ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
2018. évi ülésekÉv hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ
a Képviselő-testület 2018. december 19-én, szerdán 14 órától megtartásra kerülő, közmeghallgatással egybekötött ülésére
Közzétéve: 2018. december 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.  Beszámoló a Bizottságok 2018. évi munkájáról
-          Gazdasági Bizottság
-          Közbeszerzési Bizottság
-          Oktatási Bizottság
-          Pénzügyi Bizottság
-         Szociális Bizottság
2. Éves belső ellenőrzési terv elfogadása
3.       Különfélék

...


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2018. november 28-án, szerdán 15.00 órától megtartásra kerülő ülésre
Közzétéve:    2018. november 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:  2018. november 24
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
5. Különfélék
5.4 Létavértes Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde Házirend

...


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2018. október 30- án 14 órától megtartásra kerülő soros ülésére
Közzétéve: 2018. október 26.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
Polgármesteri jelentés
4. 2019. évi városnapi fellépők


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én 15 órától kezdődő soros ülésére
Közzétéve: 2018. szeptember 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
1.      Beszámoló az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2018.I.félévi teljesítéséről
2.      Beszámoló a Gyermeksziget Óvoda munkájáról
3.      Különfélék
3.1 Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének módosításáról
3.2 Az önkormányzat rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
3.3 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
3.4 Derecske-Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
3.5 Bölcsődei térítési díjak megállapítása
3.6 „Önkormányzati Magyar Államkötvény” jegyzés feltételei, szabad pénzeszköz lekötése
3.7 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. – saját település tartozásállományának megvásárlása
3.8 Közterület használatának rendjére vonatkozó rendeletek felülvizsgálata

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2018. augusztus 28- án 14 órától megtartásra kerülő rendkívüli ülésre
 

Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

1.)    Kovács János Létavértes Teleki u.20. – épület önálló ingatlanná alakítása tárgyában létrejövő megállapodás tervezet a 1845/1.hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
2.)    Dr. Farkas Gyula háziorvos időszakos rendelési idő módosítása – FESZ módosítása
3.)    Településrendezési terv, Helyi Építési Szabályzat módosítása
4.)    Javaslattétel megyei kitüntető díjak adományozására
5.)    Debreceni Vízmű Zrt. 2019-2033 időszakra gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
6.)    Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozások – 1/2017(I.18.) önkormányzati rendelet módosítása
7.)    Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
8.)    Szociális rendelet módosítása – törvényességi felhívás
9.)    Autómentes Nap időpontjának módosításáról - 2018. szeptember 20-án kerül megrendezésre


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a testület 218. június 28-án, csütörtökön 15 órától kezdődő ólésére
Közzétéve:
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT
   Polgármesteri jelentés
1. Beszámoló a Mezőőri szolgálat munkájáról
2. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról
3. Különfélék


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
LetöltésÉv hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ  a Képviselő-testület 2018. június 5-én 15 órától megtartásra kerülő ülésére
Közzétéve: 2018. június 02.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
Polgármesteri jelentés
1. Beszámoló Létavértes város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről
2. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2.1. Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tájékoztatója
3. Létavértes Városi Önkormányzat Védőnői Szolgálatának 2017. évi munkájáról szóló beszámolója
 
4. Különfélék
4.1. Országos Tornaterem Felújítási Program megnevezésű pályázat többlet önerejének vállalása
4.2. Szilágyi Róbert bérleti díj mérséklési kérelme
4.. Létavértes, belterület 1017/25 és 1017/26 hrsz-on lévő ingatlanok megvásárlása
4.4. Létavértes, külterület 01042. hrsz-on lévő vezetékjog megállapodás
4.5. LET.A.MED Zrt. 2017. évi beszámolója
4.6. Digi Kft. kérelme mobiltelefon szolgáltató torony létesítése Létavértes 0640/4 hrsz-on lévő Víztornyon
4.7. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének módosításáról
4.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezésére közszolgáltató kiválasztására kiírt pályázat eredménye, közszolgáltatási szerződés megkötése
4.9. Csizi Frigo Kft. telekvásárlási kérelme
4.10. Szociális rendelet módosítása – Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás tett észrevétele

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2018. április 26-án 15 órától  kezdődő soros testületi ülésre
Közzétéve:
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

    Polgármesteri jelentés

I. Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről
2. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)
3. Az önkormányzat 2017. évi belső kontrollrendszerének működtetéséről
4. Különfélék
4.1. Civil szervezetek 2018. évi pályázata
4.2.2018. évi Közbeszerzési Terv
4.3. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolása - fogyaszt6i kintlévősége megvásárlásával kapcsolatos döntés
4.4. Önkormányzat fejlesztési pályázat benyújtása
4.5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezésére közszolgáltató kiválasztására pályázat kiírása

...

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2018. március 27-én, csütörtökön 15 órától kezdődő soros testületi ülésre
Közzétéve: 2018. március 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
     Polgármesteri jelentés
1. A Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról szóló 2017-2018. évi tájékoztató
2. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
3. Különfélék
3.1. Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi beszámolója, 2018. évi munkaterve
3.2. Civil szervezetek 2017. évi pénzügyi, szakmai beszámolója
3.3. Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. árajánlata
3.4. Vásárhelyi György kérelme önkormányzattal szemben fennálló tartozás elengedésére
3.5. Árva Imre földbérlet meghosszabbítási kérelme
3.6. Létavértes, Víztorony u. 18. szám alatti ingatlan értékesítése Horváth József Attiláné részére
3.7. Görög katolikus parókia helyi védelem alá helyezése
3.8. Óvodai-bölcsődei beíratás időpontjának meghatározása
3.9. Indítható óvodai és bölcsődei csoportszámok engedélyezése 2017/2018. tanévben

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
LetöltésÉv hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2018. március 6-án, kedden du. 14 órától megtartásra kerülő rendkívüli ülésre
Közzétéve: 2018. március 02.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.  Javaslat a központi orvosi ügyelet ellátás biztonságának javítására, szakmai színvonalának emelése, önkormányzati költségek csökkentése érdekében
2.. Különfélék
     2.1  Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének módosításáról
     2.2. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
LetöltésÉv hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2018. február 13-án 14 órától megtartásra kerülő soros testületi ülésre - Helye: Városháza
Közzétéve: 2018. február 09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

..1.) Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
        Előadó: Menyhárt Károly polgármester
        (Előzetesen megtárgyalta véleményezte: az érintett intézmények vezetése, érdekképviseleti szervek,  az önkormányzat bizottságai
        A Létavértes - Kokad Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén a Közös Hivatal 2018. évi költségvetését).

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
LetöltésÉv hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2018. január 30 -i  soros ülésére. Helye: Városháza. Kezdés: 14 óra
Közzétéve: 2018. január 27.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT
        Polgármesteri jelentés
1.     A Képviselő.testület 2018. évi munkatervének összeállítása
2.     KÜLÖNFÉLÉK
2.1   A 2017. évi adóbevételek alakulásáról, a megtett intézkedésekről
2.2   Nehéz körülmények között végzett munka mértékének meghatározása
2.3   Létavértes Városi Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
2.4   Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
2.5   Iskolák felvételi körzethatár kialakításának véleményezése
2.6   Hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálata
2.7   Zsíros József beadványa a Vértesi Református Egyházközség támogatására, illetve a Vértesi Görögkatolikus Egyház támogatási igénye
2.8   Zsíros József beadványa Létavértes SC '97 úszószakosztályának ingyenes uszodahasználat iránt benyújtott kérelme
2.9   0375/11 hrsz -ú ingatlan bérbeadása - Huszti Sándorné éves bérbeadási díj
210  604 és 607 hrsz -ú ingatlan bérbeadása Varga Sándor részére
2.11 608, 609, és 610 hrsz -ú ingatlanok bérbeadása Kertészné Ferenczi Viktória részére
2.12 Dél-Nyírség LEADER VP6-19.2.1.-23-7-17 kódszámú közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások című pályázata (Árpád téri játszótér)
2.13. Földművelésügyi Minisztérium 9/2017.(IX,29.) Zártkerti program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális hátterét célzó települési fejlesztések
2.14 Dél-Nyírség LEADER kulturális és gasztronómiai program költségeinek pályázata (VP6-19.2.1.- 23-2-17 kódszámú szakmai programok megvalósítása és térségi rendezvények - Városnap)
2.15 2018. évi rendezvényterve (Málé Fesztivál időpontjának módosítása május 26-ról május 5, szombatra, Irinyi János Általános Iskola március 15-i ünnepsége március 14-re, - ez a két időpont változott
2.16. Közterület-felügyelő alkalmazásával összefüggő feladatok ütemezése
2.17 Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulás
2.18 Gonda Zoltán festőművész kitüntetési felterjesztésének támogatásáról


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2018. január 19-én 7.00 órától megtartásra kerülő rendkívüli ülésére
Közzétéve: 2018. január 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
1.) Tájékoztató a Városbál megrendezéséről 
2.) A Létavértes, Árpád tér 10. szám alatti ingatlan bővítése, a Létavértes, Népbolt u. 6. sz. 1883. hrsz-ú ingatlan kert részletének megvásárlása
3.) Különfélék (Leader pályázatok, Városnap, játszótér, ZP-1-2017 a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés