ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
2016. évi ülések


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ Közmeghallgatással egybekötött soros  ülés 2016. december 19 -én 14 órától - Városháza I. emeleti tanácskozó terme
Közzétéve:
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

Polgármesteri jelentés
1.   Beszámoló a Derecske-Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
2.   Éves belső ellenőrzési terv elfogadása
3.   Beszámoló a bizottságok munkájáról
4.   KÜLÖNFÉLÉK
4.1. 2017. évi költségvetési koncepció
4.2. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak fejlesztéséhez uniós támogatás megpályázásáról
4.3. Az Állami Számvevőszék által az önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási helyzete értékelésének és a gazdálkodás szabályosságának vizsgálatára vonatkozó utóellenőrzés - intézkedési terv elfogadása.
4.4. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének módosításáról
4.4. Törzskönyvi módosítások

...


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ soros ülés:  2016. november 29-én 14 órától Városháza I. emelet
Közzétéve:
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

...1. Iskolák működtetői jogának átadása, átadás- átvételi szerződés és vagyonhasznosítási szerződés jóváhagyása
Polgármesteri jelentés
2. 2016. évi adóbevételek alakulásáról, a megtett intézkedésekről
3. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2016. III. negyedévi teljesítéséről
4. KÜLÖNFÉLÉK
4.1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi létavértesi pályázói a 2016/2017. tanév II. félévére és a 2017/2018. tanév I, félévére.
4.2. Létavértes 1845. hrsz-ú - Művelődési ház ingatlan területének bővítése 115/2016.(IX.27.)Öh. számú testületi határozat módosítása
4.3. Szabó Kálmánné ingatlan felajánlása
4.4. Zártkerti fekvésű földrészlet revitalizációja és hagyományőrzés a létavértesi Kossuth-kertben.
4.5. Debreceni Vízmű Zrt. előterjesztései
4.6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés érdekében tulajdonosi részesedés vásárlása a Debreceni Hulladék Nonprofit Kft -ben.
4.7. 2017. évi startmunka program jóváhagyásáról
4.8. LÉT.A.MED Zrt. Alapszabály módosítása, SZMSZ, 2016.- évi beszámoló, üzleti terv


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2016. október 25-én (kedden) 14 órától tartandó soros testületi ülésre
Közzétéve:
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
..Polgármesteri jelentés
1. Beszámoló a Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház 2015. évben végzett munkájáról
2. Beszámoló Létavértes környezeti állapotáról, a környezetvédelem helyzetéről.
3. Különfélék
    3.1. Javaslat a köztemető használatának rendjéről szóló 6/2016.(III.29.) rendelet módosítására
    3.2. Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének előterjesztése (alapszabály módosítás)
    3.3  Kovács Miklós ingatlan vásárlási kérelme
    3.4. Vasas Tamás - Görögkatolikus Papnevelő Intézet támogatási kérelme

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2016. szeptembert 27-én (kedden) 14 órától tartandó soros testületi ülésre
Közzétéve: 2016. szeptember 25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
...Polgármesteri jelentés
1. Beszámoló a Gyermeksziget Óvoda munkájáról, az Arany János Általános Iskola és az Irinyi János Általános Iskola működtetői feladatának ellátásával kapcsolatos tapasztalatairól.
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei költségvetésének I. félévi teljesítéséról

3.    KÜLÖNFÉLÉK
3.1. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének módosításáról
3.2. Rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtása
3.3. Nehéz körülmények között végzett munka után járó pótlék pénzügyi feltételeinek megteremtése
3.4. Tanévkezdési támogatás - A pénzbeni és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról
3.5. Közgyűjtemény létrehozásának feltételei
3.6. Kóbor ebek befogadására szerződés kötése
3.7. A 2016. évi városnap pénzügyi, szakmai beszámolója
3.8. Iskolák üzemeltetési feladatainak ellátása, működtetői feladatok államosításával összefüggő változások
3.9. BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat
3.10. Ingatlanvásárlás a 1871/3 hrsz.-ú,a valóságban Létavértes, Árpád tér 10-14. számú ingatlanhoz
3.11. Kolozsi Gyula zártkerti ingatlanok eladási ajánlata
3.12. Kovács Sándorné, Létavértes, Kassai u. 23. sz. ingatlan (95. hrsz.) tulajdonában lévő rész ingyenes felajánlása
3.13. Létavértes 1845/1 hrsz.-ú (Művelődési ház) ingatlan területének bővítése
3.14. Viziközmű szolgáltatási tevékenység, eszköz, és szerszám értékesítése
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2016. június  28-án, 14 órától kezdődő soros ülésre - Kossuth u. 4. Városháza I. emelet

Közzétéve: 2016. június 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
Polgármesteri jelentés
1.  2015-2016. évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról
2.  Mezőőri beszámoló
3.  A Települési Értéktár Bizottság munkájáról  - 2015. június - 2016. június
4.  Különfélék
4.1. Gyermeksziget Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálása, intézményvezető kinevezése
4.2. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szolgáltatási szerződések megszüntetése közös megegyezéssel, valamint szolgáltatási szerződés kötése a Debreceni Vízmű Zrt-vel.
4.3. DAÖT Alapszabály elfogadása, megbízás Társulási Tanácsban való részvételre
4.4. Javaslat Díszpolgári cím és Létavértes városért díj adományozására
4.5. Önkormányzati földterületek vadászati jogának hasznosítása - Létavértes és Környéke Vadásztársaság beadványa
4.6. Javaslat az Európai Mobilitási Hét akcióhoz történő csatlakozáshoz - 2016. szeptember 22-én
4.7. A 2016. évi tanyafejlesztési programban való részvétel

