ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
2017. évi ülésekÉv hónap nap . Letöltés

MEGHÍVÓ a Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 19-én, kedden. délután  14 órától
a Városháza I. emeleti tanácskozó termében közmeghallgatással egybekötött ülésére
Közzétéve: 2017. december 15.

Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
      Polgármesteri jelentés
1.   Beszámoló a Derecske- Létavértesi Kistérségi Többcélú Kistérségi Társulása
      2017. évi szakmai tevékenységéről
2.   2018. évi belső ellenőrzési terv
3.   Beszámoló a BIZOTTSÁGOK munkájáról
       - Pénzügyi Bizottság
       - Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság
       - Oktatási Bizottság
       - Gazdasági Bizottság
       - Közbeszerzési Bizottság
       - Ügyrendi Bizottság
4.   Különfélék
4.1 Étkezési nyersanyagnorma emelése
4.2 Közterület-felügyelet Társulás keretében történő létrehozása
4.3 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői beosztás betöltésére
      pályázat elbírálása
4.4 Létavértes SC ’97 Sportegyesület elnökségének kérelme műfüves pálya építésére
4.5 Fogászati rendelési idő módosítására vonatkozó kérelem elbírálása
4.6 Települési Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet jóváhagyása
4.7 Sz. R.  -bérleti díj mérséklésének kérelme
...
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ  a 2017. november 28-án 14 órától kezdődő soros önkormányzati ülésre
Közzétéve:  2017. november 22
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

       Polgármesteri jelentés

1.       Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2017.III.negyedévi teljesítéséről
2.       A 2017. évi adóbevételek alakulásáról, a megtett intézkedésekről
3.       Különfélék
3.1 2018. évi költségvetési koncepció
3.2 Egyszeri béren kívüli juttatás pénzügyi fedezetének megteremtése
3.3 Szociális rendelet módosítása – Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás
      észrevétele
3.4 Megye napi vendéglátással kapcsolatos költségek biztosítása
3.5 Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe
      foglalt Társulási megállapodásának elfogadása (e-mail)
3.6 Pósa Zoltán cserépkályha vételi ajánlata
3.7 BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpáláyzat 2017/2018.II.félév, 2018/2019.I.félév
3.8 Debreceni Tankerületi Központ fenntartásába tartozó Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
       Szakszolgálat főigazgatói beosztásának ellátására Borza Beáta benyújtott magasabb vezetői
      pályázatának véleményezése (e-mailen)
3.9 „Mindentől messze, a szívhez közel” humán kapacitásfejlesztés a Derecskei Mikrotérségben
      EFOP-3.9.2-16-Konzorciumi megállapodás jóváhagyása
3.10 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői beosztás betöltésére ideiglenes
      megbízás
3.11 ZÁRT ÜLÉS – Pánya Gáborné
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2017. október 24-én megtartásra kerülő képviselő-testületi soros ülésre
Helye: Városháza I. emeleti tanácskozó terme
Közzétéve: 2017. október 20
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT:
     Polgármesteri jelentés
1.   Beszámoló Létavértes Környezeti állapotáról, a környezetvédelem helyzetértől
2.   Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési ház 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
3.   Különfélék
3.1.Sziget területén lévő ingatlanok felajánlása
3.2.Létavértes Városi önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetésének módosításáról
3.3.Városnap 2018. június 30-i programja (tervezet)
3.4.Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői beosztás betöltésére pályázat kiírása
3.5.Iskolák felvételi körzethatár kialakításának véleményezése
3.6.2018. évi startmunka program jóváhagyása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2017. szeptember 26-án 14  órától megtartásra kerülő soros testületi ülésre
Közzétéve: 2017. szeptember 22
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Polgármesteri jelentés
1.Beszámoló a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda munkájáról

2.Beszámoló az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2017.I.félévi teljesítéséről


3.Különfélék

3.1 Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének  módosításáról

3.2.Létavértes Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló  önkormányzati rendelet elfogadása

3.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezésére közszolgáltató kiválasztására pályázat kiírása

3.4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
.
3.5. Vizelli Károly Létavértes, Kassai u.1/c. szám alatti  Rally2 bajnok egyéni kérelme a „Rallylegend” elnevezésű olaszországi versenyen való részvételhez

