ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Határozatok

AZ ÜLÉSEK ELŐTERJESZTÉSEI  ELÉRHETŐK   ITT  !

  1/2022.(I.17.)Öh.   Helyi Építési Szabályzat(HÉSZ) módosításáról szóló partnerségi egyeztetés lezárása
  2/2022.(I.17.)Öh    Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása
  3/2022.(I.17.)Öh    Menyhárt Károly polgármester illetményének, térítési díjának megállapítása
  4/2022.(I.27.)Öh    Polgármesteri jelentés
  5/2022.(I.27.)Öh    Képviselő-testület 2022. évi ülésterve (jkv. kivonat)
  6/2022.(I.27.)Öh    Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata  (jkv. kivonat)
  7/2022.(I.27.)Öh    Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház 2022. évi munkatervének elfogadása (jkv. kivonat)
  8/2022.(I.17.)Öh    Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház SZMSZ-ének módosítása  (jkv. kivonat)
  9/2022.(I.27.)Öh    Művelődési ház termének választási hasznosításáról (jkv. kivonat)
10/2022.(I.27.)Öh    Létavértes város 2022. évi kiemelt rendezvényei (jkv. kivonat)
12/2022.(III.10.)Öh   A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
19/2022.(III.10.)Öh   2022. évi pályázati kiírás helyi civil szervezetek részére
20/2022.(III.31.) Öh  Polgármesteri jelentés
21/2022.(III.31.)Öh   Beszámoló a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
22/2022.(III.31.)Öh   2022. évi Közbeszerzési Terv
23/2022.(III.31.)Öh   A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház beszámolója2022. évi munkaterve
24/2022.(III.31.)Öh   Közbeszerzési Szabályzat
25-27/2022.(III.31.)Öh Óvodai- bölcsődei csoportok számának meghatározása, beiratkozás, nyári szünet meghatározása
28/2022.(III.31.)Öh   Közbeszerzési Bizottság létrehozása  
29/2022.(III.31.)Öh   Báb-Kincs-Tár név használata  (jegyzőkönyvi kivonat)
30/2022.(III.31.)Öh   Debreceni Mentőalapítvány támogatása   (jegyzőkönyvi kivonat)
31/2022.(IV.28.(Öh   Polgármesteri jelentés
32/2022.(IV.28)Öh.   Tájékoztató a Nagylétai Ref. Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja 2021. évi munkájáról
33/2022.(IV.28.)Öh . Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről
34/2022.(IV.28.)Öh.  Beszámoló a 2021. évi pénzügyi ellenőrzésekről
35/2022.(IV.28.)Öh   A civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatásáról  (jegyzőkönyvi kivonat)
36/2022.(IV.28.)Öh.  Háziorvosi körzetek rendelési idejének módosítása  -    Jegyzúőkönyvi kivonat
37/2022.(IV.28.)Öh   Állami tulajdonu ingatlanok ingyenes tulajdonba vételének kezdeményezése
38/2022.(IV.28.)Öh.  2022. évi Közbeszerzési Terv 1. sz. módosítása
39/2022.(V.04.)Öh    A Debreceni Vízmű Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása  (jegyzőkönyvi kivonat) 
40/2022.(V.04.)Öh    A Debreceni Vítmű Zrt. vezérigazgatójának teljesítménybérének jóváhagyása (jegyzőkönyvi kivonat)
41/2022.(V.04.)Öh    A Debreceni Vízmű Zrt. dokumentumainak jóváhagyása  (jegyzőkönyvi kivonat) 
42/2022.(V.04.)Öh    A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítása-új telephelyek  (jegyzőkönyvi kivonat) 
43/2022.(V.04.)Öh    Köbeszerzési eljárás, belterületi utak felújítása dokumentumok elfogadása   (jegyzőkönyvi kivonat) 
44/2022.(V.04.)Öh    A H-BM. Temetkezési Vállalat 2021. évi gazdálkodási, 2022. évi üzleti terve jóváhagyása
45/2022.(V.12.)Öh    A Debreceni Regionális Együttműködési Tanácshoz történő csatlakozásról  (jegyzőkönyvi kivonat) 
46/2022.(V.12.)Öh    A Debreceni Regionális Együttműködési Tanács ügyrendjének elfogadása  (jegyzőkönyvi kivonat) 
47/2022.(V.26.)Öh    Beszámoló Létavértes város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
                                 kapcsolatos feladatokról
48/2022.(V.26.)Öh.   Tájékoztató a határrend és határőrizet helyzetéről, a határforgalom alakulásáról
49/2022.(V.26.)Öh    LÉT.A.MED Zrt. 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolója,       2022. évi Üzleti tervének elfogadása
50/2022.(V.26.)Öh    Polgármesteri jelentés
51/2022.(V.26.)Öh    Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
52/2022.(V.26.)Öh    Tájékoztató a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevékenységéről
53/2022.(V.26.)Öh    Dienes József ingatlanvásárlási kérelme
54/2022.(VI.30.)Öh   Polgármesteri jelentés
55/2022.(VI.30.)Öh   Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról
56/2022.(VI.30.)Öh   Beszámoló a a Mezőőri wszolgálat munkájáról
57/2022.(VI.30)Öh    HÉSZ partnerségi vélemény elfogadása  (jegyzőkönyvi kivonat)
58/2022.(VI.30)Öh.   HÉSZ módosítása - (jegyzőkönyvi kivonat)
59/2022.(VI.30)Öh.    Létavértes város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása - (jegyzőkönyvi kivonat)
60/2022.(VI.30)Öh.    Vásárhelyi György kérelme
61/2022.(VI.30)Öh     Franklin-Holding kérelme.
62/2022.(VI.30)Öh.    Az OMSZ-el kötött együttműködési megállapodás meghosszabbítása október 31-ig   
63/2022.(VIII.24.)Öh.  Létavértes Városi Könyvtár ás Művelődési ház intézményvezetői pályázat kiírása   (jegyzőkönyvi kivonat) 
64/2022.(VIII.24.)Öh.  Javaslatok a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által adományozott díjakra 
(jegyzőkönyvi kivonat)
65/2022.(VIII.24.)Öh   Zamat fesztiválra fahátak bérlése helyi termelők részére
66/2022.
67/2022.(IX.29.)Öh     Polgármesteri jelentés
68/2022.(IX.29.)Öh     Petőfi utcai Tájház felújítási pályázat benyújtása
69/2022.(IX.29.)Öh     Kossuth kerti Tájház felújítási pályázat benyújtása
70/2022.(IX.29.)Öh     Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
71/2022.(IX.29.)Öh.    Csatlakozás a Bursa Hungarica támogatási rendszerhez (tájékoztatóval)) 
72/2022.(IX.29.)Öh     Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi GFT módosítása
73/2022.(IX.29.)Öh     Tóth János ingatlanvásárlása
74/2022.(IX.29.)Öh     Iskolák felvételi körzethatárának meghatározása
75/2022.(IX.29.)Öh     Élelmezésii nyersanyagorma megállapítása  
76/2022.(IX.29.)Öh     Étkezési térítési díjak megállapítása
82/2022.(X.27.) Öh     A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház igazgatójának kinevezése  (jgyzkv-i kivonat)
86/2022.(x.27.) Öh      Költségcsökkentő intézkedések - 2022 
88/2022.(XI.24.) Öh    Polgármesteri jelentés
89/2022.(XI.24.)Öh     Igazgatási szünet elrendelése
90/2022.(XI.24.)Öh    Felajánlás a Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde részére
91/2022.(XI.24.)Öh    BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatások 
92/2022.(XI.24.)Öh    Tájékoztató az év végi likviditás teljesítéséről  
93/2022-(XI.24.)Öh    Folyószámla hgitel felvételéről   Napirendről levéve
94/2022.(XI.24.)Öh    Főzőverseny elnevezése Moka Gáborról
111/2022.(XII.20.)Öh  Létavértes város közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti terv és leírás elfogadása