ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Gyermek > Apaság > Apaság vélelmének megdöntése
Apaság vélelmének megdöntése
Az apaság vélelmének megdöntése iránti per célja az anya házassági köteléke, utólagos házasságkötése, apai elismerés alapján fennálló törvényi vélelem megdöntése. Az apaság vélelmét azon az alapon lehet megtámadni, hogy az, akit a vélelem alapján apának kell tekinteni, a gyermek anyjával a fogamzás idejében nemileg nem érintkezett vagy a körülmények szerint egyébként lehetetlen, hogy a gyermek tőle származik.

Ki veheti igénybe?

Az apaság vélelmének megtámadására a vélelmezett apa, az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója jogosult.
Az apaság vélelmét azon az alapon, hogy az apai elismerő nyilatkozatot tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés hatása alatt tették meg, csak a vélelmezett apa támadhatja meg.
Az anya a járási gyámhivatal jóváhagyásával, kiskorú gyermekével együttesen indíthat pert.
Az anya volt férje akkor jogosult az apaság vélelmének megtámadására, ha a vélelem alapján az anya újabb házasságbeli férje az apa, de ennek a vélelemnek a megdőlte esetén a volt férjet kellene apának tekinteni.
Azon az alapon, hogy az apai elismerő nyilatkozatot jogszabály megkerülése céljából tették, az ügyész és a járási gyámhivatal jogosult az apai elismerő nyilatkozat megtámadására.
A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a pert törvényes képviselője hozzájárulásával indíthatja meg. Ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a járási gyámhivatal hozzájárulása pótolja.
Ha a jogosult cselekvőképtelen, a pert nevében a járási gyámhivatal hozzájárulásával a törvényes képviselő indíthatja meg.
A családi jogállás rendezése iránti per megindításához a járási gyámhivatal a gyermek törvényes képviseletének ellátására eseti gondnokot rendel ki. Az eseti gondnok kirendelését a szülő, a gyám és a 14. életévét betöltött gyermek kérheti, de a kirendelésről a járási gyámhivatal hivatalból is dönthet.

Eljárás tárgya:

Az apaság vélelmének megdöntése iránti per célja az anya házassági köteléke, utólagos házasságkötése, apai elismerés alapján fennálló törvényi vélelem megdöntése.
Az apaság vélelmét azon az alapon lehet megtámadni, hogy az, akit a vélelem alapján apának kell tekinteni, a gyermek anyjával a fogamzás idejében nemileg nem érintkezett vagy a körülmények szerint egyébként lehetetlen, hogy a gyermek tőle származik.
Ha az apaság vélelme teljes hatályú apai elismerő nyilatkozaton alapul, a vélelmet azon az alapon is meg lehet támadni, hogy

  • a nyilatkozatnak a jogi feltételek hiányában nincs teljes hatálya;
  • az apai elismerő nyilatkozatot tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés hatása alatt tették meg; vagy
  • az apai elismerő nyilatkozatot jogszabály megkerülése céljából tették.

Ha a származás reprodukciós eljárás következménye, az apaság vélelme akkor támadható meg, ha az anya férje vagy élettársa az eljáráshoz nem járult hozzá.
Nem lehet az apaság vélelmét megtámadni, ha

  • a származás reprodukciós eljárás következménye, kivéve, ha az anya férje vagy élettársa az eljáráshoz nem járult hozzá; vagy
  • az apaságot bíróság állapította meg.

Szükséges dokumentumok:

  • kitöltött kérelem
  • személyazonosításhoz szükséges iratok
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata

Ügyintézési határidő:

21 nap

Lásd bővebben:

www.kormanyhivatal.hu