ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Egyházak > Vértesi Református Egyházközség
Vértesi Református Egyházközség
 

  4283 Létavértes, Irinyi u. 10. Rozsnyai István lelkipásztor   
honlap:
www.vertesref.hu
      e-mail: vertesref@freemail.hu


Konfirmáció az Egyházközségben


Idén is ünnep volt június 2-án a Vértesi Református Gyülekezetben. Hét fiatal tett bizonyságot hitbeli jártasságáról Isten színe előtt.
Igét hirdetett Rozsnyai István lelkipásztor. Kiemelte, hogy az élet viharaiban az egyedüli kapaszkodónk csak az Úr Jézus Krisztus, akire minden körülmények között számíthatnak.
Konfirmált fiatalok: Balázs Márk György, Balogh Ágnes Tímea, Föőr Tamás Dániel, Mezei Boglárka, Molnár Krisztina Pongor Enikő, Szabó Dávid Gyula.
A fogadalomtétel után a gyülekezet egy áldással bocsátotta útjukra a konfirmáltakat:

"Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben.
Ámen."
Ifj. Szilágy Katalin
református hittanoktató - kántor
DR. OLÁH CSABA BÚCSÚZTATÁSA
A Vértesi Református Egyházközség Idősek Szeretetházában csaknem 20 év köztünk lévő munka és szolgálat után búcsúztunk el Dr. Oláh Csaba Barna intézményi orvostól.
Megköszöntük, hogy Doktor Úr mindig szívén viselte az intézményben élők, dolgozók és az intézmény sorsát is. Az idős emberekkel való törődése példaként áll előttünk.
Ezúton is köszönjük, hogy emberileg, szakmailag mindig számíthattunk rá, és kívánjuk, hogy a pihenés éveit egészségben, sok örömben tudja eltölteni családja körében.
A Vértesi Szeretetház lakói és dolgozóiReformáció 500.
Gyermek és ifjúsági konferencia Létavértesen

 

A Vértesi Református Egyházközség a Reformáció 500. évfordulója alkalmával 2017 június 2-tól a Bihari jurtatábor területén egy háromnapos gyerek és ifjúsági konferenciával ünnepelte a jubileumi eseményt az ifjúság körében.A vértesi református gyülekezet már évek óta jó kapcsolatot ápol a Debreceni Református Kollégium tantestületével és diákjaival, akik nem egyszer egyházi ünnepeinkhez kapcsolódó előadásokkal látogatták meg az egyházközség fenntartásában működő szeretetház idős lakóit, akik mindig nagy örömmel fogadták a gyerekek által bemutatott lelkes, zenés darabokat. A reformáció jubileumán túl, ezt a kapcsolatot is szerettük volna megerősíteni, ápolni ezzel a közös rendezvénnyel.


Célunk a konferencia megszervezésével, hogy a mai rohanó világunkba a fiatal korosztálynak egyfajta választható „utat” mutassunk, a keresztény értékek előtérbe helyezésével, ugyanakkor egy példaértékű közösség kialakítása. A konferencia tematikája a szimbolikus út volt. A három napos program részeként a helyi gyülekezet ifjúsága fogadta a debreceni fiatalokat, majd délelőtti áhítatokon vettek részt, a gyerekek power-pointos bemutatókat tartottak egymásnak iskolájukat bemutatva,  játékos vetélkedőn ismerhették meg a helyi értékeket, vízi foci során frissültek fel, majd kézműves foglalkozásokon kipróbálhatták a pirográf technikát, a litográfia szépírást, címerdomborítást, esténként tematikába illő filmnézés, társasjátékest és pillecukor sütés várta a résztvevőket.
A rendezvény pünkösdi istentisztelettel zárult, ahol a debreceni kollégium osztályai gyönyörű énekszóval és hangszerekkel szolgáltak az ünnepi istentiszteleten.
Köszönet kísérőiknek, felkészítőiknek Kárándi Liának, és V. Kósa Orsolyának a lelkes munkájukért illetve a helyi ifjúságnak a sok segítségért.
A rendezvényt támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Reformáció 500. emlékbizottsága.


Presbiterek továbbképzése

2017. április 22-én Létavértesen került megrendezésre a Debreceni Református Egyházmegye Presbiteri szövetségének presbiter-továbbképzési alkalma, amelynek a Vértesi Református Egyházközség adott otthont. Témája az idősekről való gondoskodás, törődés.

 A találkozón 102 presbiter vett részt a debreceni egyházmegye több településéről.

Vad Zsigmond esperes úr köszöntője után, a helyi vértesi lelkipásztor, Nt. Rozsnyai István az irgalmas samaritánus példázatán keresztül a diakóniai szemlélet és a gyülekezeti diakónia fontosságát mutatta be a jelenlévőknek, majd röviden a Vértesi Református Egyházközség fenntartásában működő Idősek Szeretetházának tevékenységét és a hozzá tartozó szociális szolgáltatásokat is felvázolta.

Ezt követően a Skóciából érkezett vendégek tartottak előadást az ottani diakóniai munkájukról és a gyülekezetek működéséről, tevékenységeikről.

A konferencia a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény állandó kiállításában tárlatvezetéssel, majd a Szeretetház étkezőjében szeretetvendégséggel zárult, mindenki nagy megelégedésére.

Vértesi konfirmandusok 2014.

2014. június 1-jén a Vértesi Református Egyházközség templomában konfirmált ifjak.
Balról jobbra: Borók Cintia, Sinkovics Cintia, Budai Veronika, Ajtai Mónika, Fekete Bernadett, Hajkai Gabriella, Gyarmati Bence, Balogh Ibolya, Detári Fanni, Hegedûs Renáta, Föõr István Balázs, Balog Klaudia.
Isten áldja meg az útjukon és erősítse meg gyülekezeti tagságukban!