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


MEGHÍVÓ a 2017. szeptember 5-én 14 órától megtartásra kerülő rendkívüli ülésre
Közzétéve: 2017. szeptember 02.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT:
            Polgármesteri jelentés
            1.    Különfélék
     1.1   Közterület felügyelet társulás keretében történő létrehozása
     1.2.  Kötelezően bent étkezés megszüntetésének pénzügyi vonzata
     1.3.  Rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtása
     1.4.  Városnap lebonyolításának tapasztalatai, 2018. évi városnap előkészítése
     1.5.  Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről
            szóló 5/2017.(II.14.) Ör. számú rendelet hatályon kívül helyezése és e tárgykörben szükséges
            rendelet megalkotása
     1.6.  Ideiglenes benyújtási tevékenység ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása
1.7.  2017. évi Közbeszerzési Terv módosítása
1.8.   Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői megbízása (zárt ülés)
1.9.  Balogh Bálintné Tulipán u.2.sz. alatti lakos tanévkezdési támogatás elutasító határozata iránti
        fellebbezése ( zárt ülés)   
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2017. június 27-én 14 órától megtartásra kerülő soros ülésre.
Közzétéve:
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT
1.    Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központjának tájékoztatója a 20016. évi tevékenységről
       Polgármesteri jelentés
2.    Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2016. évi munkájáról
3.    Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság előző évi munkájáról
4.    Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
5.    KÜLÖNFÉLÉK
5.1. Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján készült reorganizációs programról
5.2. Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánítása
5.3. LÉT.A.MED Zrt. 2016. évi mérleg, beszámoló
5.4. Létavértes Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció felülvizsgálatának elfogadásáról
5.5. Kassai u. 1. sz. alatti vegyes háziorvosi körzet praxis jog értékesítésének jóváhagyása, feladat-ellátási előszerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
LetöltésÉv hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2017. május 31-i  soros testületi ülésre
Közzétéve:
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
        Polgármesteri jelentés
1.     A Debreceni Vízmű Zrt. Létavértes város víziközmű üzemeltetése során végzett tevékenysége 2017. január 1- május 15 között
2.     Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2/A. Tájékoztató a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről
3..    Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról
4.     KÜLÖNFÉLÉK
4.1. Szociális feladatalapú finanszírozás felhasználása
4.2. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének módosításáról
4.3. Dr. Zsadányi Judit házi gyermekorvos rendelési idejének, feladat-ellátási szerződésének módosítása
4.4. Caminus Zrt. - világítástechnikai eszközök bérbevételére megkötött szerződés lezárása
4.5. Arculati kézikönyv tervezőjének kiválasztása
4.6. Közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmának rendeleti úton történő szabályozása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
LetöltésÉv hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ  a Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 2-án 14 órától  megtartásra kerülő ülésére
Helye: Városháza, Kossuth u. 4. I. emeleti tanácskozó terem
Közzétéve:
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


NAPIRENDI JAVASLAT

Meghívó
   Polgármesteri jelentés
1. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról      
2. Beszámoló a pénzügyi, gazdasági ellenőrzési tevékenységről 2016. évben
3. Különfélék
3.1. LET.A.MED Zrt. 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve
3.2. Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázat ismételt kiírása / Megbízás intézményvezetői feladatok ellátásával
3.3. Zöldhulladék gyűjtőpont kijelölése, rendelet módosítása
3.4. Kóbor ebek befogása
3.5. Létavértes 0860/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása – Temető előtti
3.6. Létavértes 2214 hrsz-ú – Halom utca 24. alatti belterületi ingatlan megvásárlása  
3.7. Létavértesi 2215 hrsz-ú, a valóságban Létavértes, Halom u.24. sz. alatti belterületi ingatlan 2/10 tulajdoni hányadának megvásárlása
3.8. Kovács Miklós 4281 Létavértes, Petőfi u. 40. sz. alatti lakos külterületi ingatlan vásárlási kérelme
3.9. Javaslat a civil szervezetek 2017. évi támogatására
3.10. Városnapi helypénz
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2017.március 29-i ülésre
Közzétéve:
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
       Polgármesteri jelentés 
1.    Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről
2.    Beszámoló a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
3.     Közbeszerzési Terv
3/A. Közbeszerzési és beszerzési szabályzat felülvizsgálata
4.    Különfélék
4.1. Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának elbírálásához háromtagú bizottság
        megválasztása
4.2. Óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozatala
4.3. Köztisztviselők napja munkaszüneti nappá nyilvánítása
4.4. Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú hasznosításával kapcsolatos egyes feltételekről szóló 13/2013.(X.01.) számú rendeletének felülvizsgálatáról
4.5. Létavértes településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4.6. A helyi védelem célja, a helyi érték fogalma 4/2008.(III.25.) számú rendelet         módosításáról
4.7. A települési mezőőri őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló         25/2004.(IV.29.) számú rendelet módosításáról
4.8. Főépítész megbízása
4.9. HÉSZ véleményezési eljárás nélkül hatályon kívül helyezhető rendelkezések hatályon kívül helyezése
     4.10. Árva Imréné Létavértes Debreceni u. 4. szám alatti lakos földbérlet meghosszabbításának kérelme
                  Létavértes 0167 hrsz.
4.11. Huszti Sándor és Huszti Sándorné Kónya Irma Létavértes Baross u. 13. szám alatti lakosok
         földbérlet meghosszabbításának kérelme Létavértes 0375/11 hrsz.
4.12. Szociális rendelet módosításáról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2017. január 31-i soros ülésre
Közzétéve:
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
    Polgármesteri jelentés
1. 2017. évi munkaterv elfogadása
2.Különfélék
2.1  Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház intézményvezetői pályázat kiírása
2.2  Törzskönyvi módosítások - Irinyi János Általános Iskola és Könyvtár megszüntetése
2.3  Iskolák felvételi körzethatár kialakításának véleményezése.
2.4  Indítható óvodai csoportszámok engedélyezése a 2017/2018. tanévben
2.5  Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének módosításáról
2.6  LÉT.A.MED Zrt. hozzájárulás finanszírozási előleg iűnti kérelemhez kezességvállalás biztosítása.
2.7  ÉRF. Zrt. részvényeinek értékesítése
2.8  Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
2.9  Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás díjemelésére vonatkozó kérelem
2.10 Ügyeleti napi díj mértékének meghatározása
2.11 Szabó Kálmánné ingatlanának vételi szándéka
2.12 Helyi közutak fejlesztése pályázaton való részvétellel
2.13 2017. évi rendezvényterv
2.14 Egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet felülvizsgálata
2.15 Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére
2.16 A létavértesi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
2.17 Létavértes-Kokad Monostorpályi Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése
2.18 Konyha működtetése
2.19 Árpád tér-Rózsa utca sarkán lévő Művelődési ház beruházás
2.20 Rendezési terv
2.21 Városnapi belépődíj kérdése

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés