ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Egyházak > Nagylétai Görög katolikus Egyházközség
Nagylétai Görög katolikus Egyházközség

  

NAGYLÉTAI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ

4281 Létavértes, Batthyány utca 53. - Szimicsku Ferenc esperes - Telefon: 06 - 30 - 248-2670,
e-mail:
szimicsku56@gmail.com

SZERETETTEL FOGADJUK SZJA 1 %  FELAJÁNLÁSUKAT
Könnyező Pócsi Szűzanya Idősek Otthona Alapítvány
Adószáma:
18990360-1-09 - Létavértes, Batthyány u. 53.
Bartha Gyula és Felesége a Nagylétai Görög Katolikus Egyházért Alapítvány
Adószáma:
18551941-1-09  - Létavértes, Batthyányi u. 53.

+ 1%  
Magyar Katolikus Egyház0011


Az egyházközség facebook oldala:  ITT   


Ikonosztázion ajándékba


 Kocsis Fülöp érsek-metropolita közvetítése révén Hollandiából érkezett az ikonosztázion ajándékba a Kossuth utcai templomba."Hálát adok mindenért:" - Fodor István esperes Vasmiséje

Ünnepélyes hálaadás

1953 - 2018    Ezek az évszámok fontos mérföldköveket jelölnek, figyelemre érdemesek.


 


Köszönöm Uram, hogy hívtál, megtartottál,

hogy kegyelmed elvezetett a mai naphoz.

Hálát adok mindenért: hivatásért,

jó hívekért, szép családért.”  (Fodor István)


2018 május 6-án kimagaslóan szép ünnepre került sor a
Nagylétai Görögkatolikus Nagytemplomban. Fodor István
görögkatolikus esperes 90. életévében ezen a napon ünnepelte
pappá szentelésének 65 éves jubileumát.

Erre a közös hálaadó emlékezésre örömmel jött mindenki:
feleség, gyerekek, unokák népes serege, a meghívott papság,
a helybeli hívek és a család baráti köre.

Ezen a napon igazán a múlt kapott kiemelkedően fontos szerepet.
Minden a visszatekintésről, az emlékezésről beszélt.
Mi sem tükrözi ezt jobban vissza, minthogy a jelenlévő
három legidősebb papi személy együttes életkora közel 270 év volt.


Fodor István atyával együtt ünnepelt Keresztes Szilárd nyugalmazott püspök, valamint a nagylétai születésű Erdei József bazilita szerzetes atya.
Fontos megjegyeznem: Szilárd püspökünk 2 év múlva lesz vasmisés,     Erdei atya pedig egy héttel korábban ünnepelte gyémánt miséjét Máriapócson, azaz papságának 60. jubileumát. Így érhető mindhárom személynek a kiemelése és méltatása. Fölnézve rájuk is.Folytatva a jelenlévő papság sorát jelen volt Dr. Fodor György pro rektor, professzor, az ünnepelt fia, Titkó István vértesi parochus, Tarapcsák János nyírmártonfalvai paróchus, a helybeli esperes paróchus, és ide értendő Fekete András esperes hajdúszoboszlói paróchus, aki kiváló szónoklatában méltatta az ünnepeltet.
Laudációjában feltárta egy hosszú életútnak felbecsülhetetlen kincseit, a hivatás szépségét, a papi hűséget, Isten- és emberszeretet megélését. Látható jelként ezek megmutatkoztak az imádságban, a hívek összefogásában és a családban.„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai!” így szól Fodor István atya jelmondata 65 év papi szolgálat után. A papi hivatás lényege ez. A papnak „Lélek vezérelt” embernek kell lennie! Enélkül nem lehet célt érni.                E nélkül nem lehet eljutni sem Istenhez, sem az emberekhez. Szent Pál szavai örök érvényűek, mi sem nélkülözhetjük: „A Lélek gyümölcsei ezek: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”( Róm, 5.22)

Igen. Beszédes a múlt. Sok mindenre megtanít. Értékelni és megbecsülni azért kell, mert csak egy életünk van. Minél gazdagabb a múltunk, annál inkább értékesebb az életünk és lesz reményteljesebb a jövőnk.

Ezüstmise 25 év, aranymise 50 év, gyémántmise 60 év, vasmise 65 év. Mind értékes. A vasnak már súlya van!

Istent dicsőítve mondtunk mindannyian hálát és köszönetet Fodor István atya években is gazdag életéért, de neki is szívből köszönjük, hogy megosztotta velünk lelkének kincseit.

Isten éltesse továbbra is Őt és kedves feleségét szerettei körében.

Szívélyes köszöntéssel:

Szimicsku Ferenc  esperes 


KIRÁNDULÁS

A Nagylétai Görögkatolikus Egyházközség Idősek Klubja 2017. október 25-én autóbusszal kirándulást szervezett a romániai Nagykárolyba. A 32 fős csoport tagjai ismerkedtek a város történelmével, megtekintették annak nevezetes épületeit, így a Károlyi kastélyt is.
A település évszázadok óta fontos térségközponti szerepet tölt be, és olyan neves szülöttei voltak -tobbek között-,  mint Károli Gáspár bibliafordító, Károlyi Sándor kurucgenerális, Ligeti Antal festőművész, Jászi Oszkár politikus, történész, szociológus,, Kaffka Margit író, költő, Ruha István hegedűművész, stb.


Csoportunk a Károlyi kastély udvarában - Fotó: Magánarchívum

Nagylétai Görögkatolikus Egyházközség nyugdíjas közössége autóbusszal kirándulást szervezett.
A fényképen a résztvevők Edelényben a LˇHuillier-Coburg kastély előtt láthatók. Fotó: MagánarchívumELSŐ ÁLDOZÓINK 2017.


                                                                                                                                             Fotó: Turóczi Barnabás     

Az első áldozók névsora: Apai Zsófia, Bodnár Orsolya, Lőrinczi Viktória, Lingurárin Fruzsina, Harmati Petra, Moczok Ágota, Molnár Zsófia, Portörő Fanni, Szabó Tünde, Varga Boglárka, Bertóthy Tamás, Balogh Dominik, Kovács Dominik, Mezei Benjamin, Szabó Gergő.  A felvétel további szereplői: Szimicsku Ferenc esperes és felesége Szimicsku Ferencné, valamint Máté Ilona  hitoktató.

  

Létavértes - Nagyléta Görög katolikus templomai és a Turista Szállóhely

Videofilm


Kattintson a képre!


TEMPLOMSZENTELÉS


Képek a facebook oldalon

Ragyogó szép napsütéses idő köszöntötte szeptember 13-án délelőtt mindazokat, akik a Nagylétai Görögkatolikus Egyház kívül-belül gondos és szép munkával felújított templomának felszentelésére gyülekeztek.

A templomot 1837-ben kezdték el építeni Szent Mihály és Gábor arkangyalok tiszteletére, és 1849-ben fejezték be, az egyházi előírásoknak megfelelően kelet -nyugati tájolás szerint. A Szentély a hajó keleti, a torony a nyugati végén található.

Az 1894-ben készült egyedi elrendezésű ikonosztázion valószínű munkácsi mester alkotása. Az aranyozott Királyi ajtó szemet kápráztató aranyozott növényi mintázata vonzza a szemet.

A szentélyben Veres Géza 1942-ben alkotott oltárképe látható. Benke László 1958-ban gyönyörű menyezeti seccoval, Mohai Antal 1965-66-ban üvegmozaik ablakaival varázsolt meghitt belső teret. Mindezek eredeti pompájukban.

Kívül erőt sugároznak a friss színekbe öltöztetett klasszicista boltívek, fény játszik a toronysisak barna színével, modern óraszerkezet mutatja a pontos időt. A falak mentén kavicságy, körben széles dekoratív térburkolat, egy gondozott, szép templomkertben.

A kántor zsoltáréneke köszönti a belépőt. A padsorok, a karzat folyamatosan megtelik a hívekkel, Nagylétáról elszármazottakkal, szomszédos településekről érkezőkkel, prominens vendégekkel. Az első sorban láttam Florin Vasiloni főkonzult, Románia Gyulai  Főkonzulátusának vezetőjét A nagylétai és vértesi reformátusok küldöttsége a lelkészek és feleségeik vezetésével érkeztek.11 óra után néhány perccel Szimicsku Ferenc esperes köszöntötte a megjelenteket, kérve, hogy valamennyien vonuljunk a templom nyugati bejárata elé.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita a felszentelés szertartása után lépett be a templomba, ahová a paptestvérek, majd a hívek követték.

A liturgia az ünnepi alkalomhoz igazodott. Az érsek - metropolita prédikációjában beszélt a Konstantin császár és Ilona császárnő által 335-ben Krisztus urunk sírja fölé épített Feltámadás templomáról, az eseményre 1600 év óta történő évenkénti megemlékezésről, a Templomszentelés aktuális ünnepéről.

"A tavalyi belső felújítás után, az idén megújított külső környezet alapján ez a csodálatos templom méltó arra, hogy Isten házának nevezzük ezt a házat. Egy ilyen jelentős esemény kell, hogy hasson ránk, hogy változ-tasson rajtunk. Emlékezetessé kell váljon ez a nap, ne fusson át rajtunk hatás nélkül…Örömmel jöttünk ide, büszkeséggel tekintünk a mi létavértesi templomunkra" – mondta Kocsis Fülöp érsek-metropolita. 

Szimicsku Ferenc esperes köszönetet mondott minden önzetlen segítségért, támogatásért, igényesen végzett munkáért, többek között a Hajdúdorogi Metropoliának, Kozma Zoltánnak és a festést végző munkatársainak, az együttműködő valamennyi szervezetnek, hatóságnak, név szerint nem említett személynek.

Menyhárt Károly polgármester méltatta a példás összefogást, a Szimicsku Ferenc esperes irányításával elvégzett jelentős fejlesztéseket, eredményeket, melyeket a Szent Kristóf ifjúsági turistaház, a Kossuth utcai kistemplom, a mellette lévő volt iskolaépület, és a Károlyi utca nagytemplom felújítása bizonyít.

Az időt és fáradtságot nem ismerő lelkiismeretes szervezőmunkáért mondtak köszönetet az ünnepi gyülekezet előtt Szimicsku Ferenc esperesnek az egyházközség választott vezetése nevében Zilahi Zoltán és Puja Gábor.
A program szeretetvendégséggel zárult.

Turóczi Barnabás

 
Ebből az alkalomból Szimicsku Ferenc esperes
az 1925. évi október 4-i templomszentelésről tudósító
újságcikket küldött


    Parókia címe:     4281 Létavértes, Batthyány u. 53.
Telefonszám:       (52) 376 265
Egyházmegye:     Hajdúdorogi Főegyházmegye
Esperesi kerület:  Nyíradonyi Esperesi Kerület
Esperes:                
Szimicsku Ferenc
Titulus:                 Szent Mihály és Gábor főangyalok
Templombúcsú:   november 8.
Alapítás éve:        XVIII. sz. első fele
Anyakönyvek:      1778 -tól
Templomépítés:    XIX. sz. közepe
Fenntartott intézmények:
Szívvel-lélekkel Szolgálat

Szolgálattevő személy(ek):
1900-1910 Mosolygó Dezső h. lelkész
1910-1948 Mosolygó Dezső parókus
1935-1940 Bihari Bertalan segédlelkész
1940-1947 Pásztor Mihály segédlelkész
1947-1948 Békés Géza Ágoston segédlelkész
1948-1967 Miklósvölgyi József parókus
1973-1976 Virányi György adminisztrátor
1976-2007 Fodor István parókus
1978-1981 Zolcsák István segédlelkész
2007-         Szimicsku Ferenc parókus
Parókiához tartozó. települések: Újléta
Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye  (TB)