ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Otthon > Építkezés
Építkezés
A kérelem papíralapon történő benyújtásához a nyomtatványok, igazolások a http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany oldalról tölthetők le.

Az általános építésügyi hatáskörök a járásszékhely település jegyzői, míg a kiemelt építésügyi hatáskörök (jogszabályban meghatározott esetek, összeférhetetlenség stb.) és az építésfelügyeleti hatáskörök a kormányhivatal járási építésügyi hivatalaihoz kerültek telepítésre. Az építésügyi hatósági eljárások 2013. január 1-től csak elektronikusan, az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszerben, az ÉTDR-ben indíthatók. Az egyes eljárásokhoz kapcsolódó részletes ismertetés a http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok oldalon érhető el. A kérelem papíralapon történő benyújtásához a nyomtatványok, igazolások a http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany oldalról tölthetők le.

Tájékoztató az építési ügyekről:

2013. január 1-el teljes körű jogszabályi változás történt az építésigazgatás területén a járások kialakításával, valamint az elektronikus ügyintézés bevezetésével az építésügyben.

Az általános építésügyi hatáskörök a járásszékhely település jegyzői, míg a kiemelt építésügyi hatáskörök (jogszabályban meghatározott esetek, összeférhetetlenség stb.) és az építésfelügyeleti hatáskörök a kormányhivatal járási építésügyi hivatalaihoz kerültek telepítésre.

A változások következtében Derecske, mint járásszékhely település jegyzőjének általános építésügyi hatásköre a Derecskei Járás településeire - Derecske, Esztár, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Tépe – terjed ki.

Az építésügyi hatósági eljárások 2013. január 1-től csak elektronikusan, az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszerben, az ÉTDR-ben indíthatók. A kérelem papíralapon és elektronikus úton is benyújtható, azonban a dokumentációt minden esetben jogszabály által meghatározott elektronikus formában kell csatolni.

A rendszer használatával kapcsolatos információk a http://www.e-epites.hu/etdr/letöltés oldalon érhetők el.

A kérelem papíralapon történő benyújtásához a nyomtatványok, igazolások a http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany oldalról tölthetők le.

Jegyzői hatáskörbe tartozó általános építési ügyek:

 • Építésügyi hatósági szolgáltatás (Új elemként, az építésügy szolgáltató jellegének erősítése céljából került bevezetésre, melynek keretében az építtető a kérelem benyújtása előtt szolgáltatás keretében előzetes vizsgálatot, tájékoztatást kérhet.)

 • Építési engedélyezési eljárás,

 • Bontási engedélyezési eljárás,

 • Fennmaradási engedélyezési eljárás,

 • Használatbavételi engedélyezési eljárás,

 • Összevont engedélyezési eljárás,

 • Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás,

 • Az engedély hatályának meghosszabbítási eljárás,

 • Engedélyezési eljárással kapcsolatos kötelezési eljárás,

 • Tudomásulvételi eljárások:

  • jogutódlás tudomásul vétele

  • használatbavétel tudomásul vétele

  • veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele

 • Hatósági bizonyítvány kiállítása

A járási építésügyi hivatalok építésügyi feladatai:

 • Összevont telepítési eljárás,

 • Összeférhetetlenségi ügyek,

A járási építésügyi hivatalok építési folyamat felügyeletével kapcsolatos feladatai:

 • Építésfelügyeleti hatósági tevékenység,

 • Bontási tevékenység megkezdésének tudomásul vétele,

 • Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés,

 • Építésfelügyeleti hatósági intézkedések,

 • Építésrendészeti eljárás,

 • Jókarbantartási kötelezési eljárás

Az egyes eljárásokhoz kapcsolódó részletes ismertetés a http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok oldalon érhető el.

Jogszabály meghatározza az építési engedély nélkül végezhető, valamint bontási engedély illetve bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységeket.

Fontos, hogy az engedély nélkül végezhető építési, bontási tevékenység is csak a vonatkozó szabályok betartásával végezhető, azok megsértése esetén a szabálytalan építési tevékenység jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

Az egyes ingatlanokhoz kapcsolódó építési lehetőségekről, előírásokról a város honlapjáról letölthető Hajdúszoboszló város hatályos helyi építési szabályzatából (HÉSZ) lehet információt nyerni.

Az építésügyi hatósági eljárások illetékkötelesek, mely illeték mértékét az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XV. melléklete (Az építésügyi  és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke) állapítja meg.

Az illeték megfizetése történhet:

 • illetékbélyeggel, mely esetben az illetékbélyeget érvénytelenítésre be kell nyújtani,illetve

 • a 11738084-15372741-03470000 számú önkormányzati hatósági eljárások illeték számlára történő átutalással. Az átutalás igazolását az ÉTDR-be kell feltölteni.

Az építésüggyel kapcsolatosan felmerülő kérdéseikkel kapcsolatosan a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Körzeti Építéshatóság munkatársai a hivatal ügyfélfogadási idejében, illetve az 06/52-557-316, 557-330, 557-325, 557-327 telefonszámon adnak információt.Kapcsolódó jogszabályok:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és a építészeti-műszaki tervtanácsokról
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészeti tevékenységről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről