ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation Links
További hírek innen: Önkormányzat
ÉVÉRTÉKELŐ - 2017. évTisztelt Létavértesiek, Kedves barátaim!
 
Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Önöket! A választási ciklus harmadik évének zárásakor magam és a képviselőtársaim nevében az elvégzett feladatokról számot kell adni, melyet mindig kiemelt fontosságúnak tartok. A Képviselő-testület 17 ülés keretében 161 határozatot és 24 rendeletet hozott a 2017. évben.
 
Elengedhetetlen feladat az év közben hozott döntések ismertetése, melyeket igyekeztünk minden körülmények között úgy hozni, hogy azok csak és kizárólag Létavértest szolgálják. A döntéseinkről rendszeresen beszámoltunk a Létavértesi Hírek hasábjain, azonban egy ilyen jellegű összefoglalás mindenképpen egységes képet mutat az elvégzett munkáról.
Tettük ezt azzal az egységes szemlélettel, mely alapján a döntéseink majd minden esetben egyhangú többséggel lettek elfogadva.
 
Ebben a munkában mindannyian még mindig vezérfonalnak gondoljuk Hajdú-Bihar megye jeles személyisége, Szabó Magda írónő szavait a Kiálts város című művéből: „A város az első te csak a huszonötödik lehetsz!”
 
Munkánk zsinórmértéke ezen kívül választási programban körvonalazódott és az 54/2015. (IV.28.) Öh. számú határozattal elfogadott Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programjában a 2014-2020-as időszakra, amikhez a pályázati elképzeléseket kellett megfogalmazni. E mentén a korábbi években egyeztettünk a régi és új forráskezelő szervezetekkel, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatával, annak Fejlesztési Ügynökségével, a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft-vel a TOP források miatt, illetve a KEHOP előkészítőivel – a Nemzeti Fejlesztési Programirodával - főként a szennyvízberuházás előkészítésére.
 
Ezek a projektek a megvalósítás szakaszában vannak. Így a 2017-es év az aláírt támogatási szerződések és támogató okiratok tartalmi előírásainak megfelelően a vállalt feladatok megvalósításának pontos előkészítéséről szólt. A kiviteli tervek, a részletes megvalósíthatósági tanulmányok mellett több pályázatunk környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésével kezdődhet. Ennek megfelelően az erre képesített szakemberektől a munkarészeket megrendeltük, és a hatóság részére jóváhagyás miatt megküldtük.
 
Több olyan környezetvédelmi korlátozást kell figyelembe venni, amit előírtak számunkra. Tisztában voltunk azzal, hogy Létavértes veszélyeztetett vízbázis miatt kiterjedtebb – szinte az egész települést lefedő ivóvízbázis védőidom - meghatározásával megjelölt. Az is nyilvánvaló, hogy olyan védett természeti értékek és lejegyzett NATURA 2000-es területek vannak a pályázatokkal érintve, amelyekre feltétlenül gondot kell fordítani. Ezért ezek a környezetvédelmi munkarészek nagy súllyal határozzák meg a beruházások kivitelezését (legyen ez az ipari terület, illetve a geotermális program).
 
Igyekeztünk az egyeztetéseket úgy végezni, hogy a korlátozások ne hiúsítsák meg és jelentősen ne csökkentsék a pályázatok megvalósítását. Ezek a munkarészek már a vége felé vannak, így az első kapacsapások szinte mindegyik pályázatunknál 2018. közepéig megtörténhetnek.
A pályázatok megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás mindegyik esetben elő van készítve. A földhivatali munkarészek (telekmegosztás és egyesítés) elkészültek, az ez alapján megírt telekalakítást jóváhagyó adásvételi szerződés 2018. március 31-ig aláírásra kerül.
 
A kisebb pályázataink a forrással csekély mértékben feltöltött Dél-Nyírségi LEADER Egyesülethez is bekerültek. Azok elbírálása második negyedév közepéig várható. Az Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással még csak projekt elképzelések szintjén van kommunikáció, a forrással való feltöltés még várat magára. 
 
A pályázatokkal kapcsolatosan a képviseletek felelősei (vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, gazdálkodóknak és magánszemélyeknek) több esetben tartottak előadást Létavértesen a saját tevékenységeiket érintő pályázatokban való részvétel lehetőségéről.
Az egyéb alapok tekintetében is próbáltuk a pályázati elképzeléseinket a várható forrásokhoz (Vidékfejlesztési Program, Norvég Alap, EU2020 fejlesztési programba levő GINOP, EFOP stb.) igazítani.
A pályázati lehetőségeket az év folyamán kidolgoztuk, és mindegyikük beadásra került a szükséges mellékletekkel (projekt tervek, építési engedélyek, megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon (CBA) elemzés, stb.) együtt.
 
 
Egy rövid összefoglalót engedjenek meg mindezekről részletesebben a hozzátartozó számokkal.
 
 • 8 KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029 Kelet- Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Program keretében ivóvíz-hálózati rekonstrukció közel két kilométer hosszon, kezelőegységek, tolózárak cseréje, új vízműtelep a nyersvíz kezelésére és egészségügyi határérték okán megfelelő mértékű és számú ülepítő kezelő medencék, gépház és a végfertőtlenítésre REDO technológia került kialakításra. A pályázat megvalósítását koordináló Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulás részéről a garanciális és az eltelt időben történt, már az új üzemeltető tapasztalatai által, valamint a folyamatosan jelzett hiányosságok okán még nem lett átvéve a város vagyontárgyai közé, azok pótlására tettünk és teszünk folyamatosan erőfeszítéseket- legutóbb a Képviselő-testület egységes határozott állásfoglalásával. A pályázati program teljes összege: 451 917 903.- Ft
 
 • 2016. év végén beadott Tanyafejlesztési Program IV. célterületén (Zártkert Revitalizációs Program) beadott pályázatunk sikeresen szerepelt, ennek keretében Pince és filagória épületekkel gazdagodott a Tájház melletti önkormányzati ingatlan. Összes költség: 13.195.000.- Ft- Pályázati támogatás összege 9.500.000 Ft.
 
 
Fotók: MAGÁNARCHÍVUM
Új pince az átadáskor
 • A Létavértes SC’97 Sportegyesület által igénybe vehető TAO pályázattal, a Létavértes Városi Önkormányzat és a közmunka programban résztvevők bonyolításával a Debreceni utcai centerpálya mellett 300 férőhelyes fedett lelátó készült.A szerkezet fő vállalkozói a Dryvit Profi Kft., Márkus-Klíma Kft. Bekerülési költség 19.564.000 Ft mellett 220 m2 térkövet a közmunka programból biztosítottunk, illetve 840.000 Ft-ot új világítási kábel és öntözőrendszer átalakítása igényelt.
 
Másodszor azokról, amik folyamatban vannak: 
 
 •  A KEHOP 2.2.2-15-2015-00001 szennyvízberuházás előkészítésére 2013. év végével nyílt lehetőségünk, 2014. év végére a csatornahálózat kiviteli tervei elkészültek az új szennyvíztelep engedélyes terveivel együtt. 2015-ben a Kormányzat az ilyen nagy forrásigényű pályázatok megvalósítását magához vonta, így az előkészítés anyagait a Nemzeti Fejlesztési Programiroda részére átadtuk. Az általunk előkészített anyagokat a Programiroda a kivitelező előzetes kiválasztásával egyidejűleg átdolgozásra rendelte. Ezzel összefüggésben folyamatosan kapcsolatban vagyunk a tervező irodával, és a támogatási szerződés utolsó módosítását követően 2017. október 12-től a kivitelezővel is. A támogatási szerződésben maradtak a projekttel érintett települések ( Létavértes, Hajdúhadház -Téglás, Kemecse -Vasmegyer-Tiszarád), azonban a projekt összege több mint félmilliárd forinttal nőtt, 3.690.542.797 Ft -ra változott csak Létavértes vonatkozásában. A kivitelező közbeszereztetése és a műszaki ellenőr kiválasztása is megtörtént, aki már a legelső koordináción is részt vett. Az előzetes tájékoztató szerint a kivitelezés 2018. II. negyedévében kezdődik.
 
 • n TOP-3.2.2-15HB1 számú pályázati forrásból Létavértes Város közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia felhasználásával. Ennek keretében 10-13 intézmény termálvízzel történő fűtése, és az ehhez szükséges termelő, és visszatérő kutak megfúrása valósul meg. A pályázott összeg 573.000.000 Ft. Jelenleg a kiviteli tervek készülnek, és a kutak megfúrásához szükséges geológiai munkák mellett a környezetvédelmi tanulmányok elkészítése folyik a tervező iroda által. A kiválasztott projektmenedzsment készíti elő a közbeszerző kiválasztását, aki a műszaki ellenőr és a kivitelező meghatározásáért lesz felelős.
 
 • n TOP-1.1.1-15HB1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Létavértesen címmel. A pályázat keretében a Szél utca végén a vasút melletti ipari terület közművesítését végezzük el, mely során a belső út 1,8 km hosszban a terület közvilágítása, elektromos ellátása, víz, gáz, és szennyvízhálózat kiépítése valósul meg.  Az elnyert pályázati összeg 258.445.000 Ft. A kiválasztott projektmenedzsment készíti elő a közbeszerzési szakértő kiválasztását, aki a tervek birtokában műszaki ellenőri és a kivitelezői tenderért felelős. A NATURA 2000 lejegyzések okán a környezetvédelmi hatástanulmányt elkészíttettük, ami alapján a környezetvédelmi hatóság felhasználható területeket korlátozással hagyta jóvá, azonban a beruházás minimális módosítással elkészülhet.
 
 • n Az FM 9/2017.(IX.29.) utasítására Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális hátteret célzó pályázat került beadásra. Ennek keretében területbővítés, ültetvénytelepítés, vadkerítés építés, illetve több mint két kilométer zártkerti útfelújítás történhet. Az elbírálás folyamatban van. A pályázott összeg 10.000.000 Ft.
 
 • n VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat keretében van lehetőség a pocsaji útfélen, az Aranykalász gépcsoport melletti dűlő kiépítésére 2,5 km hosszúságban, 3 méter szélességben négy kitérővel. Az „L” alakú dűlő másik vége a Kis Tanyával szemben a határhoz vezető útra jön ki. A támogatás összege 99.999.999 Ft, melyhez egyébként is önrész vállalásával pályáztunk. A támogatási szerződés szerinti teljes költség 127.764.795 Ft, bár az aktuális építőipari díjak tükrében megemelkedhet.
 
 • n Létavértes Városi Önkormányzat „Országos Tornaterem Felújítási Program” pályázatára beadott anyagunkat a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásra érdemesnek nyilvánította, így az uszoda feletti tornacsarnok szakszerű hangosítása mellett a kiszolgáló helyiségek elhasználódott ajtóinak, csapjainak cseréjére, illetve az öltözők festésére nyílik lehetőségünk.
  A felhasználható összeg 34.751.521 Ft. A pályázat támogatási összege 24.326.065 Ft, így az önrész 10.425.456 Ft. A pályázat megvalósítása a kiíró általi kivitelező kiválasztásával történik. A műszaki ellenőri egyeztetés a helyszínen megtörtént.
 

Uszoda és sportcsarnok bejárata
 

 • n A Kistérségi és Önkormányzati közmunka programok keretében a feladatellátás és az intézmények (például Napközi Konyha ) részére, és esetlegesen a nagy rendezvényeink kiszolgálása miatt a közmunka programok lehetővé tették nagy értékű eszközök, építő- útépítő anyagok beszerzését, valamint betontermékek alapanyaginak a beszerzését. Ennek keretében több mint száz tonna meleg aszfalt, sóder, cement folyamatosan, az önkormányzati traktorhoz mélyszántó ekét, boronát, permetezőt, kombinátort, pótkocsit, illetve a napközihez kettő darab hűtőkamrát, vákuumcsomagolót szerezhettünk be közel 8 millió forint összegben.
 
 
Terveink között szerepel:
 
A Kossuth utcai Napközi Konyha felújítása, bővítése, melyhez 300 M forint forrás szükséges. A 2017. évi kiírások kizárólag egyházi, nemzetiségi önkormányzati és társadalmi szervezet által üzemeltetett konyhákra vonatkoztak. A minisztérium felé a problémát jeleztük, illetve az országgyűlési képviselő által kezdeményezzük hazai forrásból ennek a támogatásnak a lehetőségét. Más forrást a Belügyminisztériumtól csak csekély mértékben érhettünk volna el.
 
 A korábbi forrásokból kimaradt helyi gazdaságfejlesztési kiírásokhoz illeszkedő fémvázas tárolóépület létrehozását a Baross utcai önkormányzati telephelyeken, melynek a tervei elkészültek. Ez az épület a mezőgazdasági termények feldolgozását, és a beton termékek (térkő, folyóka, és árokelemek) gyártását segítheti, melyhez 70 M forrás szükséges.
 
A Zöld város forrásból kimaradt művelődési ház épület energetikai fejlesztését és a Rózsa utcai bővítést előcsarnokkal, ruhatárral, jegypénztárral, melyhez 110 M forint forrás szükséges. A piac épület építése, melyhez 86 M forint szükséges. Az épületekhez a szükséges tervek és engedélyek rendelkezésre állnak. 
 
A korábban megvalósuló projektek keretében az intézményhálózat épületeinek – a nagylétai részen két iskolaépület, a vértesi részen a tagóvoda, a könyvtár, három iskolaépület – felújításával (szigetelés, nyílászárócsere, stb.) már egy teljes évet zártunk, ami alatt az energiafelhasználás csökkenése megnyugtatóan igazolódott. Ugyanez tapasztalható az Arany János Általános Iskola főépületén, és az uszodán elhelyezett 250 napelem működéséből adódóan. Az Egészségház (fogászat, védőnői szolgálat, gyermekorvosi rendelés) új helyen történő kialakítása és az épületszerkezetek energetikai megfeleltetése szintén jelentős megtakarítást eredményezett.
 
Az utóbbi néhány év gazdasági és gazdálkodási környezete – amiben az önkormányzatok működnek, különösen a 2017. évet tekintve kedvezőbb volt.
 
A stabil gazdálkodáshoz nem kellett költségvetési tételeket zárolni. Az odafigyelés mellett minden kiadási terület tervezhető és végrehajtható volt, sőt a beruházásaink teljes körű megvalósításába többleteket is vállalhattunk. Nem voltak kifizetetlen számláink, a határidős teljesítések mellett sok plusz dolgot sikerült megoldani. Az önkormányzati számlák évközben végig pozitív egyenleggel álltak. A pályázati önerőket is, egyesek megelőlegezését rendre teljesítettük. A kötelező feladatellátáshoz és a pályázatokhoz szükséges ingatlanbeszerzések előkészületeit (temetőbővítés, szennyvíztelep, geotermális ) megtettük, illetve a Vértes központi parkoló kialakításához két ingatlan megvételére is intézkedtünk.
 
Az önkormányzati feladatellátásához szükséges létszámot elbocsátás nélkül, nyugdíjazások mellett is megtartottuk. A költségvetés kötelező feladatellátás kiegészítésére 33.307.324 Ft plusz forrást, rendkívüli önkormányzati támogatásként 2 M forintot kaptunk (a tűzoltóság bértámogatásaként).
A 2018. gazdasági év indításában jelentős segítség volt az előző évi működési költségvetési pénzmaradvány 73.783.000 Ft összege, és a 327.526.000 Ft felhalmozási költségvetési pénzmaradvány összege (utóbbiban az Ipari terület teljes pályázati összege is szerepel). Mindehhez hozzájárult a jogszabályoknak megfelelően a közoktatási intézményeink átadásával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésből befolyt és a KLEBELSBERG KÖZPONT által időben fizetett bevétel is (uszodahasználat, takarítás, gépészet üzemeltetése).
 
Az önkormányzat új adónem bevezetésével és adóemeléssel nem tervezett és nem is tervez. A normatívákhoz alakítottuk ki a feladatellátást is. Különösen fontos volt 2017-ben, hogy az oktatásban részt vevő valamennyi gyerek részére ismét tudtunk 10.000 Ft tanévkezdési támogatást adni. Minden reményünket felülmúlta, hogy a költségvetésben lehetőség nyílt első ízben az időskorúak járadékának bevezetésére minden 70 évet betöltött lakos számára. Egyedülállóként 12.000 Ft-ot, míg társas jogviszony esetén 10.000 Ft / fő.
 
2017. január 1-jétől Debreceni Vízmű Zrt -vel, mint új szolgáltatóval életbe lépett az ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási szerződést. Ez az év már az odafigyelő működés éve volt, hiszen jelezték azonnal az új problémákat. Az átvétel után összeírták azokat az ivóvízminőség-javító program megvalósításával összefüggésben maradó hibákat, ami a garancia és szavatosság körébe tartozik. A három oldalas listát átadtuk a Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulásnak, akik még a kivitelezővel vannak kapcsolatban. Mindenkivel tudatosítottuk azt, hogy a hibák kijavításáig az elkészült projekt nem kerül átvételre!
 
A közfoglalkoztatásban hosszabb, rövidebb idejű kiírásokban 5 programban 112 főnek, a Kistérségi Társulás 3 programjában – helyi startmunka, belvíz és hosszabb idejű startmunka – 20 főnek adtunk munkát. Közmunka keretében termeltünk tormát, uborkát, hónapos retket, fejtett borsót, zöldbabot, sütőtököt, főzőtököt, lila és fehér káposztát, vöröshagymát, burgonyát, sárgarépát, petrezselymet. Több mint tízmillió forint bevételünk származott a közel 2000 q kukorica és napraforgó eladásából.
 
Diákmunka programban 15 fő vett részt az iskolai nyári szünetben. Önkéntes munka keretében 34 főnek tettük lehetővé, hogy rendszeres segély folyósításához szükséges napokat megszerezze. Közmunkával segítettük az intézményeinket, rendben tartottuk a piacot, a köztereinket, a temetőt, a sportpályát. Ennek keretében kátyúzással óvjuk most már évek óta a kül- és belterületi szilárd burkolatú útjainkat.
 
A dűlőutak állapotának és szélességének megőrzésének a hatósági megoldásait készítettük elő a kimérésnek megfelelően.
Az elmúlt évben sikerült hathatós eszközök árán az elmaradt adó és bérleti díj bevételeket jelentős mértékben realizálni. Volt, aki a bírósági szakaszig, illetve gépjárműfoglalásig eljutott. A takarékos, odafigyelő gazdálkodás az önkormányzatra és minden intézményére jellemző volt.
 
Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a munkáját és az ebben megjelenő segítő szándékát !


 
Azt gondolom mindenki látja, hogy a  napjainkban tapasztalható közigazgatási változásoknak megfelelően és az ehhez kapcsolódó elképzelésekhez alakítottuk át a feladatellátásunkat. Azonban még mindig nem látható előre az önkormányzatok helyzetének és feladatellátásának végleges struktúrája. Talán várható, hogy a törvényhozás figyelembe veszi azt az igényt és a hozzá kialakított takarékos szolgáltatási rendszert, amivel egy ilyen kisváros fémjelezheti a térségben elfoglalt pozícióját és maradnak ehhez feladat-ellátási pillérek is. Csak azért, mert a helyi problémákat meggyőződésünk szerint csak helyben lehet hatékonyan orvosolni.
 
2017.évben a hagyományos nagyrendezvényeinket, ünnepeinket, évfordulóinkat megtartottuk, testvérvárosi kapcsolatainkat ápoltuk. A programokat jó színvonalú rendezvényekkel igyekeztünk megtartani. Különösen jelentős volt a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának megkeresése, mely által helyszínt adhattunk idén a Megye Napja programjaihoz. A jól sikerült rendezvényen a megye meghatározó vezetői, a városok és falvak képviselői, az intézményrendszer feladatellátásának letéteményesei tiszteltek meg bennünket és ismerhették meg városunkat.
 
Idén volt a XVI. Alkotótábor (Művésztelep) is megtartva, a szokásos résztvétellel láttuk vendégül a művészeket. 
Az egyházaink összefogásban, együttdolgozásban, a közös rendezvényekben és az emberi kapcsolatok erősítésében is példával járnak mindenki előtt. Ezen folyamat támogatóiként, akár egyfajta generálóiként nagy tisztelettel és mindig jó szívvel veszünk részt.
 
A civil szervezeteket erőnk szerint támogattuk, rendezvényeiket alkalmanként segítettük, különösen a Létavértes SC’97 és az Önkéntes Tűzoltóság működtetésében. Köszönettel vettük a civilek segítségét az önkormányzat programjaiban is, például a nyugdíjas klubok részvételét a Málé fesztiválon.
A Létavértesi Híreken keresztül és többször levélben is igyekeztünk a pályázati lehetőségekről tájékoztatni. Közreműködtünk az MVH, illetve az Agrárkamara rendezvényein.
Feltétlen hittel megyünk előre, mert valljuk, hogy a céljaink - a várost és a létavértesieket – Önöket szolgálják. És ha így tesszük a dolgunkat, emelt fővel várhatjuk az előttünk álló következő esztendő történéseit is.
 
A 2018-as év bizonyosan a pályázatok megvalósulásáról szól. Különös figyelmet érdemel a szennyvízberuházás és a geotermális pályázati forrásainak felhasználása, arra tekintettel, hogy mind a kettő megvalósítása a közterületek jelentős igénybevételével ( munkaárkok, útfeltörések, stb.) jár. Ehhez mindenki részéről türelmet, és megértést kérünk azzal, hogy a részletes kivitelezési ütemtervek és programozott feladatok ismeretében lakossági fórumokon és hirdetőkön, valamint a Létavértesi Hírek számaiban, esetleg egyedi értesítésekkel mindenkit tájékoztatunk.
Mindezekhez kérem mindnyájuk további segítségét, támogatását!
 
Végezetül tisztelettel köszönöm meg azon létavértesi lakostársaimnak, akik az önkormányzat és a hivatal felé, illetve a rendezvényekhez nyújtottak segítséget, anyagi, illetve munkában megnyilvánuló támogatást, és mindenkinek az év során tanúsított türelmét, tiszteletét, megértését és az összes jó szándékú kritikát és a jó szót is, mert a munkánkhoz mindezekre szükség van.
Menyhárt Károly polgármester