ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation Links
További hírek innen: Környezetvédelem
Elkezdődnek a szennyvízberuházási munkálatok


A KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 Északkelet-magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztési program előkészítési munkálatai befejeződtek.

Tisztelettel adok tájékoztatást arról, hogy 2018. augusztus 9-én 11 órakor a Városháza tanácstermében a munkaterület átadás megtörtént.
Az erre szóló meghívókat a Nemzeti Fejlesztési Programiroda által megbízott műszaki ellenőr (mérnök szervezet) küldte ki, aki a kivitelezői konzorciumon (EuroAszfalt Kft.-Betonút Zrt.) kívül az alvállalkozót (KE-VÍZ 21 Zrt.), valamint a vízszolgáltatást végző Debreceni Vízmű Zrt. képviselőit, illetve a közművek üzemeltetőit (TIGÁZ-DSO Földgázelosztó, Magyar Telekom Nyrt., E.ON Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság) is várta nyilatkozattételre.
A megjelentek írásban és szóban foglaltak állást, ami alapján nincs akadálya annak, hogy a munkálatok a város közterületei, illetve a területvásárlással bővített szennyvíztelepen napokon belül meginduljanak.A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Tasó László országgyűlési képviselő úr, aki a jelentős forrásigényű beruházásaink 100%-os támogatásáért munkálkodott.
Elmondta a jelenlévőknek, hogy „a Kelet-magyarországi hat települést érintő (Létavértes, Hajdúhadház, Téglás, Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád) beruházás jelentős fejlődést jelent az ott lakók életében, ezért kérte, hogy mindent tegyenek meg, hogy az itt élők megfelelő tájékoztatása megtörténjen. Nem kifejezetten azért, hogy az utcákba való beközlekedés zavartalan legyen, hanem azért is, hogy a program befejezésekor Létavértes lakossága megelégedéssel nyugtázza a beruházást.”
Így ezzel a nappal a város eddigi legjelentősebb - 3,69 Mrd forint összeget jelentő –beruházásának megvalósítása valójában elindulhat. Az összeg 31,34 km gravitációs vezetéket, 3,5 km nyomott vezetéket, 14 új átemelőt és 2 házi átemelőt, valamint nagyságrendileg 1800 bekötést tartalmaz. Kiemelt jelentőségű, hogy az új tisztítómű az egyik legmodernebb technológiával működik.A kivitelező tájékoztatása szerint 2018. augusztus 27-i héten a kiviteli tervekben 8-as és 11-es számmal jelölt (a valóságban a vértesi részen a Bács közben, illetve a Szabadság utca Arany János utcai kereszteződésénél lesz) átemelő aknák építésével kezdődik a munkavégzés.
 A kivitelező cégek számára az Árpád tér 19. szám alatt lévő (korábbi óvodában) Koordinációs irodákat biztosítunk, ahol a fenti időponttól munkanapokon 8-9 óra között tájékoztatást lehet kérni.
A program fizikai befejezése 2020. december 2., amit befolyásol a vízjogi létesítési engedélynek 2020. június 15-i érvényességi időpontja is.
 
Tisztelettel kérem, hogy a munkálatok során észlelt problémákat, hiányosságokat vagy olyan kivizsgálásra érdemes felvetést, ami lakossági panaszként kezelhető, az Irodán kívül a Városházán Kiss Ernő településszervezési irodavezetőnek vagy a polgármesteri titkárságon, illetve személyesen nekem is jelezhetik. Mindezek mellett a munkavégzéssel kapcsolatosan kérek mindenkit, hogy az elvárható türelemmel és együttműködéssel forduljon a dolgozókhoz.

Menyhárt Károly polgármester