkül eltelepített 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvényeket 2018. december 31-ig szankció nélkül lehessen bejelenteni nyilvántartásba vételhez a területileg illetékes telepítési hatósághoz.

A bejelentési kötelezettség az ültetvény használójára vonatkozik. Az ültetvénnyel kapcsolatos adatokat a telepítési hatóság által rendszeresített 2. számú adatlap kitöltésével (amely itt érhető el) lehet benyújtani a területileg illetékes telepítési hatósághoz (a megyeszékhely szerinti járási hivatal e feladatokat ellátó szervezeti egysége). A 2. számú adatlap kitöltésén kívül más dokumentum benyújtására nincs szükség. A bejelentés illetékmentes.

A bejelentések valóságtartalmát az illetékes telepítési hatóság (a megyeszékhely szerinti Járási Hivatal e feladatokat ellátó szervezeti egysége) a helyszínen ellenőrizheti.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása 20 000 - 50 000 forintig terjedő bírság kiszabását vonhatja maga után (a Tftv. 64.§ (2) bekezdés a) pontja alapján).

Benyújtandó:

HBM Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály

4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14., Postafiók: 4002 Db. Pf. 131

vagy ügyfélkapun, cégkapun keresztül az https://epapir.gov.hu/felületen

2018. december 27-én és 28-án az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara valamennyi megyei igazgatóságán és a helyi falugazdász (TISZ)-irodákban is. December 21-ig a megszokott nyitva tartással várjuk Önöket, keressenek bennünket bizalommal.

Kellemes ünnepeket kívánunk.

Zilahi Kristóf és Kasza Béla falugazdászok


Tisztelt Gazdálkodók!                                                                         2018. október

Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerint szója, lóbab, édes csillagfürt termesztése esetén 1 t/ha, szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó termesztése esetén 2 t/ha minimális hozamot igazoltan elér. 2018-től már nem kell hozamigazolást benyújtani a Kincstár részére a szemes fehérjetakarmány-növényt termelőknek, viszont helyszíni ellenőrzéskor be kell tudni mutatni azokat a dokumentumokat, amelyekkel a hozam igazolható. Ha a minimális hozamigény nem teljesül, akkor elektronikusan nyilatkozatot kell tenni a Kincstár részére november 30-ig. 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a falugazdászai közreműködésével 2018. október 22-ig felmérést végez a magántulajdonban, gazdálkodói fenntartásban lévő harmadlagos vízgazdálkodási művekről.

A feladat végrehajtása során a falugazdászok felkeresik a kamara azon tagjait, akik az elmúlt öt évben legalább egyszer öntözték a területüket. A szakemberek azt mérik fel az érintett tagok körében, hogy van-e a tulajdonukban, vagy tudnak-e a használatukban lévő területen olyan külterületi, rendeltetésük szerint üzemi, táblaszintű mezőgazdasági vízellátást, vízkárelhárítási, vízerő-hasznosítási feladatokat ellátó művekről (csatornák, szivattyúk, átemelők, stb.), amelyek magántulajdonban és fenntartásban vannak vagy voltak valamikor. 

Október hónapban az Államkincstár felszólító végzést küldés az érintett gazdák részére, amennyiben az egységes kérelmükkel kapcsolatban adategyeztetésre van szükség. Ennek oka lehet fizikai blokkon belüli túligénylés, táblaátfedés, területi ráfedés. Az adategyeztetésre a végzés átvételét követő naptól 8 naptári nap áll majd rendelkezésre, melyet kizárólag elektronikus úton, az erre kialakított MÁK felületen lehet elvégezni. Az adategyeztetési feladat lebonyolításában a NAK falugazdászai ügyfeleiket keresni fogják. Aki nem falugazdász segítségével nyújtotta be az egységes kérelmét, annak javasoljuk esetleges meghatalmazottjának vagy saját ügyfélkapujának figyelemmel követését!

Kérjük a falugazdász irodába ügyintézésre érkező gazdálkodóinkat, hogy KAMARAI -  vagy ŐSTERMELŐI KÁRTYÁJÁT mindig hozza magával, a könnyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében!

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza


Tisztelt Gazdálkodók!                                                                         2018. szeptember

Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek vonatkozásában
o       a főnövény betakarítási időpontját, valamint
o       a tényleges vetési időpontot a vetést követő 15 napon belül;
o       illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját, a megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK felületén.
Az ökológiai másodvetés tervezett időpontját tárgyév október 1. napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra EFA-ként, illetve a diverzifikációban sem.
 
Az utóbbi időszakban az ökológiai másodvetésekben nagymértékű gyomosodás jelentkezett. A védekezést oly módon kell végrehajtani, hogy bizonyítható maradjon az EFA-elem kialakítása és annak fenntartása.
Így ha a gyomosodás a fenntartási időszak alatt olyan mértékű, hogy az beavatkozást igényel, illetve veszélyes gyomnövény jelenik meg a területen, akkor a mechanikai gyomszabályozást – kaszálást vagy szárzúzást – úgy kell elvégezni, hogy a másodvetésként termesztett növény még felismerhető állapotban maradjon. Ezáltal válik biztosítottá, hogy a helyszíni ellenőrzés során a növényállományt elfogadják, mint EFA ökológiai jelentőségű másodvetést.

Az 50/2008 (IV.24.) FVM rendelet szerint fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után.
A talaj takarása, fedése adott időszakban lehetséges: őszi kultúra vetésével, másodvetésű takarónövény termesztésével, vagy a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, kivéve a nitrátérzékeny területeken termesztett tavaszi vetésű kultúrák esetében, ahol a szintvonalakkal párhuzamos talajelőkészítő munkák elvégzése szeptember 1-től megengedett. Azonban fontos, hogy a talajt óvjuk, védjük szabályozva a hőmérsékletét, javítva vízháztartását, csökkentve az eróziót.
 
A rendelet mellékletében a vetésváltásra vonatkozó követelmények pontosításra kerültek az alábbi szövegezéssel.
-    Önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, valamint a dinnye, aminek termesztését követően a tökre oltott dinnye sem megengedett;
-    egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék, valamint a tökre oltott dinnye, ami után másodvetés hiányában a dinnye termesztése sem megengedett;
-    egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az összes kukoricafajta, ami után a vetőmag célra termesztett hibridkukorica sem megengedett;
-    egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag termesztés céljából hibridkukorica, ami után a kukorica termesztése sem megengedett.

 Kárándi Orsolya NAK falugazdász
Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. augusztus

A tagdíjfizetési határidő 2018. augusztus 15-e.

Késedelmes bevallás benyújtására 2018. július 31-ig volt, míg a benyújtott bevallások önrevíziójára 2018. szeptember 15-ig van lehetőség. Azon tagdíjbevallásra kötelezett tagok esetében, akik ez utóbbi határidőig sem tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek, a NAK a NAV-tól kapott adatok alapján állapítja meg a fizetendő tagdíj összegét, s egyúttal 20%-os mulasztási pótlék is előírásra kerül.
 
Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek vonatkozásában
-       a főnövény betakarítási időpontját, valamint
-       a tényleges vetési időpontot, a vetett növények megnevezését a vetést követő 15 napon belül;
-      illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját, a megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK felületén.
Az tervezett ökológiai másodvetést tárgyév október 1. napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra  EFA-ként, illetve a diverzifikációban sem.
 
Kérünk minden gazdálkodót, hogy a bejelentésekhez, bármilyen kamarai ügyintézéshez hozzák magukkal őstermelői- vagy új kamarai kártyájukat a gyorsabb ügyintézés céljából.
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya (régi nevén MVH) megkezdte a termeléshez kötött támogatások helyszíni ellenőrzését. Legtöbb esetben zöldség- illetve szálas fehérjenövény támogatásokat ellenőriznek, melyhez a 9/2015 (III. 13) FM rendelet 8. számú melléklete szerinti gazdálkodási naplót, illetve a szaporítóanyag igazolást kérik. Torma esetében az egységes kérelem benyújtásával egyidejűleg kitöltött 3 oldalas gazdálkodási naplót kérik; paprika, káposzta, karfiol, zöldségek, dinnye, stb. esetében pedig a szaporítóanyagról (vetőmag, palánta) kapott számlát is be kell tudni mutatni.  
 
Immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Hajdúsági Expo 2018. augusztus 10-12. között Hajdúböszörményben. A rendezvényen az első napon a Kelet-magyarországi Agrárfórumra kerül sor, továbbá traktorkarnevál- Ipari, Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Erdészeti Gépkiállítás és Termékbemutató - Európai Traktorhúzó Kupa - Husqvarna Fakitermelő Verseny várják az érdeklődőket. A rendezvény teljes ideje alatt a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete a sportcsarnokban kialakított 100 nm-es standon várja tagjait, partnereit.
 
2018. augusztus 17-20-ig nyitja meg kapuit a Farmer – Expo és a HORTICO  Kertészeti Szakkiállítás. Több száz kiállító, számtalan kiállított termék, várhatóan legalább 30.000 fő látogató, innováció és termékdíjak, szakmai- és közönségprogramok, mindez négy nap eseményeire felfűzve. A megnyitó keretében a NAK Agrárminiszteri fórumot szervez, melyre tisztelettel várjuk tagjainkat, a fórumon részt vevő tagjainknak a nyitónapra szóló kiállítás belépőt biztosítunk. Továbbá 4 napon keresztül várjuk tagjainkat a Sportcsarnokban a NAK közösségi standján. További információkért keressék a NAK falugazdászait.

Kárándi Orsolya NAK falugazdász

Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. július

Az idei tagdíjbevallási és befizetési határidők:
•   önbevallás: 2018.06.01 – 2018.07.02 LEZÁRULT!
•   késedelmes bevallás: 2018.07.03 – 2018.07.31 +10% késedelmi pótlék
•   tagdíjfizetési határidő: 2018.08.15 a NAK 11749008-20190244 számú bankszámlájára vagy a bevallás során igényelt csekken
•   önbevallás önrevíziója: 2018.07.03 – 2018.09.15
 
Tagdíjfizetési osztályok:
I.       tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft
II.      tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft
III.     tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft
IV.     tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150.000 Ft
V.      tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400.000 Ft
VI.     tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft
VII.    tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett 1.000.000 Ft
A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok segítségével tehető meg. Az e-Irodába történő belépéshez a tag kamarai azonosítójára és jelszavára van szükség. A kamarai azonosító megtalálható a NAK által küldött értesítő leveleken.
 
A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségéről a Kincstár július 15-éig határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt, aki a hozzájárulás összegét szeptember 15-ig beérkezőleg köteles maradéktalanul megfizetni. Továbbra is fontos, hogy ez a határidő nem a banki átutalási megbízás megadásának vagy az átutalásnak az időpontjára vonatkozik, hanem a megfizetett összeg Kincstárhoz történő beérkezésére. A kárenyhítési hozzájárulás befizetésének elmaradása vagy a határidőn túli befizetés a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság elveszítését eredményezi, függetlenül attól, hogy a termelő használatában levő termőföldön található növénykultúra igazoltan károsult-e, vagy sem!
Az éves kárenyhítési hozzájárulás mértéke:
– ültetvényművelésre szolgáló terület esetén 3000 Ft/ha;
– szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló terület esetén 3000 Ft/ha;
– egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló terület esetén 1000 Ft/ha.
 
Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek vonatkozásában
o  a főnövény betakarítási időpontját, valamint
o  a tényleges vetési időpontot a vetést követő 15 napon belül;
o  illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját, a megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK felületén.

Az ökológiai másodvetés tervezett időpontját tárgyév október 1. napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra EFA-ként, illetve a diverzifikációban sem.
 
Parlagfű:
Felhívjuk a földtulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A kiszabható növényvédelmi bírság mértéke 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet!
 
Pontosítás történt a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásaiban.
A minimális talajborításra vonatkozó előírásoknál pontosításra került a tarló fenntartására való kötelezés esete, miszerint a tarló szeptember 30-ig történő fenntartásától a nitrátérzékeny területeken a következő esetben el lehet térni: Tavaszi vetésű kultúrák esetében a szintvonalakkal párhuzamos talajelőkészítő munkák szeptember 1-től elvégezhetők.
A rendelet mellékletében a vetésváltásra vonatkozó követelmények pontosításra kerültek az alábbi szövegezéssel.
-    ö nmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, valamint a dinnye, aminek termesztését követően a tökre oltott dinnye sem megengedett;
-    egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék, valamint a tökre oltott dinnye, ami után másodvetés hiányában a dinnye termesztése sem megengedett;
-    egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az összes kukoricafajta, ami után a vetőmag célra termesztett hibridkukorica sem megengedett;
-    egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag termesztés céljából hibridkukorica, ami után a kukorica termesztése sem megengedett.
 
Kárándi Orsolya NAK falugazdászaTisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. június


Az idei tagdíjbevallási és befizetési határidők:

•   önbevallás: 2018.06.01 – 2018.07.02

•   késedelmes bevallás: 2018.07.03 – 2018.07.31   +10% késedelmi pótlék
•   tagdíjfizetési határidő: 2018.08.15 a NAK 11749008-20190244 számú bankszámlájára vagy a bevallás során igényelt csekken
•   önbevallás önrevíziója: 2018.07.03 – 2018.09.15

Tagdíjfizetési osztályok:

I.      tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft
II.     tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft
III.    tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft
IV.    tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150.000 Ft
V.     tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400.000 Ft
VI.    tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft
VII.   tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett 1.000.000 Ft

Azon tagok, akik a 2018. évben összesen legalább 16 napig és a 2017. évben is összesen legalább 16 napig NAK tagok voltak, tagdíjbevallásra kötelezettek. Azon őstermelőknek, akik a 2018-as évben váltak őstermelővé, de a 2017. év folyamán melléklapos őstermelők voltak, szintén kell bevallást készíteniük.

Aki 2017-ben csak őstermelő volt, a tagi státusz alapján bevallásra kötelezett, de a 2017. évi árbevétele nem éri el a 600.000 Ft-ot (kedvezmények nélkül) elég, ha 2018. június 30-ig megfizeti a 2.000 Ft tagdíjat a már részükre kipostázott csekken. Ebben az esetben a befizetés egyben bevallásnak is minősül. Amennyiben mégsem kapott csekket, június 15. után a falugazdászától kérheti azt.

A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok segítségével tehető meg. Az e-Irodába történő belépéshez a tag kamarai azonosítójára és jelszavára van szükség. A kamarai azonosító megtalálható a NAK által küldött értesítő leveleken.

Egységes kérelmek előzetes ellenőrzése:

A Magyar Államkincstár május 15-ét követően idén is ellenőrzi az addig beérkezett egységes kérelmek tartalmát, és amennyiben mulasztás vagy hiba áll fenn, úgy arról értesítik a gazdálkodót, és amennyiben hiba áll fenn, azokat június 19-ig jogkövetkezmények nélkül módosíthatja. Abban az esetben, ha a gazdálkodó falugazdászán keresztül adta be területalapú támogatását, a falugazdászok kapják majd az MÁK-tól az előzetes ellenőrzés keretében kimutatott nem megfelelésekről szóló elektronikus levelet, melyről minden gazdálkodót a támogatás beadásakor megadott elérhetőségeiken fogunk kiértesíteni. Mivel rövid a határidő, ezért kérünk mindenkit, hogy a telefonon megbeszélt időpontban érkezzen.

Parlagfű:

Felhívjuk a földtulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A kiszabható növényvédelmi bírság mértéke 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet!

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. május

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászai az eddigiekhez hasonlóan 2018-ban is segítséget nyújtanak az EGYSÉGES KÉRELMEK térítésmentes elkészítésében és beadásában.
 
Az egységes kérelem kampányidőszaka alatt a létavértesi falugazdász irodában az alábbiak szerint fogadják a falugazdászok gazdálkodó ügyfeleinket:
 
Kárándi Orsolya          70/436-2836       Hétfő, kedd, péntek
Zilahi Kristóf                70/528-5804      Hétfő, kedd, szerda, csütörtök
Kasza Béla                   30/262-2318       Hétfő, szerda
 
A hosszas ügyintézési idő elkerülése érdekében kérjük, hogy a kérelem benyújtásához egyeztessen időpontot a falugazdászával, valamint kérjük az egyeztetett időpontot tartani szíveskedjenek; csak ebben az esetben garantálható a támogatási kérelem határidőben történő benyújtása.
 
Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében az ügyintézéshez hozza magával:
  •         az egységes kérelem felületéhez tartozó jelszavát
  •          2017-ben benyújtott és kinyomtatott egységes kérelmét
  •          őstermelői kártyás igazolványát
  •          kamarai kártyáját
Felhívjuk figyelmét arra, hogy közös őstermelői kártya esetében a kártyán szereplő őstermelők közül mindenki kizárólag a saját nevében járhat el az egységes kérelem benyújtása során, ezért célszerű, hogy az agrártámogatások igénylésekor a gazdálkodó személyesen járjon el.
Amennyiben a termelő valamely családtagja nevében kíván az egységes kérelemmel kapcsolatos ügyet intézni, azt csak meghatalmazást kitöltve teheti meg. Meghatalmazás mintát a falugazdásztól soron kívül is kérhet.
 
Amennyiben nincs, vagy nem találja jelszavát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály ügyfélszolgálatán vagy a falugazdásztól kérjen
G1040-01 jelszóigénylő nyomtatványt és azt kitöltve a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály ügyfélszolgálatának juttassa el (4032 Debrecen, Böszörményi út 146.)
 
Egységes kérelem (W0181) benyújtásával kapcsolatos határidők:
°       Az egységes kérelem benyújtási határideje 2018. május 15
°    Az egységes kérelem 2018. május 16. és június 11. között történő benyújtása esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmazniaa Magyar Államkincstárnak, azaz a késedelmi szankció május 16-án 1%, május 17-én 2% stb.
°      A 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
°      A már 2018. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2018. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani
°     2018. június 1. és június 11. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 2018. június 11. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.
°     Az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen támogatási kérelmek esetében a már benyújtott támogatási kérelmek 2018. május 15-ig csak szankció mellett módosítható.
 
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza