ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Okmányok > Útlevél > Magánútlevél
Magánútlevél
A magyar állampolgárság érvényes magyar személyi igazolvánnyal; érvényes magyar útlevéllel; érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal ellenkező bizonyításáig honosítási okirattal is igazolható.

Ki veheti igénybe?

Akivel szemben a külföldre utazást korlátozó rendelkezések egyike sem áll fenn. Útlevelet csak személyesen lehet igényelni, meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással tanúsítja.

Eljárás tárgya:

A magyar állampolgárság:

 • érvényes magyar személyi igazolvánnyal;
 • érvényes magyar útlevéllel;
 • érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal
 • ellenkező bizonyításáig honosítási okirattal is igazolható.

A magánútlevél tároló eleme az okmányon szereplő személyes adatokat, az okmányadatokat, valamint – a lenti bekezdésben meghatározott kivétellel – az ujjnyomatot is elektronikus formában tartalmazza.

A kérelmező

 • a magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a járási hivatalnál vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (továbbiakban: Hivatal), külföldön a konzuli tisztviselőnél,

 • a magánútlevél és a második magánútlevél azonnali kiállítására vonatkozó kérelmet a Hivatalnál,

 • az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél nyújthatja be.

Az úti okmányt előállító szerv, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a magánútlevél tekintetében a konzuli tisztviselő az útlevélhatóságok feladatainak ellátásában közreműködőként vesz részt.

Szükséges dokumentumok:

Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező a kérelmezett úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Arcképmás, aláírás, és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá. A kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a második biometrikus adatot az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.

Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, valamint illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolni kell. Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. A visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni. A járási hivatalnál, a Hivatalnál vagy a külügyminiszternél előterjesztett útlevél iránti kérelem kivételével a kérelemhez csatolni kell még a kérelmező arcképmását (igazolványképét) is.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.

Nem kell csatolni a szülők (törvényes képviselők) hozzájáruló nyilatkozatát kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén az ideiglenes magánútlevél kiállítására irányuló kérelemhez, ha a kérelmező útlevele, illetőleg a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, elveszett, vagy azt eltulajdonították. Ebben az esetben az ideiglenes magánútlevelet legfeljebb a korábbi magánútlevéllel megegyező érvényességi idővel lehet kiállítani.

A kérelmező személyi adatainak és úti okmányhoz való jogosultságának ellenőrzéséhez az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor be kell mutatni:

 • a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint - ha azzal rendelkezik - a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát;

 • az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is;

 • kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;

 • a kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha annak visszahagyását kérte.

Ügyintézési határidő:

Az útlevél kiállításának határideje: 20 nap.

Az útlevélhatóság az útlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül, soron kívül 7 napon belül kiállítja.

Az útlevélhatóság az útlevelet azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított huszonnégy órán belül kiállítja. Az útlevél kiállításának ügyintézési határideje – a kérelem beérkezését követő naptól számított – húsz nap.

Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu