ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Általános iskolák

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA


4281 Létavértes, Árpád tér 10. Telefon : +36 52 / 585-023 (fax is), 52/ 585-024

Intézményvezetők

  

                                         

          Menyhártné Bora Edit                        Nagy Józsefné                         Nagy Dezsőné
                       igazgató helyettes                                     igazgató                                igazgató helyettes


A 2006-ban átadott új szárny: uszoda, tornacsarnok bejárata

 
      

          Kossuth u. 1. szám alatti tagintézmény             Árpád tér 7. szám alatti tagintézmény  
               Telefon: 52/256-001                                               Telefon: 52/256-061  

 

    Az iskola tevékenységi köre címszavakban
     -  Általános iskolai oktatás és nevelés 1-4. évfolyamon, egésznapos oktatás biztosításával,        
        5 - 8. évfolyamon napközi otthon lehetőségével.
     -  Angol tagozat, idegen nyelv-, informatikai orienbtáció
     -  Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak segítése, felzárkóztatása
     -  Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása,

     -  Diáksport lehetősége, úszásoktatás, szakkörök szervezése  tehetséggondozás céljából
     -  Könyvtár működtetése

Az Iskola alapítványa
Az Arany János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
Kuratórium létszáma: 7 fő. Elnöke: Pappné Győri Tünde
Tagok: Boros-Szima Beáta, Gáspár Mihály, Hadházi Tamásné, Kissné Szűcs Anita, Lakatos Györgyné, Nagy József
4281    Létavértes, Árpád tér 10. -Adószám: 18540680-1-09

A Szülői Választmány
elnöke: Bartosné Nagy Ágnes
Az intézményi Tanács elnöke: Dr. Szabó János

LÉTAVÉRTESI  IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
4283 Létavértes, Irinyi János u. 8. Telefon : 52 / 585-062, 52/ 585-063

Gyermeklétszám (2018.): 168  fő. Pedagógusok létszáma:   fő + iskolatitkár - Technikai dolgozók száma:   fõ
 
Intézményvezetők
                                             
Szentmiklósi Miklós              Katonáné Szabó Csilla

   igazgató                             igazgató helyettes
 

 

      

                Kassai utca16. szám  Telefon: 52 / 376-032                                  Kassai utca 5.                        

 
Irinyi utca 1. szám - Telefon +36 52 / 376-121,  585 - 022

   

                   Kassai u. 8. Tornaterem                            Kassai u. 8.  Könyvtár Telefon: +36 52 250 - 455
                                                                                                   e-mail: verteskt@gmail.com
                                                                                  Nyitva tartás: kedd - szombat: 11 - 17 óra                 


Az iskola tevékenységi köre
1 - 7. osztályok egész napos oktatási forma,  8. osztályosok napköziotthonos ellátás

Alapfeladata:
- nappali rendszerű iskolai oktatás - alsó tagozat, felső tagozat, 1 - 8 évfolyamok (306 fő maximális létszám)
- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása: (mozgásszervi fogyatékos,  érzékszervi
fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar,
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)

- iskolai könyvtár működtetése saját szervezeti egységgel
Tankerület: Klebelsberg intézményfenntartó Központ Derecskei Tankerülete - OM azonosító: 201255


Szülői munkaközösség vezetője: Bacsáné Csizmadia Anikó
DÖK segítő pedagógusok: Szatmári Károlyné- Magyar Jánosné
 

Az iskola alapítványa:
"A korszerű iskoláért" Alapítvány
4283 Létavértes,Irinyi u. 8. - Adószám: 18549782-1-09
Kuratórium elnöke: Puskásné Tarnóczi Judit. Kuratórium létszáma: 5 fő