ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
2019. évi ülésekÉv hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2019. december 17-én, kedden 14.00 órától megtartásra kerülő soros, évzáró ülésére
Közzétéve: 2019. december 13-án
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019- december 13 -án
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
3. Különfélék

...


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2019. november 28-án 15.00 órakor kezdődő ülésére Helye: Városháza házasságkötő terme
Közzétéve: 2019. november 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. november 22.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
3. Különfélék
3.5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019/2020 II. félév és
      2020/2021. I. félév (személyes adatok miatt nincs megosztva)
3.7 Támogatási igény Vizelli Károly Rally Legend
                                    Kelemen Sándor Íjász VB –n való részvételhez
3.8  Zárt ülés:
1. napirend "Hajdúhadház Város Önkormányzata - EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosítószámú, "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával" című projekttel kapcsolatos képzési feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés
2. napirend EFOP-1.5.3-16-2017-00121 "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával azonosítószámú és elnevezésű projekten belül a Kbt. harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indítása a Kbt.112.§.(1) bekezdés a.)pont alapján képzési feladatok ellátására(2.eljárás)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2018, október 24-én 15 órakor kezdődő alakuló ülésére
Közzétéve: 2019. október 1
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.)   Helyi Választási Bizottság tájékoztatása a választás eredményéről
2.)   Képviselő-testület tagjainak eskütétele, megbízólevek átadása
3.)   Polgármester eskütétele
4.)   SZMSZ felülvizsgálata
5.)   Az alpolgármester választást lebonyolító ideiglenes bizottság megválasztása
6.)   Alpolgármester megválasztása
7.)   Alpolgármester eskütétele
8.)   Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának meghatározása
9.)   Bizottságok tagjainak megválasztása
10.) Képviselői tiszteletdíjak meghatározása
11.) Különfélék

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

Év hónap nap . Letöltés

MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2019. szeptember 26 -án, csütörtökön 15 órától
közmeghallgatással egybekötött  soros ülésére a

Közzétéve: 2019. szeptember 20.

Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

       Polgármesteri jelentés
1.    A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda munkájáról szóló beszámoló
2.    A Bizottságok munkájáról szóló beszámoló
- Gazdasági Bizottság
- Művelődési Bizottság
- Oktatási Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Szociális Bizottság
- Ügyrendi Bizottság
3.    Különfélék
3.1.          Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
3.2.          2019. évi előirányzat módosítás
3.3.          Hivatal felújítása: műszaki tartalom módosítás és pótmunka megrendelése
3.4.          Girdán Andrea ingatlanvásárlási kérelme


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2019. június 27-én, csütörtökön 15 órától tartandó soros ülésére
Közzétéve: 2019. június 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT:
    
     Polgármesteri jelentés
1. Települési Értéktár Bizottság beszámolója
2. LÉT.A.MED Zrt. beszámolója a 2018. évi munkáról
3. Mezőőri beszámoló
4. Különfélék
-   Játszótér pályázat
-   Városnap pályázat
-   Együttműködés a rendőrséggel kamerák üzemeltetésével kapcsolatban
-   Orvosi ügyeleti napidíj emelésére benyújtott kérelem
-   Ideiglenes Bizottság megalakítása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2019. május 30-án, csütörtökön 15 órától megtartásra kerülő soros ülésre
Közzétéve: 2019. május 24..
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT:

       Polgármesteri jelentés
 1. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről, a határrend és a határőrizet helyzetéről, valamint a határforgalom alakulásáról
 2. Tájékoztató a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2018-as évéről
 3. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
 4. Különfélék
  4.1 Létavértes Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának elfogadásáróL
  4.2 Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének módosításáról
  4.3 A Közbeszerzési Terv 2019. évi módosításáról
  4.4 Létavértes Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
  4.5 Pályázat benyújtása belterületi út felújítására
  4.6 Kovács János – 4281 Létavértes, Teleki u.20 a szám alatti lakos a Létavértes, Árpád tér 8.szám 1845/1 hrsz alatt megépített vendéglátóipari épületének jogi rendezése
  4.7 Pályázatokról aktuális tájékoztatás
  4.8 Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával EFOP pályázat konzorciumi megállapodás elfogadása közbeszerzési eljárások lefolytatásához
  4.9 Létavértes Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde zárva tartása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a2019. április 25-én 14 órától megtartásra kerülő soros ülésére
Közzétéve: 2019. április 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
         Polgármesteri jelentés
1.         Pénzügyi ellenőrzésekről szóló tájékoztató ( belső ellenőrzési jelentés, FEUVE)
2.         Zárszámadás
3.         Különfélék
3.1.    Szociális rendelet módosítása
3.2.    Iskolaigazgatói pályázatok véleményezése
3.3.    Bölcsődei intézményi térítési díj megállapítása, nyersanyagnorma
3.4.    Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
3.5.    Civil szervezetek pályázatainak elbírálása
3.6.     A Létavértes,l Árpád tér 8.szám 1845/1 hrsz alatt megépített vendéglátóipari
         épületének jogi rendezése
3.7.     Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a Temető u.23.szám alatti
         önkormányzati ingatlan használatba vételéről

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2019.  április 16-án, kedden 14 órakor kezdődő rendkívüli ülésére
Közzétéve: 2019. április 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra a Létavértesi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása érdekében
2. Tájékoztató folyamatban lévő pályázatok helyzetéről

3. Különfélék


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a  Képviselő-testület 2019. március 28- án 14 órakor kezdődő ülésére
Közzétéve: 2019. március 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

           Polgármesteri jelentés
1.      2018-2019.évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központ munkájáról
2.      2019. évi Közbeszerzési Terv
3.      Különfélék
3.1. LÉT.A.MED Zrt. kezességvállalása
3.2. LÉT.A.MED Zrt. 2019. évi Üzleti terve
3.3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének módosítására
3.4. Civil szervezetek 2018. évi szakmai, pénzügyi beszámolója
3.5. Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja
3.6. Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata
3.7. Kovács János Teleki u.20/a szám alatti lakos Létavértes Árpád tér 8.szám 1845/1 hrsz. alatt megépített vendéglátóipari épületének jogi rendezése
3.8. Irinyi Kiállítóterem működtetése
3.9. Petőfi u.61. szám alatti tájház önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése
3.10.            Árva Imre földbérlet meghosszabbítási kérelme
3.11.            A közterületek használatáról szóló, valamint a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítása
3.12.            Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Létavértes, Temető u.23. szám alatti önkormányzati ingatlan használatba adása
3.13.            HÉSZ 9/2007.(V.29.) Ör. számú rendelet módosításáról
3.14.            Menyhárt Károly polgármester 30 éves jubileumi jutalma
3.15.            Létavértes Sziget utcai telek értékesítése
3.16.            Óvodai-bölcsődei beiratás időpontjának meghatározása

...


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés


Év hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ  a Képviselő-testület 2019. február 26-án 7.30 órától kezdődő rendkívüli ülésére
Közzétéve: 2019. február 25. 9.30 óra
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) A téli rezsicsökkentés végrehajtásának helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
2.) Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház 2019. évi munkaterve
3.) Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház Szolgáltatási terve 2019.
4.) Különfélék

...


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
LetöltésÉv hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2019. február 14-én14 órától kezdődő ülésére
Közzétéve: 2019. február 12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

..1.) Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének megtárgyalása
  2.) Tájékoztató a 2018. évi adóbevételek alakulásáról és a megtett intézkedésekről
  3.) Különfélék


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
LetöltésÉv hónap nap . Letöltés
MEGHÍVÓ a 2019. január 29-én 14 órától megtartásra kerülő rendes ülésre
Közzétéve: 2019. november 25.
Letöltés 
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. január 25.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

... Polgármesteri jelentés 5.7. Létavértes Város 2018. évi 1. sz. módosítás az E-ON Energiatermelő Kft. fejlesztéséhez
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés