ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Mezőgazdaság > Falugazdász
FalugazdászNemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1., Tel.: 52/503-31052/503-31052/503-31052/503-310, 52/485-74952/485-74952/485-74952/485-749; Fax: 52/485-689

Létavértes, Rózsa u. 1-3. - Telefon: +36 52 250- 435


Kattintson a logóraTisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. május

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászai az eddigiekhez hasonlóan 2018-ban is segítséget nyújtanak az EGYSÉGES KÉRELMEK térítésmentes elkészítésében és beadásában.
 
Az egységes kérelem kampányidőszaka alatt a létavértesi falugazdász irodában az alábbiak szerint fogadják a falugazdászok gazdálkodó ügyfeleinket:
 
Kárándi Orsolya         70/436-2836      Hétfő, kedd, péntek
Zilahi Kristóf                70/528-5804      Hétfő, kedd, szerda, csütörtök
Kasza Béla                  30/262-2318      Hétfő, szerda
 
A hosszas ügyintézési idő elkerülése érdekében kérjük, hogy a kérelem benyújtásához egyeztessenek időpontot a falugazdászával, valamint kérjük az egyeztetett időpontot tartani szíveskedjenek; csak ebben az esetben garantálható a támogatási kérelem határidőben történő benyújtása.
 
Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében az ügyintézéshez hozza magával:
  • Ø      az egységes kérelem felületéhez tartozó jelszavát
  • Ø      2017-ben benyújtott és kinyomtatott egységes kérelmét
  • Ø      őstermelői kártyás igazolványát
  • Ø      kamarai kártyáját
Felhívjuk figyelmét arra, hogy közös őstermelői kártya esetében a kártyán szereplő őstermelők közül mindenki kizárólag a saját nevében járhat el az egységes kérelem benyújtása során, ezért célszerű, hogy az agrártámogatások igénylésekor a gazdálkodó személyesen járjon el.
Amennyiben a termelő valamely családtagja nevében kíván az egységes kérelemmel kapcsolatos ügyet intézni, azt csak meghatalmazást kitöltve teheti meg. Meghatalmazás mintát a falugazdásztól soron kívül is kérhet.
 
Amennyiben nincs, vagy nem találja jelszavát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály ügyfélszolgálatán vagy a falugazdásztól kérjen
G1040-01 jelszóigénylő nyomtatványt és azt kitöltve a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály ügyfélszolgálatának juttassa el (4032 Debrecen, Böszörményi út 146.)
 
Egységes kérelem (W0181) benyújtásával kapcsolatos határidők:
°        Az egységes kérelem benyújtási határideje 2018. május 15
°        Az egységes kérelem 2018. május 16. és június 11. között történő benyújtása esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar Államkincstárnak, azaz a késedelmi szankció május 16-án 1%, május 17-én 2% stb.
°        A 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
°        A már 2018. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2018. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani
°        2018. június 1. és június 11. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 2018. június 11. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.
°        Az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen támogatási kérelmek esetében a már benyújtott támogatási kérelmek 2018. május 15-ig csak szankció mellett módosítható.
 
Kárándi Orsolya NAK falugazdászaTisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. április

Az egységes kérelem kampányidőszaka alatt a létavértesi falugazdász irodában az alábbi falugazdászok fogadják gazdálkodó ügyfeleinket:

Kárándi Orsolya               70/436-2836
Zilahi Kristóf                      70/528-5804

Kasza Béla                       30/262-2318


Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a várakozások elkerülése érdekében a falugazdászoktól minél hamarabb kérjenek időpontot a kérelem beadásához!

 Egységes kérelem (W0181) benyújtásával kapcsolatos határidők:

°            Az egységes kérelem benyújtási határideje 2018. május 15

°            Az egységes kérelem 2018. május 16. és június 11. között történő benyújtása esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar Államkincstárnak, azaz a késedelmi szankció május 16-án 1%, május 17-én 2% stb.

°            A 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

°            A már 2018. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2018. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani

°            2018. június 1. és június 11. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 2018. június 11. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.

°            Az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen támogatási kérelmek esetében a már benyújtott támogatási kérelmek 2018. május 15-e csak szankció mellett módosítható. 

Főszabályként egységes kérelmet minden olyan mezőgazdasági termelő benyújthat, aki aktívan végzi tevékenységét, jogszerű földhasználattal rendelkezik (közvetlen támogatások esetében tárgyév június 11-ig, EMVA-ból nyújtott támogatások esetében a jogszerű földhasználatnak a teljes gazdálkodási évben meg kell lennie); valamint SAPS támogatható területe eléri az 1 hektárt, a tábla támogatható területének pedig el kell érnie a 0,25 hektárt.

A falugazdász-hálózat a kérelmek benyújtásában teljes körű segítséget nyújt, melyhez szükséges az MVH-tól kapott jelszó és regisztrációs szám, valamint az idei évben

minden igénylő feltétlenül hozza magával őstermelői igazolványát (plasztik kártyáját).

Előzetes ellenőrzés:

Május 16. után végzésben kapnak figyelmeztetést a termelők, ha:

—           Valamely referencia területük esetén numerikus túligénylés lép fel

—           Táblák, EFA területek átfedésben vannak:

°           Táblák esetén: minimum 15% vagy 0,25 hektár átfedés

°           Táblával szomszédos EFA: minimum 15% átfedés

°           Pontszerű EFA: 100% átfedés

—           Ráfedés – a tábla az igénylés szempontjából nem támogatható MePAR lehatárolásra fed rá tolerancia felett – Túlrajzolás és vágás

—           Kötelezően csatolandó dokumentum hiánya

—           Állatalapú jogcímek ellenőrzése

°            A potenciális meg nem feleléseket külön előzetes egyeztetési felületen lehet kijavítani a 2018. május 15-től számított 35. napig (max.: június 19-ig)

°            A végzés nem számít szabálytalanságról való értesítésnek; KIVÉVE, ha az ügyfél a június 19-i napot követően reagál (csökkent területet) az előzetes meg nem felelésről kiértesítő végzésben leírtakra

Adategyeztetésről szóló végzés kerül kiadásra:

—           Valamely referencia terület esetén numerikus túligénylés lép fel

—           Táblák, EFA területek átfedésben vannak:

°           Táblák esetén: minimum 15% vagy 0,25 hektár átfedés

°           Táblával szomszédos EFA: minimum 15% átfedés

°           Pontszerű EFA: 100% átfedés

—           Ráfedés – a tábla az igénylés szempontjából nem támogatható MePAR lehatárolásra fed rá tolerancia felett

Parlag, erdőszél, másodvetés, nitrogénmegkötő vegyszermentesség bevezetése 2018-tól

Csak vetéstől betakarításig él a tilalom:

°            csávázószer megengedett

°            Termésfokozókat és műtrágyát lehet használni (forgalombahozatali engedély)

Növényvédőszermentes tilalmi időszak:

°            Erdő menti hektársáv: vetéstől betakarításig

°            Parlag: pihentetés időtartama alatt (január 1- augusztus 31)

°            Másodvetés: 60 nap

°            N-megkötő növény:

            egynyári - vetéstől betakarításig

            évelő – május 1. – szeptember 30.

Vegyszerhasználat a termeléshez kötött támogatásnál lehetséges!

 

Súlyozási tényezők változásai:

°            energetikai ültetvénynél 0,3-ról, 0,5-re

°            nitrogénmegkötőnél 0,7-ről, 1-re

Felhívjuk az állattartók figyelmét,  a  2018. március 1-jétől érvényes telefonszám-változásra. Az ENAR ügyfélszolgálat új telefonszáma: 06-1-336-90-50, melyen hétfőtől-csütörtökig 8.00 órától 16.00 óráig,  pénteki napokon 8.00 órától 13.30-ig hívható a központi ENAR ügyfélszolgálat.

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza

Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. március

A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az őstermelő köteles (személyi adatok – név, lakcím, adóazonosító jel, adószám; őstermelői tevékenység – pl.: NAV-nál bejelentett tevékenységi kör bővítése; értékesíteni kívánt termékek köre) adatokban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni.
Saját gazdaságra vonatkozó adatok (pl.: földterület használatának jogcíme, helyrajzi száma, nagysága, művelési ága, állattartásra alkalmas épület férőhelye és alapterülete, értékesíteni kívánt termékek mennyisége) változása esetén évente egyszer, június 15-ig kell bejelenteni a NAK falugazdászainál.
 
Az őstermelői igazolványokat legkésőbb 2018. március 20-ig kell érvényesíteni annak érdekében, hogy az őstermelői jogviszony folyamatos legyen. A határidő azokat az őstermelőket érinti, akik hatályos ideiglenes vagy már kártyaalapú őstermelői igazolvánnyal rendelkeznek, azonban még nincs 2018. évre vonatkozó értékesítési betétlapjuk. A betétlap kiállítása továbbra is díjmentes, és  az őstermelő bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes falugazdásznál kérelmezhető, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is meg kell jelenniük.
 
Az Európai Uniós és Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak:
2018. február 1 - 2018. március 20.
Késedelmes benyújtás időszaka: 2018. március 20. – 2018. április 14.  (munkanaponként 1% szankció)
A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A fenti benyújtási határidőt követően beküldött kérelmek elutasításra kerülnek.
A támogatási jogosultság feltételei:
A termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás esetében a támogatás a gazdálkodó tenyészetében tartott minden olyan nőivarú juh után igénybe vehető, amelyik legalább egyszer ellett élete során, vagy a birtokon tartási kötelezettség utolsó napján betölti az egy éves kort.
- a minimális támogatható állatlétszám: átmeneti nemzeti anyajuhtartásnál – 10 egyed; termeléshez kötött közvetlen támogatásnál – 1 egyed;
- a támogatási kérelemhez elektronikus úton csatolni kell a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított instruktori igazolás másolatát;
- az ügyfélnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló törvény szerinti apaállat-használatról;
- a ügyfélnek gondoskodnia kell tenyészetében lévő egyedek juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölésről, folyamatos nyilvántartásról és az adatok bejelentéséről;
- támogatási kérelemben bejelentett állatlétszámot a támogatási kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól (2018. március 20-tól) kezdődően száz egymást követő napon keresztül (2018. június 28-ig) a tenyészetében tartja.
 
A 2017. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatás minden nitrátérzékeny területen gazdálkodóra vonatkozik, melyet 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra kell teljesíteni elektronikusan a naptári évet követő március 31-ig. (Aktuális határidő 2018. március 31.) Az adatszolgáltatással kapcsolatban a falugazdász hálózat segítséget nyújt.
 
Az egységes kérelem (területalapú támogatás) szankciómentes benyújtási időszaka 2018. április 1-május 15-éig tart. Az idei évben is szükséges az ügyfelek MVH regisztrációs száma és az ahhoz tartozó jelszó (8 karakter) megléte. Fontos, hogy aki elveszítette az érvényes MVH jelszavát még időben igényeljen új jelszót az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány a falugazdász irodában is elérhető.
 
Felhívom az állattartók figyelmét,  a  2018. március 1-jétől érvényes telefonszám-változásra. Az ENAR ügyfélszolgálat új telefonszáma: 06-1-336-90-50, melyen hétfőtől-csütörtökig 8.00 órától 16.00 óráig,  pénteki napokon 8.00 órától 13.30-ig hívható a központi ENAR ügyfélszolgálat.
 
Kárándi Orsolya NAK falugazdászaTisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. február


A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban a juhtenyésztők, juhtartók számára három jogcímen kerülhet kifizetésre támogatás: az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás állatlétszám alapon, termeléstől elválasztva a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás történelmi bázis alapon, valamint termeléshez kötött anyajuhtartás támogatásként.
A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás történelmi bázissal rendelkező termelők kizárólag az állatlétszám alapú támogatás igénylésével szerezhetik meg a jogot aszerint, hogy ténylegesen hány anyajuhot tartanak. Ennél a támogatásnál a kifizetési kérelmet nem kell külön benyújtani, mivel az a ténylegesen tartott és kérelmezett egyedszám alapján automatikusan kerül folyósításra.
A termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás esetében a támogatás a gazdálkodó tenyészetében tartott minden olyan nőivarú juh után igénybe vehető, amelyik legalább egyszer ellett élete során, vagy a birtokon tartási kötelezettség utolsó napján betölti az egy éves kort.
A támogatási kérelmek szankciómentes benyújtására 2018. február 1. és 2018. március 20. között van lehetőség, továbbá szankcióval terhelten március 20. után még 25. naptári napig, mely időszak alatt munkanaponként 1 százalékkal csökkentésre kerül, a támogatási összeg.
A támogatási jogosultság feltételei:
- a minimális támogatható állatlétszám: átmeneti nemzeti anyajuhtartásnál – 10 egyed; termeléshez kötött közvetlen támogatásnál – 1 egyed;
- a támogatási kérelemhez elektronikus úton csatolni kell a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított instruktori igazolás másolatát a MÁK által közzétett formanyomtatványon;
- az ügyfélnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló törvény szerinti apaállat-használatról és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ az állomány fedeztetésére;
- a ügyfélnek gondoskodnia kell tenyészetében lévő egyedek juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölésről, folyamatos nyilvántartásról és az adatok bejelentéséről;
- támogatási kérelemben bejelentett állatlétszámot a támogatási kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően száz egymást követő napon keresztül a tenyészetében tartja.
 
A 2017. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatást a 2018 januárjától március 31-ig kell teljesíteni.
Benyújtás: elektronikusan - ÁNYK program + Ügyfélkapus benyújtás ---> visszaigazoló levél érkezik. A beküldött adatlap másolatát 5 évig meg kell őrizni!
 
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 2018 tél-tavaszán a következő továbbképzéseket szervezi:
§         40 órás szakmérnök továbbképzés, 2018. február 19-23.
§         80 órás növényvédelmi alaptanfolyam, 2018. január 15-22.
§         25 órás zöldkönyves továbbképzés (400 órás mérlegraktár és növényvédőszer-kezelő), 2018. január 22-24., 2018.február 12-14.
§         8 órás zöldkönyves továbbképzés, 2018. február 12. Debrecen
További információk: 4032 Debrecen, Füredi út 76. I.em./7.
Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 8.30-12.00. Telefon: 06 70/433-4027
 
Megjelent a méhészeti járművekre 2018. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó államkincstári közlemény.
A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, továbbá, OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén 5 évente méhészeti eszközhordozó járművenként az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint.
A kérelmeket 2018. február 15. és 2018. április 15. között kell benyújtani az N0800 számú „Támogatási kérelem” nyomtatványon.
 
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. január

A falugazdász hálózat kiemelt országos feladata jelenleg az öntözővíz igény felmérése.
Ezért az őstermelői igazolvány érvényesítésével kapcsolatban tisztelettel megkérem tagjainkat, hogy azok keressék a falugazdászokat, akik januárban szeretnének értékesíteni, de nincs érvényes betétlapjuk. Kérem, hogy akik rendelkeznek hatályos igazolvánnyal (plasztikkártya alapú igazolvánnyal), de nem rendelkeznek érvényes betétlappal, és január hónapban nem terveznek értékesíteni, legyenek szívesek februártól keressék a falugazdászokat március 20-ig. Szíves megértésüket köszönöm.

 Emiatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint módosul:
           Hétfő: 8-16.00 Kasza Béla
           Csütörtök: 8-16.00 Kárándi Orsolya
           A hét többi napjain az ügyfélfogadás szünetel.

 

Néhány változás történt a növényvédő szerek használatára vonatkozó előírásokban. Továbbá az Európai Bizottság is új állásfoglalást adott ki ezzel kapcsolatban. – Tájékoztat a NAK honlapján megjelenő cikk.

„A zöldítés 2018. évi változásaival kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldítés során EFA-ként elszámolni kívánt táblaszintű területeken a vetéstől betakarításig, illetve a kötelező fenntartási időszakban növényvédő szer használata nem megengedett. A korábbi iránymutatástól eltérően az Európai Bizottság állásfoglalása szerint a csávázott vetőmag alkalmazása sem megengedett, mivel annak elvetésével a magra juttatott növényvédő szer aktivizálódik és ugyanúgy jelen lesz a területen.

A növényvédőszer-használati tilalommal érintett területek:
-    parlagon hagyott terület esetében: a pihentetés időtartama alatt (tárgyév jan. 1- aug. 31.);
-    ökológiai jelentőségű másodvetés esetében: a kötelező fenntartás alatt (vetéstől számított 60 nap);
-    nitrogénmegkötő növény esetében: vetéstől betakarításig;
-    egynyári kultúra esetén: vetéstől betakarításig;
-    évelő kultúra esetén: termesztési időszak alatt;
-    termelés alatt álló erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársáv: a sávon termelt növénykultúra vetésétől betakarításáig.

Az évelő nitrogénmegkötő kultúráktól eltekintve a fenti EFA-területeken nem megengedett a csávázott vetőmag alkalmazása. Az évelő nitrogénmegkötő növényeknél azonban a növényvédőszer-mentességet a termesztési időszak alatt (május 1-jétől szeptember 30-ig) kell biztosítani, amely időszak teljes tartamában az adott évelő növénykultúrának a területen kell lennie. Ez igaz a telepítés évére is, ezért a növénykultúra telepítésére tárgyév május 1. előtt kell, hogy sor kerüljön. Ez nem esik bele a növényvédőszer-használati tilalommal érintett időszakba, így ebben az egy esetben csávázott vetőmag is vethető.

A csávázott vetőmag alkalmazását a gazdálkodóknak az egységes kérelemben tett nyilatkozattal és gazdálkodói napló vonatkozó betétlapjainak vezetésével kell igazolnia, amelyet a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

Kérjük, hogy a zöldítésben elszámolni kívánt területeikre szánt vetőmag vásárlásánál a fenti szabályokra legyenek figyelemmel!”

Anyatehén támogatási kérelemhez kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentése:
-        legkésőbb a pótlásra előírt határidőt (kieséstől számított 60 nap) követő 15. nap,
-        a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan napjában kieső és nem pótolt állatok esetében a kiesést követő 15. nap.
 
A 2017. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatást a 2018 januárjától március 31-ig kell teljesíteni.
Benyújtás: elektronikusan - ÁNYK program + Ügyfélkapus benyújtás ---> visszaigazoló levél érkezik. A beküldött adatlap másolatát 5 évig meg kell őrizni!
 
A gazdálkodóknak 2018. január 31-éig elektronikus úton kötelező Gazdálkodási Naplót beadni az alábbi jogcímek kapcsán:
-       Agrár-Környezetgazdálkodási kifizetés (2015. és 2016. évi pályázati felhívás szerinti)
-       Ökológiai gazdálkodás támogatás
-        NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
-       kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken
-      vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
-       élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
-    Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
 
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 2018 tél-tavaszán a következő továbbképzéseket szervezi:
§         40 órás szakmérnök továbbképzés, 2018. február 19-23.
§         80 órás növényvédelmi alaptanfolyam, 2018. január 15-22.
§         25 órás zöldkönyves továbbképzés (400 órás mérlegraktár és növényvédőszer-kezelő), 2018. január 22-24., 2018.február 12-14.
§         8 órás zöldkönyves továbbképzés, 2018. február 12. Debrecen
További információk: 4032 Debrecen, Füredi út 76. I.em./7.
Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 8.30-12.00. Telefon: 06 70/433-4027
 
Pár hét múlva, január 24-én ismét nyitja kapuit az agráripar csúcsrendezvénye a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. Az AGROmashEXPO és az AgrárgépShow ezúttal is felvonultatja a teljes hazai kínálatot. Több mint 300 kiállító 9 pavilonban, összesen 38.000 négyzetméteren várja Önt is újdonságaival. 
 
                                                                                                                            Kárándi Orsolya  NAK falugazdásza

 


Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2017. december

Az Európai Unió 2018-tól növényvédőszer-használati tilalmat vezet be a zöldítés ún. táblaszintű ökológiai jelentőségű területein (EFA). A módosítás célja, hogy javítsa a zöldítés környezeti hatékonyságát és ezen belül maximalizálja az EFA-területek biológiai sokféleségre gyakorolt kedvező hatását. Az uniós szabályozás változása miatt a zöldítésre vonatkozó 10/2015. (III. 13.) FM rendeletet is szükséges módosítani, mely módosítások 2018. január 1-jén lépnek hatályba. 

Az új szabályrendszer nem azt jelenti, hogy azokat a fajokat, amiket eddig nitrogénmegkötő növényként vagy ökológiai jelentőségű másodvetés keverékében elfogadtak (pl. szója, borsó), a továbbiakban ne lehetne ökológiai jelentőségű területként elszámolni. Ezen fajok továbbra is a zöldítés szerves részét képezik, viszont ökológiai jelentőségű területként történő elfogadásuk 2018-tól egy további feltételhez, a növényvédő szerek használatának tilalmához kötött. Fontos kiemelni azt is, hogy a tiltás nem befolyásolja a SAPS és a termeléshez kötött fehérjenövény-támogatás feltételeit vagy összegét.

A fenntartási időszakra vonatkozó növényvédőszer-használati tilalom a parlagon hagyott földterületeken és az ökológiai jelentőségű másodvetés esetében is él.

Az őstermelői kártyákat 2018. évben is szükséges felülírni a megváltozott személyes adatokkal (név-, lakcímváltozás, NAV-nál bejelentett tevékenységi kör bővítés), illetve minden földterületet érintő változást, értékesíteni kívánt termékek körét és mennyiségét illetően. A változást évente egyszer, június 15-ig kell bejelenteni. Kérek mindenkit, hogy őstermelői kártyáját minden esetben hozza magával, az ügyintézési idő csökkentése érdekében.

A 2017. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatást a 2018 januárjától március 31-ig kell teljesíteni.

Benyújtás: elektronikusan - ÁNYK program + Ügyfélkapus benyújtás ---> visszaigazoló levél érkezik. A beküldött adatlap másolatát 5 évig meg kell őrizni!

Módosultak a „Natura 2000 mezőgazdasági és a Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések”, valamint az „Ökológiai gazdálkodásra való áttérés” című felhívások dokumentációi. A gazdálkodási napló - webGN benyújtására vonatkozó határidő egy hónapra rövidül a kifizetések meggyorsítása érdekében, azaz az elektronikus benyújtás az adott évet követő év január 1. és január 31. közötti időszak.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 2018 tél-tavaszán a következő továbbképzéseket szervez

  • 40 órás szakmérnök továbbképzés, 2018. február 19-23.
  • 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam, 2018. január 15-22.
  • 25 órás zöldkönyves továbbképzés (400 órás mérlegraktár és növényvédőszer-kezelő), 2018. január 22-24., 2018.február 12-14.
  • 8 órás zöldkönyves továbbképzés, 2018. február 12. Debrecen
További információk: 4032 Debrecen, Füredi út 76. I.em./7.
Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 8.30-12.00. Telefon: 06 70/433-4027
 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály új székhelyre költözött. (régi nevén MVH)
Új címük 2017. október 30. napjától:      4032 Debrecen, Böszörményi út 146. szám.
A Főosztály postafiókja, e-mail címe, és telefonos elérhetőségei változatlanok maradtak.
Postacím: 4001 Debrecen, Pf.: 551
Telefon: (36 52) 814 – 520

E-mail: 
agrartamogatas.ugyfelszolgalat@hajdu.gov.hu

A megújult ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje az alábbiak szerint kerül hosszabbításra:
Hétfőtől – Csütörtökig        8:00 - 16:00                          Pénteken           8:00 – 12:00


Ezúton kívánok minden kedves Ügyfelünknek
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet!

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2017. november

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az őstermelő köteles haladéktalanul bejelenteni az igazolvány elvesztését, megsemmisülését, megrongálódását.

Az igazolvány pótlásáért fizetendő, 3000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat meg kell fizetni:

-            a napi használat során elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány esetében,

-            a postai kézbesítés során megrongálódott, de az ügyfél által átvett igazolvány esetében (ha annak tényét az ügyfél 30 napon belül jelenti be és a posta a panaszt elfogadja, úgy a befizetett díj visszajárhat).

Elveszett betétlapok pótlása ingyenes.
Az őstermelői igazolványok kiadásában és érvényesítésében lényegi változás nem történt.

Október 31-től kezdetét veszi az év azon időszaka, amikor tilos a trágyakijuttatás a nitrátérzékeny területekre. A tilalom február 15-ig tart, mely alól kivételt csak az őszi kalászosok február 1-jétől megengedett fejtrágyázása képez.

Ne feledkezzenek meg az adatszolgáltatási kötelezettségről sem, ugyanis ezt minden nitrátérzékeny területen gazdálkodónak, továbbá az ország teljes területén háztartási igényt meghaladóan állatot tartóknak 2018. január 1-től 2018. március 31-ig meg kell tennie.

Amennyiben a Magyar Államkincstár már fizetett valamely gazdálkodónak, a kapott összeget jogcímét egy kód alapján könnyen be lehet azonosítani. A beazonosításában segít a www.mvh.allamkincstar.gov.hu-n közzétett GIRO-kódlista. A bankkivonaton a „Közlemény” rovatban szereplő, általában három betűvel kezdődő számsor első három száma a GIRO-kód. (Például: MVT 37 518 4 6 32 2130 jelzésű közlemény esetén a kapott összeg a közzétett excel táblázat szerint a „Szálas fehérjenövény támogatás igénylés”-hez kapcsolódik.)

Módosultak a „Natura 2000 mezőgazdasági és a Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések”, valamint az „Ökológiai gazdálkodásra való áttérés” című felhívások dokumentációi.

A módosítással törlésre került a kötelező képzésen történő részvételére vonatkozó konkrét véghatárnap megjelenítése a pályázatban. A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét követően Natura 2000 képzésen részt venni a programozási időszakban – azaz 2020-ig – egyszer.

Az említett jogcímek vonatkozásában előírt továbbá, hogy a gazdálkodási napló - webGN benyújtására vonatkozó határidő egy hónapra rövidül a kifizetések meggyorsítása érdekében, azaz az elektronikus benyújtás az adott évet követő év január 1. és január 31. közötti időszak.

Kárándi Orsolya NAK falugazdászaTisztelt Gazdálkodók!                                                                               2017. október

A Magyar Államkincstár a korábbi évekhez hasonlóan, idén is felszólító végzés kiküldésével hívja fel az érintettek figyelmét, ha a benyújtott egységes kérelmükkel kapcsolatban adategyeztetésre van szükség. Ennek oka lehet fizikai blokkon belüli túligénylés, tábla átfedés, területi ráfedés. Az adategyeztetés elvégzését kizárólag elektronikus úton, a Kincstár erre kialakított felületén teheti meg az értesített gazdálkodó a kiértesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül. Az adategyeztető levelek kiküldése várhatóan 2017. október elején történik meg.
Az őstermelői kártyával vagy kamarai kártyával csökkenthető az adminisztráció, így kérjük postai úton megkapott kártyáját mindenképpen hozza magával!

A Magyar Államkincstár megkezdi a 2016. évi pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések kifizetését. A visszatérítésre azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akik a 2016. évben közvetlen támogatás iránti kérelmet nyújtottak be, közvetlen támogatásaik összege a 2 000 eurót meghaladták, valamint 2017. szeptember 21-ig jogerőre emelkedett olyan határozattal rendelkeznek, amely alapján pénzügyi fegyelemből adódó támogatás-csökkentés történt.

A 2017. október 15-ig történő, pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszafizetések nem keverendőek össze a 2017. évi egységes kérelem keretében benyújtott kérelmekhez kapcsolódó előleg kifizetésekkel.

FELHÍVÁS

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017. november 3-án kamarai választásokat tart. Az Álmosd, Hosszúpályi, Kokad, Létavértes, és Monostorpályi lakcímmel/székhellyel rendelkező kamarai tagok részére reggel 6:00 és este 18:00 óra között nyílik lehetőség a voksok leadására a 4281 Létavértes, Rózsa utca 1-3 szám alatti Falugazdász Irodában.

Kérjük, feltétlen hozza magával érvényes őstermelői vagy kamarai kártyáját, személyazonosító okmányát és lakcímkártyáját, valamint cég esetén a cég képviseletére jogosító dokumentumok másolatát (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány).

További információ a kamara honlapján (www.nak.hu) talál, vagy bizalommal keresse falugazdászát.

 

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
+36 70/436 2836Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2017. szeptember

A Magyar Államkincstár a korábbi évekhez hasonlóan, idén is felszólító végzés kiküldésével hívja fel az érintettek figyelmét, ha a benyújtott egységes kérelmükkel kapcsolatban adategyeztetésre van szükség. Ennek oka lehet fizikai blokkon belüli túligénylés, tábla átfedés, területi ráfedés. Az adategyeztetés elvégzését kizárólag elektronikus úton, a Kincstár erre kialakított felületén teheti meg az értesített gazdálkodó a kiértesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül. Az adategyeztető levelek kiküldése várhatóan 2017. szeptember végén, október elején történik meg.

Az őstermelői kártyával vagy kamarai kártyával csökkenthető az adminisztráció! Amennyiben Ön a NAK munkavállalójával adategyeztetést kíván benyújtani, úgy kérjük, hozza magával az őstermelői kártyáját vagy kamarai kártyáját, mert azzal az adategyeztetés benyújtása gyorsítható.

 

Az Európai Bizottság módosította az ezeket részletező 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet, ami miatt a zöldítésre vonatkozó 10/2015. (III. 13.) FM rendeletet is szükséges módosítani. A korlátozás 2018. január 1-jén lép hatályba. Az eddigi szabályozástól eltérően 2018-tól, számos érdemi egyszerűsítés mellett, a zöldítéssel összefüggésben a termelő típusú ökológiai jelentőségű területeken (EFA) egy komoly korlátozást is bevezetnek: általános növényvédőszer-használati tilalmat a parlagon, az ökológiai másodvetésben, az erdőszélek menti hektársávokon, és a nitrogén-megkötő növények esetében. A növényvédőszerek használatának tilalma egyértelműen a N-megkötő növények (elsősorban a szója, borsó, babfélék, lucerna, csillagfürt) esetében jelent nagyobb változást, mivel az eddig konvencionális körülmények között, növényvédőszer alkalmazása mellett művelt N-megkötő kultúrák 2018-tól nem lesznek elszámolhatóak EFA területként. Ha azonban a termesztés során nem alkalmaznak növényvédőszert, a terület továbbra is elszámolható EFA-területként. 

A vizes árok tagállami döntés szerint 2018-tól kikerül az EFA-elemek hazai rendszeréből, ugyanis végleges lehatárolásuk a MePAR-ban adathiány és technikai tényezők miatt nem megoldható.

                                                                                                                            Kárándi Orsolya NAK falugazdásza
Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2017. augusztus

A tagdíjfizetési határidő a Kamara Alapszabálya szerint 2017. július 31., melyet - tekintettel a hosszabbított bevallási határidőre - a csekk útján fizetők esetében 2017. augusztus 15-ig hosszabbított meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Elnöksége.

Késedelmes bevallás benyújtására 2017. július 31-ig, míg a benyújtott bevallások önrevíziójára 2017. szeptember 15-ig van lehetőség. Azon tagdíjbevallásra kötelezett tagok esetében, akik ez utóbbi határidőig sem tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek, a NAK a NAV-tól kapott adatok alapján állapítja meg a fizetendő tagdíj összegét, s egyúttal 20%-os mulasztási póték is előírásra kerül.

Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek vonatkozásában

o         a főnövény betakarítási időpontját, valamint

o         a tényleges vetési időpontot a vetést követő 15 napon belül;

o         illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját, a megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK felületén.

Az ökológiai másodvetés tervezett időpontját tárgyév október 1. napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra EFA-ként, illetve a diverzifikációban sem.

Ökológiai másodvetés esetében nem kötelező a fémzárolt vetőmag alkalmazása, azonban ennek hiányában a 9/2015 FM rendelet szerinti gazdálkodási naplót vezetni kell!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya (régi nevén MVH) megkezdte a termeléshez kötött támogatások helyszíni ellenőrzését. A levél tárgyában található iratazonosító a korábban benyújtott támogatások vonalkódjával egyezik meg, melyből megtudható melyik gazdálkodási évet vizsgálják. Legtöbb esetben zöldség- illetve szálas fehérjenövény támogatásokat ellenőriznek, melyhez a 9/2015 (III. 13) FM rendelet 8. számú mellékelete szerinti gazdálkodási naplót, illetve a szaporítóanyag igazolást kérik. Torma esetében az egységes kérelem benyújtásával egyidejűleg kitöltött és beszkennelt 3 oldalas naplót kérik; paprika, káposzta, karfiol.. stb. esetében pedig a szaporítóanyagról (vetőmag, palánta) kapott számlát is be kell mutatni. 

Tájékoztatom Önöket, hogy Tömöri István falugazdász kollega július 26-án töltötte utolsó munkanapját a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál. A továbbiakban az őt érintő ügyekben is forduljanak hozzám bizalommal.

Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Hajdúsági Expo 2017. augusztus 11-13. között Hajdúböszörményben. A rendezvényen Traktorkarnevál- Ipari, Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Erdészeti Gépkiállítás és Termékbemutató - Európai Traktorhúzó Kupa - Husqvarna Fakitermelő Versennyel várták az érdeklődőket.

2017. augusztus 17-20-ig nyitja meg kapuit a XXVI. Farmer – Expo és a XII. HORTICO Szakkiállítás. Több száz kiállító, számtalan kiállított termék, legalább 30.000 fő látogató, innováció és termékdíjak, szakmai- és közönségprogramok, mindez négy nap eseményére felfűzve.

Kárándi Orsolya, NAK falugazdászaTisztelt Gazdálkodók!                                                                               2017. július

Felhívom figyelmüket, hogy az agrárkamarai tagdíj bevallási időszaka július 15-én lezárul, ezt követően 2017. július 31-ig 10 %-os késedelmi pótlék megfizetése mellett van lehetőség a bevallás megtételére. Azon tagdíjbevallásra kötelezett tagok esetében, akik ez utóbbi határidőig sem tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek, a NAK a NAV-tól kapott adatok alapján állapítja meg a fizetendő tagdíj összegét, s egyúttal 20%-os mulasztási pótlék is előírásra kerül. A tagdíj befizetésének határideje változatlanul július 31-e. 

Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek vonatkozásában

o        a főnövény betakarítási időpontját, valamint

o        a tényleges vetési időpontot a vetést követő 15 napon belül;

o        illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját, a megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK felületén.

Az ökológiai másodvetés tervezett időpontját tárgyév október 1. napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy elfogadható legyen ökológiai másodvetésként.
Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra EFA-ként, illetve a diverzifikációban sem.
Ökológiai másodvetés esetében nem kötelező a fémzárolt vetőmag alkalmazása, azonban ennek hiányában a 9/2015 FM rendelet szerinti gazdálkodási naplót vezetni kell.

Kárándi Orsolya, Tömöri István NAK falugazdászai 


Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2017. június

Az alábbiakban szeretnénk néhány fontos információt megosztani a 2017-es tagdíjbevallással kapcsolatban..
A Kamara internetes bevallási felülete várhatóan az Alapszabályban rögzítettek szerint június 1-től válik elérhetővé.
A 2017. évi tagdíj önbevallási időszak 2017. július 15. napjáig tart.

A tagdíjbevallás kizárólag elektronikusan, a NAK ügyfélkapuján (e-Iroda) keresztül tehető meg (www.nak.hu), mely az előző évekhez hasonlóan működik. A honlapon történő bejelentkezéshez a kamarai nyilvántartási számra és a hozzá tartozó jelszóra lesz szüksége. Ha jelszavát elvesztette vagy elfelejtette, kérje falugazdásza segítségét új jelszó igénylésében.

Amennyiben falugazdász segítségét kéri a tagdíjbevallásban, kérjük hozza magával őstermelői kártyáját vagy kamarai igazolványát, illetve adóbevallását, melyen őstermelői bevétele, MVH-s támogatásai tételesen láthatóak.
Az idei évben is mentesülnek a tagdíjbevallás alól az évi 600.000 forint árbevételt el nem érő őstermelők, amennyiben a 2.000 forint tagdíjat 2017.  június 30-ig megfizetik.
A bevallásra nem kötelezett tagoknak, illetve a várhatóan 2.000 Ft-ot fizető őstermelő tagok részére június elején közel 190 ezer (fehér gépi feldolgozású) csekket postáz a Kamara.

Bevallásra kötelezett tagok esetén a bevalláskor jelezheti csekkigényüket, melyet 2017. július és augusztus első felében a Kamara postáz tagjainak.Ha a felületen nem jelezték csekk igényüket, utalják át a tagdíjat a Kamara OTP Bank ZRt.-nél vezetett 11749008-20190244 számú bankszámlára.
Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntessék fel kamarai azonosítójukat, illetve adóazonosítójukat vagy adószámukat.

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK, régi nevén MVH) május 15-ét követően idén is ellenőrzi az addig beérkezett egységes kérelmek tartalmát, és amennyiben mulasztás vagy hiba áll fenn, úgy arról értesítik a gazdálkodót, és amennyiben hiba áll fenn, azokat június 19-ig jogkövetkezmények nélkül módosíthatja.

Tehát az előzetes ellenőrzésre nyitva álló határidő június 19 (hétfő). Abban az esetben, ha a gazdálkodó falugazdászán keresztül adta be területalapú támogatását, a falugazdászok kapják majd az MÁK -tól az előzetes ellenőrzés keretében kimutatott nem megfelelésekről szóló elektronikus levelet, melyről minden gazdálkodót a támogatás beadásakor megadott elérhetőségeken fogunk kiértesíteni.
Mivel rövid a határidő, ezért kérünk mindenkit, hogy a telefonon megbeszélt időpontban érkezzen.

Az őstermelők segítése érdekében egy színes, többféle módon kihelyezhető „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” táblát készített a NAK, melyet a piacokon értékesítő gazdálkodóknak ki kell helyeznie. Ezek a táblák ingyenesen átvehetők a falugazdász irodákban.

Kárándi Orsolya, Tömöri István NAK falugazdászai

Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2017. május

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az agrártámogatások következő aktualitásairól tájékoztatja a tagságot.

Az egységes kérelem benyújtása szankciómentesen 2017. április 7.- 2017. május 15. között lehetséges. Az egységes kérelem 2017. május 16. és június 9. között történő benyújtása esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar Államkincstárnak, azaz a késedelmi szankció május 16-án 1%, május 17-én 2% stb.

A 2017. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A már 2017. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2017. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.

Az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen támogatási kérelmek esetében a már 2017. május 15-ig benyújtott támogatási kérelmek csak szankció mellett módosíthatóak.

2017. június 1. és június 9. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 2017. június 9. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.

Főszabályként egységes kérelmet minden olyan mezőgazdasági termelő benyújthat, aki aktívan végzi tevékenységét, jogszerű földhasználattal rendelkezik (közvetlen támogatások esetében tárgyév június 9-ig, EMVA-ból nyújtott támogatások esetében a jogszerű földhasználatnak a teljes gazdálkodási évben meg kell lennie); valamint SAPS támogatható területe eléri az 1 hektárt, a tábla támogatható területének pedig el kell érnie a 0,25 hektárt.

A falugazdász-hálózat a kérelmek benyújtásában teljes körű segítséget nyújt, melyhez szükséges az MVH-tól kapott jelszó és regisztrációs szám, valamint az idei évben

minden igénylő feltétlenül hozza magával őstermelői igazolvány kártyáját.

Idén a falugazdászoknak már nincs lehetősége a támogatást igénylő ügyfélkapuján benyújtani a kérelmeket, minden kérelem a falugazdászok ügyfélkapuján keresztül kerül benyújtásra, amihez elengedhetetlen a Magyar Államkincstár (régi nevén MVH) jelszó megléte.

 

Az állatalapú támogatásokhoz kapcsolódóan a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmet. A nemzeti anyatehéntartás-támogatás jogcímhez kötődő tejértékesítési jelentésekkel kapcsolatban az elmúlt években is, és a 2017. évre szóló támogatás esetén is változások történtek a jelentés benyújtásának formájában.

A 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek esetében be kellett nyújtani a K8021 nyomtatványt (2015.04.01. - 2016.03.31. időszakról). Aki ezt nem tette meg, az az éves jelentést a támogatási évet követő május 15-ig (2017.05.15.) beadhatja.

A 2017. évben benyújtásra kerülő nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelmek esetén az egységes kérelem felületén, elektronikusan kell a tejértékesítésről a nyilatkozatot megtenni (2016.04.01. - 2017.03.31. időszakról). 

Külön felhívjuk minden ügyfél figyelmét, hogy a papír alapon teljesített jelentéstételi kötelezettség 2017-től érvénytelen, hiánypótlásra nem ad módot a jogszabály az elektronikus adatközlés elmulasztása esetén, így a kérelmet elutasítják. Azok az ügyfelek, akik az állattartással felhagytak, és 2017-ben nem igényelnek támogatást, nincsenek kötelezve a tejértékesítési jelentés benyújtására akkor sem, ha az utolsó 12 hónapban, vagy annak egy részében még értékesítettek tejet.

 

A tagdíjbevallás a tavalyi évhez hasonlóan fog zajlani, valószínűleg június 1-én fog indulni. A 600e Ft alatti őstermelők a 2000 Ft-os tagdíj befizetésével idén is  kiválthatják tagdíjbevallásukat. Részükre fehér színű csekk lesz postázva. A 600e Ft feletti őstermelők, egyéni vállalkozók, nem természetes személyek továbbra is kérhetik a falugazdász iroda segítségét. Kérjük, hozzák magukkal az idei évi adóbevallásukat, melyen minden adatukat pontosan fel tudjuk vinni a tagdíjbevallásos rendszerbe.

Kárándi Orsolya, Tömöri István NAK falugazdászai
Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2017. április


A tavaszi munkák közepette a következő dolgokról tájékoztatjuk Önöket:

Az egységes kérelem benyújtása szankciómentesen 2017. április 7.- 2017. május 15. között lehetséges. Az egységes kérelem 2017. május 16. és június 9. között történő benyújtása esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar Államkincstárnak, azaz a késedelmi szankció május 16-án 1%, május 17-én 2% stb.

A 2017. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A már 2017. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2017. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.

Az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen támogatási kérelmek esetében a már 2017. május 15-ig benyújtott támogatási kérelmek csak szankció mellett módosíthatóak.

2017. június 1. és június 9. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 2017. június 9. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.

Főszabályként egységes kérelmet minden olyan mezőgazdasági termelő benyújthat, aki aktívan végzi tevékenységét, jogszerű földhasználattal rendelkezik (közvetlen támogatások esetében tárgyév június 9-ig, EMVA-ból nyújtott támogatások esetében a jogszerű földhasználatnak a teljes gazdálkodási évben meg kell lennie); valamint SAPS támogatható területe eléri az 1 hektárt, a tábla támogatható területének pedig el kell érnie a 0,25 hektárt.

A falugazdász-hálózat a kérelmek benyújtásában teljes körű segítséget nyújt, melyhez szükséges az MVH-tól kapott jelszó és regisztrációs szám, valamint az idei évben

minden igénylő feltétlenül hozza magával őstermelői igazolvány kártyáját.

Idén a falugazdászoknak már nincs lehetősége a támogatást igénylő ügyfélkapuján benyújtani a kérelmeket, minden kérelem a falugazdászok ügyfélkapuján keresztül kerül benyújtásra, amihez elengedhetetlen a Magyar Államkincstár (régi nevén MVH) jelszó megléte.

2017-ben az egységes kérelem keretében immár 41 jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni (a teljesség igénye nélkül):

·         egységes területalapú támogatás (SAPS)
zöldítés
termeléshez kötött közvetlen támogatások

°         anyatehén tartás támogatása

°         hízottbika-tartás támogatása

°         tejhasznú tehéntartás támogatása

°         zöldségnövény termesztés támogatása

°         ipari zöldségnövény termesztés támogatása

°         Új ipari olajnövény termesztés támogatása

°         extenzív gyümölcstermesztés támogatása

°         Új intenzív gyümölcstermesztés támogatása

°         szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

°         szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

·         EMGA fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

·         EMGA mezőgazdasági kistermelői támogatás

·         NVT mezőgazdasági területek erdősítése

·         EMVA erdő környezetvédelem

·         EMVA mezőgazdasági területek erdősítése

·         VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

·         VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

·         VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

·         VP3-14.1.1-16 Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetés (ÚJ)

·         VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása (ÚJ)

·         VP-4-10.2.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése (ÚJ)A gazdálkodóknak az előző években megismert zöldítési gyakorlatot az idei évben is figyelembe kell venni. Röviden:

-          10 ha szántó felett 2 növény,

(a fő növénykultúra a szántó terület legfeljebb 75%-át foglalhatja el)

-          30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége

(a fő növénykultúra nem teheti ki a szántóterület több, mint 75 %-át, továbbá a két fő növénykultúra együttesen nem érheti el a szántóterület több, mint 95 %-át)

-          15 ha fölött továbbra is 5% EFA elem kijelölése kötelező

-          Az állandó gyepek esetében a környezeti szempontból értékes és védett gyepek átalakítása, feltörése nem megengedett.

Ökológiai jelentőségű másodvetést július 1-e előtt is el lehet vetni. Kötelező bejelentési időpontok: tervezett vetés, tényleges vetés, tényleges betakarítás/beforgatást követő 15 napon belül. A másodvetésnek a vetéstől számított legalább 60 napig jelen kell lennie a földterületen.

A kistermelői támogatási rendszerbe belépni már nem lehet, de ha valaki ki szeretne lépni a rendszerből, akkor azt a május 15-ig beadásra kerülő egységes kérelemben kell jeleznie. 

Fiatal gazdák közvetlen kiegészítő támogatásában a jogosultsági feltételek az előző évekhez képest nem változtak. Az a természetes személy igényelheti, aki először hoz létre mezőgazdasági üzemet és a támogatási kérelem benyújtásának évében 40 évesnél nem idősebb. Öt éven keresztül igényelhető, de legfeljebb 2020. december 31-ig.

A termeléshez kötött támogatások kerete 200 millió euró, amely azoknak a gazdálkodóknak kerül kifizetésre, akik a meghatározott növényi kultúrát termesztik, vagy állatfajokat tenyésztik. Ilyen támogatások a teljesség igénye nélkül például: anyatehén-, hízottbika-, tejhasznú tehéntartás, zöldségnövény-, szemes -, szálas fehérjetakarmány-növény termesztés. Az ágazatonként előre meghatározott éves támogatási keretek annyi jogosultsági egységre (ha vagy állatlétszám) kerülnek szétosztásra, amennyire jóváhagyott támogatási kérelmet nyújtottak be a gazdálkodók. A termeléshez kötött támogatásokban érdemi változás nem történt a tavalyi évhez képest, kivéve az anyatehén igénylőknek most kell az előző év tejtermelését havi bontásban bejelenteni.

Az idei évtől az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé kerül. A burgonyára is az ipari zöldségnövényekre vonatkozó főbb előírások alkalmazásával lehet termeléshez kötött támogatást igényelni, vagyis előírás a minősített szaporítóanyag használata, melyet számlával kell igazolni illetve a legkisebb támogatható terület 1 hektár.

VP Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatási kérelem benyújtása az egységes kérelem keretében történik a július 31-ig bejelentett kultúrákra és területekre kötött „A”, „B”, „C” típusú szerződés után nyújtható. A támogatási összeg a nettó díj max. 65%-a. A biztosított mezőgazdasági termelőnek a támogatás igénylésen és a díjfizetésen felül további teendője nincs.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az agrárkamarai biztosításközvetítő kollegáink a megyei falugazdász hálózatból kerülnek ki, akik több biztosítóval állnak kapcsolatban, megbízható és naprakész agrárszakmai tudással rendelkeznek. Köthető biztosítások: vagyon-, felelősség-, géptörés-, növénybiztosítás. Biztosításokkal kapcsolatos bővebb felvilágosítás esetén keressék Nagy Miklósné Éva kolleganőnket, a 70/436-2826-os telefonszámon.

Kárándi Orsolya, Tömöri István
NAK falugazdászai


Tisztelt Gazdálkodók!                                                                                2017. március


A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az őstermelő köteles (személyi adatok – név, lakcím, adóazonosító jel, adószám; őstermelői tevékenység – pl.: NAV-nál bejelentett tevékenységi kör bővítése; értékesíteni kívánt termékek köre) adatokban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni.
         Saját gazdaságra vonatkozó adatok (pl.: földterület használatának jogcíme, helyrajzi száma, nagysága, művelési ága, állattartásra alkalmas épület férőhelye és alapterülete, értékesíteni kívánt termékek mennyisége) változása esetén évente egyszer, június 15-ig kell bejelenteni a NAK falugazdászainál.
         Az őstermelők segítése érdekében egy színes, többféle módon kihelyezhető „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” táblát készített a NAK, melyet a piacokon értékesítő őstermelőknek ki kell helyeznie. Ezek a táblák ingyenesen átvehetők a falugazdász irodákban.

Az Európai Uniós és Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak:

2017. február 1 - 2017. március 20.

Késedelmes benyújtás időszaka: 2017. március 20. – 2017. április 14.  (munkanaponként 1% szankció)
A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A fenti benyújtási határidőt követően beküldött kérelmek elutasításra kerülnek.

A támogatási jogosultság feltételei:

- a minimális támogatható állatlétszám: átmeneti nemzeti anyajuhtartásnál – 10 egyed; termeléshez kötött közvetlen támogatásnál – 1 egyed;

- a támogatási kérelemhez elektronikus úton csatolni kell a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított instruktori igazolás másolatát;

- az ügyfélnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló törvény szerinti apaállat-használatról;

- a ügyfélnek gondoskodnia kell tenyészetében lévő egyedek juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölésről, folyamatos nyilvántartásról és az adatok bejelentéséről;

- támogatási kérelemben bejelentett állatlétszámot a támogatási kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól (2017. március 20-tól) kezdődően száz egymást követő napon keresztül (2017. június 28-ig) a tenyészetében tartja.

Az egységes kérelem (területalapú támogatás) szankciómentes benyújtási időszaka 2017. április 1-május 15-éig tart. Az idei évben is szükséges az ügyfelek MVH regisztrációs száma és az ahhoz tartozó jelszó megléte. A jelszó 8 karakterű, illetve a 2017-es évtől a falugazdász kizárólag meghatalmazással adhatja be az ügyfél kérelmét. Ez azt jelenti, hogy a falugazdászok az ügyfél ügyfélkapuján NEM adnak be egységes kérelmet. Fontos, hogy aki elveszítette az érvényes MVH jelszavát még időben igényeljen új jelszót az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány a falugazdász irodában is elérhető

Az idei évtől az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé kerül. A burgonyára is az ipari zöldségnövényekre vonatkozó főbb előírások alkalmazásával lehet termeléshez kötött támogatást igényelni, vagyis előírás a minősített szaporítóanyag használata, melyet számlával kell igazolni, illetve a legkisebb támogatható terület 1 hektár. 

Új támogatás igényelhető a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításához
A juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának és jövedelmezőségének növelése, valamint a génállomány minőségi javítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozta az apaállatok beszerzésének mezőgazdasági csekély összegű támogatását.

A támogatást a 2017. évtől évente két kérelmezési időszakban a Magyar Államkincstárnál lehet majd igényelni a Kincstár által közzétett formanyomtatványon. Az első kérelmezési lehetőség 2017. év áprilisában lesz, amelynél a támogatás alapjául szolgáló időszak 2016. október 1-től 2017. március 31-ig terjed, tehát ebben az időszakban megvásárolt, illetve tenyésztésbe állított apaállatok után számolható el először támogatás. Egy állattartó egy támogatási időszak tekintetében egy támogatási kérelmet nyújthat be.

                                                                                                                     Kárándi Orsolya, Tömöri István NAK falugazdászai

 Tisztelt Termelők!                                                                                       2017. február
           

Az őstermelői kártya adatainak felülírása során az őstermelő köteles (személyi adatok – név, lakcím, adóazonosító jel, adószám; őstermelői tevékenység – pl.: NAV-nál bejelentett tevékenységi kör bővítése; értékesíteni kívánt termékek köre) adatokban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni.

Saját gazdaságra vonatkozó adatok (pl.: földterület használatának jogcíme, helyrajzi száma, nagysága, művelési ága, állattartásra alkalmas épület férőhelye és alapterülete, értékesíteni kívánt termékek mennyisége) változása esetén évente egyszer, június 15-ig kell bejelenteni a kiállítónak. Az egységes kérelmek benyújtási időszaka alatt 8 napos ügyintézési határidővel végzünk őstermelői kártya felülírást.

Az őstermelők segítése érdekében egy színes, több féle módon kihelyezhető „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” táblát készített a NAK, melyet a piacon értékesítő gazdálkodóknak ki kell helyeznie. Ezek a táblák ingyenesen átvehetők a falugazdász irodákban.

Az Európai Uniós és Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak:  2017. február 1 - 2017. március 20.
A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A fenti benyújtási határidőt követően beküldött kérelmek elutasításra kerülnek.

A támogatási jogosultság feltételei:
- a minimális támogatható állatlétszám: átmeneti nemzeti anyajuhtartásnál – 10 egyed; termeléshez kötött közvetlen támogatásnál – 1 egyed;
- a támogatási kérelemhez elektronikus úton csatolni kell a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított instruktori igazolás másolatát;

- az ügyfélnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló törvény szerinti apaállat-használatról;
- a ügyfélnek gondoskodnia kell tenyészetében lévő egyedek juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölésről, folyamatos nyilvántartásról és az adatok bejelentéséről;

- támogatási kérelemben bejelentett állatlétszámot a támogatási kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól (2017. március 20-tól) kezdődően száz egymást követő napon keresztül (2017. június 28.-ig) a tenyészetében tartja.

Az idei évtől kizárólag kamarai meghatalmazással adunk be egységes kérelmet. Az ügyfél saját ügyfélkapuján keresztüli beadás a továbbiakban nem működik. Így aki továbbra is szeretné kérni a beadásban falugazdász segítségét, azokat megkérjük, hogy az https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon az Ügyfélnyilvántartás menüpont alatt  rendszeresített G1040-02-es jelszó kérő nyomtatványt juttassa be a

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
4001 Debrecen Postafiók 551
postacímre.

A postafordultával érkező levélben található jelszóval és regisztrációs számmal a falugazdász benyújthatja a kérelmet egy kamarai meghatalmazás elkészítése után.

Február 23-án 14 órai kezdettel Téli gazdaestét tartunk a Városi Könyvtár előadó termében. Témáink lesznek:

Ø      -  Őstermelői igazolvány aktualitásai
- Őstermelők adózása
-  
Pályázati és agrárfinanszírozási lehetőségek

      - Kistermelők, élelmiszertermelők tájékoztatója

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Belgyár András szervezésében ebben az évben is indul ADR tanfolyam Létavértesen min. 20 fő részvételével. A tanfolyam mezőgazdasági vegyszerek, üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval, vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítására jogosít.

Feltételek: betöltött 20. év, személyi igazolvány, lakcímkártya, „B” kategóriára érvényes vezetői engedély

Jelentkezni Kárándi Orsolya falugazdásznál, 70/436 28 36 - os telefonszámon névvel és elérhetőséggel együtt.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete 2017. március 06 - március 13 között 80 órás alaptanfolyamot szervez Újlétán. Feltételek: jelentkezési lap, orvosi igazolás, befizetési igazolás leadása a megadott határidőig.

Jelentkezni február 28-ig Nánási Viktóriánál (52/525-920) és Szabó Balázsnál, Maxima Agrodiszkont Kft. gazdaboltja, Újléta (30/479-3373) lehet.

 

Kárándi Orsolya, Tömöri István
NAK falugazdászaiTisztelt Gazdálkodók!                                                                           2017. január

Az igazolványok érvényesítését továbbra is a falugazdászok végzik 1-3 évre, amely az igazolvány chipjén kerül rögzítésre. Az értékesített termékek körében- vagy földhasználati adatokban történő változást még az egységes kérelem benyújtási időszak kezdete előtt (2017 áprilisa) szíveskedjen bejelenteni, hogy naprakész adatok szerepeljenek az új plasztik kártyás igazolványon.
2017. évben kiállított igazolvány 2021. december 31. napjáig (5 évig) hatályos és a kiállítás napjától hatályos az igazolvány.
Az értékesítési betétlap hatályossága nem változott, tehát:
-          január 1. és március 20. között kiállított értékesítési betétlap január 1. napjától hatályos
-          március 20. napját követően kiállított értékesítési betétlap a kiállítása napjától hatályos
A hatályos őstermelői igazolvány továbbra is hatályos értékesítési betétlappal együtt minősül érvényesnek!
Sok esetben tapasztaljuk, hogy tévesen a fehér mezőben lévő számsort adják meg őstermelői igazolvány számnak. A csatolt képen piros színnel jelöltem a 14 karakterből álló igazolvány sorszámát, melynek első 7 számjegye alkalmas az őstermelői adatok lekérdezésére.


Nitrátérzékeny területeken semminemű trágya nem juttatható ki október 31-től február 15-ig (Kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázásának műveletét, amely február 1-től megkezdhető), nem megengedett az ideiglenes trágyakazal létesítése, fenntartása. Továbbá fontos szabály, hogy a fagyott, vízzel telített, hótakaróval borított talajokon a tilalmi időszakon túl is TILOS a trágyázás. 
A 2016. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatás minden nitrátérzékeny területen gazdálkodóra vonatkozik, melyet 2015. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszakra kell teljesíteni elektronikusan a naptári évet követő március 31-ig. (Aktuális határidő 2017. március 31.) Az adatszolgáltatással kapcsolatban a falugazdász hálózat segítségét lehet kérni. 
Fontos változások:
Ø       2016-tól kezdve a gazdálkodási naplót már nem gazdálkodási évre, hanem naptári évre (január 1.- december 31.) kell vezetni.
Ø       Az AKG és a korábbi ÚMVP Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás előírásai között szerepel a (gazdálkodási napló) webGN beküldése, mely a 2016-os évre vonatkozóan 2017. január 1. és március 1. között kell elektronikusan teljesíteni. A gazdálkodási napló eredeti példányát 2027. december 31-ig meg kell őrizni.
Ø       2016. január 1-től átalakult az MVH. Általános jogutódja a Magyar Államkincstár. Az MVH megyei kirendeltségei a megyei kormányhivatalok részeként működnek.
Az új postacímük:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
4001 Debrecen Postafiók 551.
 
Az uniós forrásból fizetett termeléshez kötött, valamint az Átmeneti Nemzeti Támogatásként fizetett anyajuh támogatási kérelmek idén is februártól adhatóak be. Kérünk minden anyajuh tartót, hogy februárban érdeklődjön a benyújtás határidejéről, mivel még pontos dátumot nem tudunk közölni. A támogatási kérelemhez elektronikus úton csatolni kell a kiállított instruktori igazolás másolatát.
2017. január 18-án (szerdán) 14 órai kezdettel téli gazdaestét tartunk a Városi Könyvtár előadó termében. A témák között lesz szó a földügyi aktualitásokról, vízügyről (öntözésfejlesztés, vízügyi hatósági engedélyezési eljárások), és a növénytermesztők számára az egységes kérelem vonatkozásai, termeléshez kötött támogatások, zöldítés, növényvédelem aktualitásairól lesz még szó. A későbbiek folyamán igyekszünk minden gazdálkodót meghívó formájában is kiértesíteni.
Pár hét múlva, január 25-én ismét nyitja kapuit az agráripar csúcsrendezvénye a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. Az AGROmashEXPO és az AgrárgépShow ezúttal is felvonultatja a teljes hazai kínálatot. Több mint 300 kiállító 9 pavilonban, összesen 38.000 négyzetméteren várja Önt is újdonságaival. 
 
Kárándi Orsolya, Tömöri István
NAK falugazdászai