ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Mezőgazdaság > Falugazdász
FalugazdászNemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1., Tel.: 52/503-31052/503-31052/503-31052/503-310, 52/485-74952/485-74952/485-74952/485-749; Fax: 52/485-689

Létavértes, Rózsa u. 1-3. - Telefon: +36 52 250- 435


Kattintson a logóra


Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. július

Az idei tagdíjbevallási és befizetési határidők:
•   önbevallás: 2018.06.01 – 2018.07.02 LEZÁRULT!
•   késedelmes bevallás: 2018.07.03 – 2018.07.31 +10% késedelmi pótlék
•   tagdíjfizetési határidő: 2018.08.15 a NAK 11749008-20190244 számú bankszámlájára vagy a bevallás során igényelt csekken
•   önbevallás önrevíziója: 2018.07.03 – 2018.09.15
 
Tagdíjfizetési osztályok:
I.       tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft
II.      tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft
III.     tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft
IV.     tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150.000 Ft
V.      tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400.000 Ft
VI.     tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft
VII.    tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett 1.000.000 Ft
A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok segítségével tehető meg. Az e-Irodába történő belépéshez a tag kamarai azonosítójára és jelszavára van szükség. A kamarai azonosító megtalálható a NAK által küldött értesítő leveleken.
 
A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségéről a Kincstár július 15-éig határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt, aki a hozzájárulás összegét szeptember 15-ig beérkezőleg köteles maradéktalanul megfizetni. Továbbra is fontos, hogy ez a határidő nem a banki átutalási megbízás megadásának vagy az átutalásnak az időpontjára vonatkozik, hanem a megfizetett összeg Kincstárhoz történő beérkezésére. A kárenyhítési hozzájárulás befizetésének elmaradása vagy a határidőn túli befizetés a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság elveszítését eredményezi, függetlenül attól, hogy a termelő használatában levő termőföldön található növénykultúra igazoltan károsult-e, vagy sem!
Az éves kárenyhítési hozzájárulás mértéke:
– ültetvényművelésre szolgáló terület esetén 3000 Ft/ha;
– szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló terület esetén 3000 Ft/ha;
– egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló terület esetén 1000 Ft/ha.
 
Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek vonatkozásában
o  a főnövény betakarítási időpontját, valamint
o  a tényleges vetési időpontot a vetést követő 15 napon belül;
o  illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját, a megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK felületén.

Az ökológiai másodvetés tervezett időpontját tárgyév október 1. napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra EFA-ként, illetve a diverzifikációban sem.
 
Parlagfű:
Felhívjuk a földtulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A kiszabható növényvédelmi bírság mértéke 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet!
 
Pontosítás történt a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásaiban.
A minimális talajborításra vonatkozó előírásoknál pontosításra került a tarló fenntartására való kötelezés esete, miszerint a tarló szeptember 30-ig történő fenntartásától a nitrátérzékeny területeken a következő esetben el lehet térni: Tavaszi vetésű kultúrák esetében a szintvonalakkal párhuzamos talajelőkészítő munkák szeptember 1-től elvégezhetők.
A rendelet mellékletében a vetésváltásra vonatkozó követelmények pontosításra kerültek az alábbi szövegezéssel.
-    ö nmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, valamint a dinnye, aminek termesztését követően a tökre oltott dinnye sem megengedett;
-    egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék, valamint a tökre oltott dinnye, ami után másodvetés hiányában a dinnye termesztése sem megengedett;
-    egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az összes kukoricafajta, ami után a vetőmag célra termesztett hibridkukorica sem megengedett;
-    egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag termesztés céljából hibridkukorica, ami után a kukorica termesztése sem megengedett.
 
Kárándi Orsolya NAK falugazdászaTisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. június


Az idei tagdíjbevallási és befizetési határidők:

•   önbevallás: 2018.06.01 – 2018.07.02

•   késedelmes bevallás: 2018.07.03 – 2018.07.31   +10% késedelmi pótlék
•   tagdíjfizetési határidő: 2018.08.15 a NAK 11749008-20190244 számú bankszámlájára vagy a bevallás során igényelt csekken
•   önbevallás önrevíziója: 2018.07.03 – 2018.09.15

Tagdíjfizetési osztályok:

I.      tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft
II.     tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft
III.    tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft
IV.    tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150.000 Ft
V.     tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400.000 Ft
VI.    tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft
VII.   tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett 1.000.000 Ft

Azon tagok, akik a 2018. évben összesen legalább 16 napig és a 2017. évben is összesen legalább 16 napig NAK tagok voltak, tagdíjbevallásra kötelezettek. Azon őstermelőknek, akik a 2018-as évben váltak őstermelővé, de a 2017. év folyamán melléklapos őstermelők voltak, szintén kell bevallást készíteniük.

Aki 2017-ben csak őstermelő volt, a tagi státusz alapján bevallásra kötelezett, de a 2017. évi árbevétele nem éri el a 600.000 Ft-ot (kedvezmények nélkül) elég, ha 2018. június 30-ig megfizeti a 2.000 Ft tagdíjat a már részükre kipostázott csekken. Ebben az esetben a befizetés egyben bevallásnak is minősül. Amennyiben mégsem kapott csekket, június 15. után a falugazdászától kérheti azt.

A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok segítségével tehető meg. Az e-Irodába történő belépéshez a tag kamarai azonosítójára és jelszavára van szükség. A kamarai azonosító megtalálható a NAK által küldött értesítő leveleken.

Egységes kérelmek előzetes ellenőrzése:

A Magyar Államkincstár május 15-ét követően idén is ellenőrzi az addig beérkezett egységes kérelmek tartalmát, és amennyiben mulasztás vagy hiba áll fenn, úgy arról értesítik a gazdálkodót, és amennyiben hiba áll fenn, azokat június 19-ig jogkövetkezmények nélkül módosíthatja. Abban az esetben, ha a gazdálkodó falugazdászán keresztül adta be területalapú támogatását, a falugazdászok kapják majd az MÁK-tól az előzetes ellenőrzés keretében kimutatott nem megfelelésekről szóló elektronikus levelet, melyről minden gazdálkodót a támogatás beadásakor megadott elérhetőségeiken fogunk kiértesíteni. Mivel rövid a határidő, ezért kérünk mindenkit, hogy a telefonon megbeszélt időpontban érkezzen.

Parlagfű:

Felhívjuk a földtulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A kiszabható növényvédelmi bírság mértéke 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet!

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. május

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászai az eddigiekhez hasonlóan 2018-ban is segítséget nyújtanak az EGYSÉGES KÉRELMEK térítésmentes elkészítésében és beadásában.
 
Az egységes kérelem kampányidőszaka alatt a létavértesi falugazdász irodában az alábbiak szerint fogadják a falugazdászok gazdálkodó ügyfeleinket:
 
Kárándi Orsolya          70/436-2836       Hétfő, kedd, péntek
Zilahi Kristóf                70/528-5804      Hétfő, kedd, szerda, csütörtök
Kasza Béla                   30/262-2318       Hétfő, szerda
 
A hosszas ügyintézési idő elkerülése érdekében kérjük, hogy a kérelem benyújtásához egyeztessen időpontot a falugazdászával, valamint kérjük az egyeztetett időpontot tartani szíveskedjenek; csak ebben az esetben garantálható a támogatási kérelem határidőben történő benyújtása.
 
Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében az ügyintézéshez hozza magával:
  •         az egységes kérelem felületéhez tartozó jelszavát
  •          2017-ben benyújtott és kinyomtatott egységes kérelmét
  •          őstermelői kártyás igazolványát
  •          kamarai kártyáját
Felhívjuk figyelmét arra, hogy közös őstermelői kártya esetében a kártyán szereplő őstermelők közül mindenki kizárólag a saját nevében járhat el az egységes kérelem benyújtása során, ezért célszerű, hogy az agrártámogatások igénylésekor a gazdálkodó személyesen járjon el.
Amennyiben a termelő valamely családtagja nevében kíván az egységes kérelemmel kapcsolatos ügyet intézni, azt csak meghatalmazást kitöltve teheti meg. Meghatalmazás mintát a falugazdásztól soron kívül is kérhet.
 
Amennyiben nincs, vagy nem találja jelszavát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály ügyfélszolgálatán vagy a falugazdásztól kérjen
G1040-01 jelszóigénylő nyomtatványt és azt kitöltve a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály ügyfélszolgálatának juttassa el (4032 Debrecen, Böszörményi út 146.)
 
Egységes kérelem (W0181) benyújtásával kapcsolatos határidők:
°       Az egységes kérelem benyújtási határideje 2018. május 15
°    Az egységes kérelem 2018. május 16. és június 11. között történő benyújtása esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmazniaa Magyar Államkincstárnak, azaz a késedelmi szankció május 16-án 1%, május 17-én 2% stb.
°      A 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
°      A már 2018. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2018. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani
°     2018. június 1. és június 11. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 2018. június 11. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.
°     Az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen támogatási kérelmek esetében a már benyújtott támogatási kérelmek 2018. május 15-ig csak szankció mellett módosítható.
 
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza