ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation Links
További hírek innen: Közérdekű közlemények
INTÉZKEDÉSEK A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY TERJEDÉSÉNEK MINIMALIZÁLÁSA ÉRDEKÉBEN

Létavértes Városi Önkormányzat  P o l g á r m e s t e r é t ő l


 I. rész
2020. március 15.

Az Arany János Általános Iskola és az Irinyi János Általános Iskola az 1102/2020 (III.14) Korm határozat értelmében tantermen kívül digitális munkarenddel végzik a tevékenységüket, vagyis a tanulók nem látogathatják az intézményt. A két intézmény a tankerület irányításával állítja össze az ehhez szükséges tananyagokat, a tanulási folyamat ellenőrzését és támogatását, melyet a szülők és a diákok felé saját csatornájukon juttatnak el.

Ezzel összefüggésben a 45/2020(III14.) Korm. számú rendeletben kapott felhatalmazással a koronavírussal szembeni hatékonyabb védekezés érdekében az Önkormányzat fenntartásában levő Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde valamint az Irinyi  utcai Tagóvoda intézményeiben 2020.március 16-án 7.30 órától rendkívüli szünetet rendelek el. Az elrendelés határozatlan időre szól, mely a visszavonásával szűnik meg.


   

Az intézményekben, így a napköziben is az együtt tartózkodás nem lehetséges, mint ahogy az utcai csoportosulások, baráti társaságok együtt tartózkodása is kerülendő. A rendészeti szervek a védekezés hatékonysága érdekében a bandázásra kiemelt figyelmet fordítanak.

Tájékoztatom azonban az érintetteket, hogy a hétfői napon (március 16-án) a fő étkezést (ebédet) a teljes létszámmal egy alkalommal biztosítjuk.

Az étkezés további igénylését a szülők kezdeményezhetik az iskolák fő épületeinek a portáján, az óvoda szélfogójában a családsegítő szolgálat folyosóján kihelyezett vagy a www.letavertes.hu honlapról letöltött nyomtatványok kitöltésével.

A nyomtatványokat gyerekenként szükséges kitölteni és a két iskola illetve az óvoda fenti helyiségeiben elhelyezett ládába bedobni 2020. március 16-án 12.00 óráig.

Az ebéd a két iskola napközi konyháinak a bejáratánál egyszer használatos edényben hétfőtől- péntekig 11.00-13.00 óra között átvehető.

Szülői igények esetén, amennyiben indokolt, az intézmények gyermekfelügyeletet biztosíthatnak. A gyermekfelügyeletet elsősorban azok kérhetik a rendelet szerint ,akik munkája a járvánnyal kapcsolatosan nélkülözhetetlen, közfeladatot látnak el illetve akikre a közellátásban szükség van. A napközbeni felügyelet igénylésével a szülő felelősséget vállal a kisebb közösségekben esetlegesen jobban terjedő vírus okozta következményekért.

A gyermekfelügyelet igénylése szintén írásban történik, a szülők kezdeményezhetik ugyanúgy az iskolák fő épületeinek a portáján, az óvoda szélfogójában a családsegítő szolgálat folyosóján kihelyezett -vagy a www.letavertes.hu honlapról letöltött- nyomtatványok kitöltésével.(lásd Csatolt dokumentumokban)

Ezt a nyomtatványt is gyerekenként szükséges kitölteni és a két iskola illetve az óvoda fenti helyiségeiben elhelyezett ládába bedobni 2020. március 16-án 12.00 óráig

Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben ezekben a kérelmekben változást kívánnak tenni (étkezést vagy felügyeletet kérni vagy lemondani) azt az igény előtt 24 órával tegyék meg.


Tájékoztatok mindenkit, hogy a városházán a személyes ügyfélfogadás szintén határozatlan ideig szünetel.

Ügyet indítani elektronikus felületünkön vagy papír alapon a városházán kihelyezett urnába bedobva tudnak. Minden problémát kérjük az önkormányzat vezetékes telefonszámain, vagy az ismert mobilszámokon, esetleg e-mailben jelezzenek.

Kérdéseikre, problémáikra szintén tudunk így reagálni.

Kérek mindenkit, hogy az idősekre kiemelt figyelemmel legyünk. Amennyiben ellátásukban, gyógykezelésükben, állapotukban kedvezőtlen változást vagy hiányt tapasztalnak úgy a jelzéseket az önkormányzat, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, vagy a szociális szolgáltatók munkatársai, de akár a mezőőrök, polgárőrség a rendőrség és a határőrizeti kirendeltség útján is jelezhetik.

Kérem figyeljünk fokozottan egymásra !

A közműszolgáltatók (Vízmű, Eon, Tigáz) tájékoztatásai szerint az ellátás biztonsága folyamatosan teljesíthető.

Mindenkitől higgadt és felelősségteljes viselkedést kérünk és várunk! Így juthatunk túl ezen a nehéz időszakon.

Isten óvja Létavértest! Isten óvjon mindannyiunkat!


2. rész
2020. március 16.
 

Tájékoztatok mindenkit, hogy az emberi egészség védelme és a humán járvány esetleges terjedésének megakadályozásának érdekében a Városi Könyvtár és Művelődési Ház módosított munkarendjét rendeltem el. Így az munkanapokon (hétfőtől-péntekig) reggel 8:00-tól délután 17:00-ig tart nyitva. A könyvtár helyiségei nem látogathatóak, minden kiscsoportos foglalkozás (néptánc, képzőművészeti stb.) elmarad. Az oktatáshoz szükséges könyvek, irodalmi és más művek, tananyaghoz kapcsolódó nyomtatások, vizsgatételekhez kapcsolódó egyéb anyagok igényelhetők letavlib@gmail.com e-mail címen, illetve (52) 376-055 vezetékes telefonon. Az anyagok átvétele az udvar előli bejáratnál vehető át telefonhívást, illetve bekopogást követően. Az intézmény hétvégeken zárva tart. Amennyiben érettségi vagy egyéb vizsgára való anyag átvétele csak ekkor (hétvégén) lehetséges, azt telefonon előzetesen mindenki egyeztesse.

Tájékoztatást adok arról is, hogy a hatékonyabb védekezés érdekében az Árpád téri új játszótér átadását elnapoltuk, a veszélyhelyzet ideje alatt a Kassai utcai játszótér és sportpálya a rendkívüli oktatási időszakból a gyerekek esetlegesen kialakuló csoportosulása elkerülése érdekében 2020. március 17-től határozatlan ideig zárva tart.

Tájékoztatást adok arról, hogy a Magyar Labdarugó Szövetség intézkedése következtében az U-19-es korosztálytól lefelé a nemzeti bajnokság mérkőzései a fiatalkorú- és gyermek csapatok részére határozatlan ideig elmaradnak. Az efölötti korosztályok, és a felnőtt csapatok közötti mérkőzések zárt kapuk mellett kerülnek megtartásra. Ezeken a mérkőzéseken kizárólag a csapattagok és a stábtagok tartózkodhatnak a mérkőzések helyszínein. Ennek tükrében tájékoztatást adok arról, hogy a Debreceni utcai sporttelep lakossági használatát 2020. 03. 17. napjától határozatlan ideig leállítottam. Ezzel összefüggésben az ott dolgozó személyzet a karbantartást, a fenntartási munkákat és a pályák ápolását zárt kapuk mellett végezheti.

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy az intézmények bezárását fegyelmezetten fogadja és az általunk tett intézkedéseket türelemmel és higgadtsággal viselje. Felhívom mindenki figyelmét, hogy a fenti intézkedések figyelmen kívül hagyására, illetve a fenti döntések ellenére az ingatlanokon történő tartózkodásra a hatóságok és a rendészeti szervek kiemelt figyelmet fordítanak.  Ezzel együtt jár az is, hogy a döntések ellenére történő cselekmények a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, sokkal szigorúbb szankciót vonnak maguk után.

Tájékoztatást adok arról, hogy a kialakult helyzetre tekintettel a piaci árusítás lehetőségét 2020. március17-től felfüggesztem. Ennek értelmében a Gyár utcai piac határozatlan ideig zárva tart. A felfüggesztés tényéről a helybeli és a máshonnan rendszeresen helyet bérlők kiértesítése megtörtént.

Tisztelettel kérek Mindenkit, hogy a médiákban elhangzó személyes higiéniára, a szokásos üdvözlési formák (kézfogás, puszi, ölelés stb.) elkerülésére és az egymással történő személyes kontaktustól való tartózkodásra kiemelt figyelmet fordítson.

Mindenkitől higgadt és felelősségteljes viselkedést kérünk és várunk! Így juthatunk túl ezen a nehéz időszakon.

Isten óvja Létavértest ! Isten óvjon mindannyiunkat!


Menyhárt Károly polgármesterPolgármesteri tájékoztató a koronavírussal kapcsolatosan 
Határátkelő működésének ideiglenes felfüggesztéséről, iskolák, óvoda-bölcsőde működéséről


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Létavértes-Székelyhídi Határátkelőhely 2020.március 14.-én, szombaton 15 órakor működését ideiglenesen felfüggeszti. Információink szerint a működési szünet elrendelése 30 nap időtartamra történt. A Létavértesi Határőrizeti Kirendeltség  az őrzésről gondoskodik
A hozzánk legközelebb levő nyitva maradó határátkelőhely Ártánd-Bors lesz..

Tájékoztatást adok arról is – mint arról Orbán Viktor miniszterelnök úr közleményéből értesültek- a Kormány döntése értelmében az oktatási intézmények 2020. március 16- tól a diákok által nem látogathatók. Így a létavértesi oktatási intézmények Arany János  és az Irinyi János Általános Iskola is zárva tart.
 
A Kormány ígérete szerint az erről szókló részletszabályok készülnek. A szöveg ismeretében dönteni fogunk 2020.március 15-én 16 óráig az Óvoda Bölcsőde helyzetéről is.
Szükséges megvárnunk annak okán, mert a 4/2020.(03.11.)Korm. számú rendelet a nevelési intézmények zárva tartásáról való döntést elvonta. Azonban információink szerint a készülő rendelkezés a hatásköröket a helyi önkormányzat döntéshozóinak illetékességi körébe visszahelyezi, továbbá a helyzet kezelésével illetve védekezéssel és az ellátással kapcsolatban egyéb jogosultságokat is megállapít.
 
Addig is tisztelettel kérem mindenki türelmét és higgadtságát !
 
Menyhárt Károly polgármester