ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Határozatok


 1/2021.(II.15.)     A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodások fenntartása - PM határozat
 2/2021.(V.24.)     Harmati Zoltánné intézményvezetői kinevezése (2021 - 2026)
 3/2021.(V.24.)     2021. évi "Létavértes Városért" díjazottak
 4/2021.(II.15.)     A 2019.évi költségvetési maradványok korrekciójának jegyzőkönyvei jóváhagyása - PM
 5/2021.(VIII.04)   Külterületi helyi önkormányzati utak fejlesztése
 6/2021.(VIII.04)   Előterjesztések megyei kitüntetésre
 7/2021.(VIII.04)   Kossuth kerti Tájház infrastruktúrájának fejlesztése
 8/2021.(VIII.31)   Létavértes város kistermelőinek részvétele a debreceni Zamat fesztiválon
 9/2021.(IX.30.)    Polgármesteri jelentés 
10/2021.(IX.30.)   Beszámoló Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2021.I.félévi költségvetés végrehajtásáról
11/2021.(IX.30.)   2021.II.félévi ülésterv elfogadása
12/2021.(IX.30.)   REKI pályázat benyújtása
13/2021.(IX.30.)   BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
14/2021.(IX.30.)   Háziorvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos haszonkölcsön szerződések elfogadása
15/2021.(IX.30.)   Létavértes 616 hrsz-ú (kivett közterület- Vasvári köz) átminősítése, értékesítése
16/2021.(IX.30.)   Árpád tér 19.számú ingatlan épületrészének átadása bábmúzeum céljára
17/2021.(IX.30.)   Háziorvosi rendelési idő módosítása (2. pont levéve a napirendről)
18/2021.(IX.30.)   Tájékoztató a nyári idegenforgalom alakulásáról az Irinyi Kiállítóteremhez kapcsolódóan.
19/2021.(IX.30.)   Földbérleti kérelem elbírálása
20/2021.(IX.30.)   Tábla elhelyezése - Csontos János kérelme
21/2021.(X.28.)    Polgármesteri jelentés
22/2021.(X.28.)    Beszámoló Létavértes környezeti állapotáról, a környezetvédelem helyzetéről 
23/2021.(X.28.)    Beszámoló a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde munkájáról,   - Az intézmény munkaterve
24/2021.(X.28.)    Beszámoló a Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2020.11.01-2021.10.31. közötti munkájáról
25/2021.(X.28.)    2022. évi startmunka program jóváhagyása
26/2021.(X.28.)    Létavértes SC’97 Sportegyesület kérelme pályázati önrész biztosítására 
27/2021.(X.28.)    Sziget utcai útfejlesztés kivitelezési munkáihoz szükséges önrész biztosítása
28/2021.(X.28.)    Iskolák felvételi körzethatár kialakításának véleményezése
29/2021.(X.28.)    Ipari Park kivitelezési munkálataihoz szükséges önrész biztosítása
31/2021.(XI.25.)   Polgármesteri jelentés
32/2021.(XI.25.)   Beszámoló a 2021. évi III. negyedévi költségvetés teljesítéséről
33/2021.(XI.25.)   Tájékoztató a 2021. évi adóbevételek alakulásáról
34/2021.(XI.25.)   A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési koncepciója
35/2021.(XI.25.)   Csízi Frigó Kft kérelme
36/2021.(XI.25.)   EFOP pályázat elszámolásával kapcsolatos döntés
39/2021.(XI.25.)   Helyi Építési Szabályzat módosítása (HÉSZ)
42/2021.(XII.16.)  Polgármesteri jelentés elfogadása (szóbeli előterjesztés)
43/2021.(XII.16.)  Beszámoló a a Közterület-felügyelet 2021. évi munkájáról
44/2021.(XII.16.)  2022.évi belső ellenőrzési terv elfogadása
45/2021.(XII.16.)  Önkormányzat és intézményei dolgozóinak év végi elismerése
47/2021.(XII.16.)  HORUS 2000 Bt. és az önkormányzat között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása
                            + jegyzőkönyvi kivonat
48/2021.(XII.16.)  Nyersanyagnorma emelés elfogadása - térítési díj nem változik