ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation Links
Ügyfélkapu

Tájékoztató

 

Az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás (a továbbiakban: ÁBT) a szolgáltatás által meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok ügyfél általi kitöltését, hatóságokhoz való azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás. Ennek része az ügyfélkapu, amely jelszavas belépést biztosít az ügyfelek számára a www.magyarorszag.hu oldalon ügyeik elektronikus intézéséhez.


Az ügyfélkapu használatának feltétele a regisztráció. 
 
Regisztráció módjai 
 
Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy ingyenesen kezdeményezheti. Több személyes ügyfélkapu is létrehozható, viszont ezek már nem ingyenesek. Díjuk a mindenkori általános tételű eljárási illeték összegével megegyező igazgatási szolgáltatási díj, jelenleg 3000 forint. 

A regisztráció három formája:
- személyesen az alább felsorolt szerveknél,
- elektronikus aláírással, 
- ideiglenesen a www.magyarorszag.hu-n, majd személyes megerősítéssel.

Személyesen regisztrálni bármely okmányirodában, adóhatóságnál, kormányablakban, konzuli vagy diplomáciai képviseleten, egyes postai ügyfélszolgálatokon vagy a KEK KH-nál lehet. A regisztráció során az ügyfélnek igazolnia kell személyazonosságát, aláírásával hozzá kell járulnia adatainak kezeléséhez (Adatkezelési nyilatkozat), meg kell adnia e-mail címét, majd ezután a KEK KH a megadott adatokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy az alá nem tartozó külföldiek esetében az idegenrendészeti nyilvántartásban) ellenőrzi. Külképviseleten való regisztráció esetén telefonon egyeztetés szükséges.

 
Az ügyfél személyazonosságát igazolhatja:
Személyazonosító igazolvánnyal, 
Útlevéllel, 
2001. január 1. után kiállított kártya formátumú vezetői engedéllyel.
 

A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó külföldiek esetén az azonosítás az útlevél, valamint - ha azzal rendelkezik - a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély alapján történik. 

A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó EGT tagállamok állampolgárainak azonosítása útlevél vagy más személyazonosításra alkalmas okmány alapján történik.

A regisztráció második módja a fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással való regisztráció, amely esetén csak az online Regisztrációs Űrlapot kell kitöltenie és azt elektronikus aláírásával ellátva beküldenie. Az e-aláírás ellenőrzése 30 órán belül megtörténik és regisztrációját a rendszer véglegesíti. 

Az ideiglenes regisztráció korlátozott szolgáltatásokra jogosítja az ügyfelet mindaddig, amíg személyes megjelenéssel és regisztrációval nem erősíti meg ügyfélkapu létrehozási szándékát. Amennyiben ezt 30 napon belül nem teszi meg, törlődik a rendszerből.


Milyen adatokat kell megadnom a regisztráció során? 
 
Ideiglenes regisztráció esetén a következő adatokat kell megadnia:
családi és utónév,
születési családi és utónév,
születési hely,
születési idő,
anyja születési családi és utóneve,
állampolgárság,
felhasználói név (lásd lentebb),
elektronikus levélcím.
 
Személyes megjelenés esetén csak a személyazonosság igazolására, e-mail cím és felhasználói név megadására van szükség. 

Az ügyfélkapu létrehozása a regisztrációt, azonosítást követően:

Az ügyfélkapu használatához Önnek létre kell hoznia saját ügyfélkapuját, mely a következő lépésekből áll:
 
személyes ügyfélkapuját aktiválnia kell egyszer használatos kódjával (első belépés),
első belépéskor jelszava megváltoztatására, adatai egyeztetésére, kiegészítésére van szükség az azonosítás érdekében.

A felhasználói nevet Ön választja, azonban amennyiben az Ön által választott név már létezik a korábbi regisztráltakat tartalmazó adatbázisban, újat kell választania. 
 
A felhasználói név formátumára vonatkozó szabályok:
kis- és nagybetű érzékeny, 
kizárólag a magyar abc betűiből állhat,
számokat és szóközt tartalmazhat,
minimum 4 karakter hosszú legyen,
legalább 3 eltérő karaktert tartalmazzon.

A regisztrációt követően az Ön által megadott e-mail címre a rendszer elküldi egyszer használható (aktiváló) kódját, amelyet az ügyfélkapu felületén aktiválnia kell és első belépéskor meg kell változtatnia. Az új jelszóval szemben támasztott követelmények:

legalább nyolc karakter,
nem lehet benne ékezetes betű, @ karakter,
kis- és nagybetű érzékeny,
tartalmaznia kell legalább két számot,
tartalmaznia kell kis- és nagybetűt.
 

Az aktiválást 5 napon belül el kell végezni, ellenkező esetben a rendszer törli a regisztrációt. A regisztrációkor kapott azonosító és ahhoz kapcsolódó jelszó bizalmas kezelése az ügyfél feladata. 

 
Az ügyfélkapu érvényességi ideje 
 

Egy már létrehozott személyes ügyfélkapu határozatlan ideig érvényes. A jelszó érvényességi ideje az Ön által megadott érvényességi időre szól, ennek hiányában a rögzítéstől számított 2 év.  

Amennyiben a jelszó érvényességi idejének lejárta előtt nem rendelkezik ügyfélkapuja érvényességi idejének meghosszabbításáról (a regisztrációs adatlap érvényességi idejének meghosszabbításával), úgy adatai törlődnek, és az ügyfélkaput megszüntetésre kerül. 

Ha elfelejti jelszavát, a portál elfelejtett jelszó funkciójának segítségével 60 napon belül van lehetősége új aktiváló kód kérésére, ellenkező esetben a regisztrációs adatok törlésre kerülnek.