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
LetöltésÉv hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2016. május 31-én, 14 órától kezdődő soros ülésre - Kossuth u. 4. Városháza I. emelet
Közzétéve: 2016. május 27.
   Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
.   Polgármesteri jelentés
1.Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak elláátásáról a 2015. évben
    1.1. Gyermekjóléti Szolgálat ls Családsegítő Szolgálat tájékoztatója a 2015. évről
2.Különfélék
   2.1.Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének módosításáról
   2.2.Államháztartáson kívüli támogatás űtvétele
   2.3.Városnapi rendezvények, árusítási helypénz
   2.4.Létavértes 0928/2, 0927, 0915/2 hrszámú  ingatlanok vételi ajánlata
   2.5.MOL tulajdonában lévő felhagyott szénhidrogén kút megvásárlása
   2.6.Háromtagú szakmai bizottság megválasztása - óvodavezetői pályázat
   2.7.Földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
LetöltésÉv hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓMEGHÍVÓ 2016. április 26-án, du. 14 órától kezdődő soros ülésre - Városháza I. emelet
Közzétéve:2016. április 22.

Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

Polgármesteri Jelentés
1.) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)
2.) Beszámoló a 2015. évi pénzügyi ellenőrzésekről
3.) Beszámoló a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről
4.) Tájékoztató a belső ellenőrzési tevékenységről
5.) Különfélék
5.1.Egészségügyi alapellátás felülvizsgálata
5.2.Javaslat a civil szervezetek 2016. évi támogatására
5.3.Nehéz körülmények között végzett munka után pótlékra jogosultság pénzügyi
feltételeinek megteremtése
5.4.Létavértes 1019. hrsz-ú ingatlan bérbeadása
5.5.Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Local Agenda 21
Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
5.6.Kovács Jánosné 01043/11 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelme 
5.7.Katona János részletfizetési kérelme
5.8.Kokad Község Önkormányzat Képviselő-testületének szünidei
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos határozatának véleményezése
5.9. Létavértes közterületein működő közkifolyók felülvizsgálata
5.10.Önkormányzati földterületek vadászati jogának hasznosítása
5.11. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.)Ör. számú rendelet
módosítása
5.12. Földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás – ZÁRT ÜLÉS
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ - 2016. március 29,  14 óra - Városháza, I. emelet
Közzétéve: 2016. március 25.
LETÖLTÉS
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
Polgármesteri jelentés
1.) Beszámoló Létavértes város 2015. évi közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről,
     tájékoztató a Határrendészeti Kirendeltség 2015. évi munkájáról.
2.) L.É.T.A.MED Zrt. 2015. évi beszámolója
3.) Beszámoló a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
4.) 2016. évi Közbeszerzési terv
5.) Különfélék
  5.1.  Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének módosításáról
  5.2.  Adósságot keletkeztető ügylet adatszolgáltatása
  5.3.  Kossuth u. 6. szám alatti Egészségház felújítás önrész biztosítása
  5.4.  Vértesi Görög Katolikus Egyház energetikai pályázat benyújtásának támogatása.
  5.5.  TRV Zrt. szolgáltatási szerződések felmondása
  5.6.  Serbán Jánosné kérelme
  5.7.  Közgyűjtemény létrehozásának feltételei
  5.8.  Szennyvízhálózat bővítése, új szennyvíztelep építése
  5.9.  Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása foglalkoztatási partnerség létrehozására és
          működtetésére irányuló projekt-előkészítési munkáival  és pályázat beadásával kapcsolatosan
  5.10. Temetői rendelet felülvizsgálata, úrnafülke díjának meghatározása
  5.11.  Civil szervezetek 2015. évi támogatásának pénzügyi elszámolása
  5.12.  Katona János Attila ingatlanvásárlási kérelme
  5.13.  Létavértes Városi Önkormányzat 7/2013.(V.28.) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  5.14.  Testvértelepülési programok és együttműködések
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ - 2016. február 15-i ülésre 14óra, Városháza I. emelet
Közzétéve: 2016. február 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése
2.) Különfélék
     2.1.) Óvoda nyári zárva tartása
     2.2.) Indítható óvodai csoportszámok 2016/2017. tanévben
     2.3.) Óvodai beíratás
     2.4.) Gyermeksziget Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása
     2.5.) Kimutatás a játékos angol nyelvi fejlesztés támogatásáról
     2.6.) Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása a villamosenergia beszerzése tárgyában
     2.7.) Szünidei étkeztetés biztosítása - élelmezési nyersanyag norma megállapítása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


MEGHÍVÓ  a  2016. január 26-i, 14 órakor kezdődő testületi ülésre
Közzétéve: 2016. január 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. január 22.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

Polgármesteri jelentés
1. 2016. évi ülésterv
2. 2016. évi Városnap programja
3- Létavértes Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja, Szervezeti és Működési Szabályzata
4. Különfélék
    4.1. Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. alapítása
    4.2. A létavértesi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról.
    4.3. Viziközmű vagyon üzemeltetése
    4.4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
    4.5. A LÉT-A-MED Zrt. hozzájárulási kérelme
    4.6. Talajterhelési díjról szóló 32/2004.(VI.28.) számú rendelet felülvizsgálata
    4.7. 0375/11 hrsz-ú ingatlan bérbeadása
    4.8. Szabó Sándorné telekrendezési ügye


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:

Letöltés