ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Önkormányzat > e-ügyintézés > Ügyintézési ismeretek
Ügyintézési ismeretek

Elektronikus ügyintézési ismeretek


Az elektronikus ügyintézés hivatali munkaidőtől függetlenül, bárki számára, a nap huszonnégy órájában, a hét valamennyi napján otthonról elérhető, jelentősen megkönnyítve ezzel az ügyfelek helyzetét. 

Az elektronikus ügyintézés lehetőségét az állampolgárok részére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény biztosítja. Ez a fajta ügyintézés a biztonság érdekében megköveteli az azonosítás valamely formáját és biztonsági szintjét, a hatóság, ügyfél akaratától és az ügyintézési cselekmény jellegétől függően. 

Ha az eljárási cselekmény nem elektronikus ügyintézés esetén azonosítás nélkül elvégezhető, úgy az eljárási cselekmény elektronikus úton az ügyfél azonosítása nélkül végrehajtható (anonim ügyintézés).

A hatóság indokolt esetben megkövetelheti, hogy az azonosítás korábban elvégzett, az ügyfél személyes megjelenését igénylő személyazonosításra legyen visszavezethető, és az azonosításhoz szükséges adatok az azonosítási szolgáltatónál rendelkezésre álljanak (pszeudonim azonosítás).

Ha az eljárási cselekmény nem elektronikus ügyintézés esetén az ügyfél aláírásával, írásbeli dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokirat útján végezhető, úgy az eljárási cselekmény elektronikus úton történő végzésének feltétele, hogy az azonosítás korábban elvégzett, az ügyfél személyes megjelenését igénylő személyazonosításra legyen visszavezethető, igazolt adatként a hatóság rendelkezésére álljon az ügyfél neve, és az azonosításhoz szükséges további adatok az azonosítási szolgáltatónál rendelkezésre álljanak (névhez kötött azonosítás).


Az e-ügyintézés módjai jelenleg:

Ahol az elektronikus kapcsolattartás lehetősége biztosított és az adott kapcsolattartási mód alkalmazását a hatóság biztosítja, az ügyfél eltérő tartalmú ügyintézési rendelkezése hiányában elektronikus kapcsolattartás keretében beadványát benyújthatja

• biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével,
• ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében,
• elektronikus levelezés útján,
• a hatóság által biztosított internetes felületen történő dokumentumfeltöltés útján, vagy
• az ügyfél ügyintézési rendelkezésében lehetővé tett további kapcsolattartási módok alkalmazásával.

Elektronikus levélben az ügyfél a beadványát a hatóság által az erre a célra megadott elektronikus levélcímre nyújthatja be, feltéve, hogy az ügyintézési rendelkezésében a kapcsolattartás e módját nem zárta ki. A hatóság köteles 1 munkanapon belül visszaigazolni az ügyfél által benyújtott beadvány kézhezvételét. A beadvány akkor minősül előterjesztettnek, ha a hatóság a benyújtás tényét visszaigazolta. 

Elektronikus levelezés útján az irat akkor kézbesíthető az ügyfél részére, ha ahhoz az ügyfél az ügyintézési rendelkezésében hozzájárult. Az ügyfél köteles visszaigazolni a hatóság által kézbesített irat kézhezvételét. Az irat akkor minősül kézbesítettnek, ha az ügyfél a kézbesítés tényét visszaigazolta.

Biztonságos kézbesítési szolgáltatás a hatóság részére történő kézbesítésnél a hatóságnak az ÁBT részét képező BEDSZ keretében elérhető hivatali tárhelyére történhet.

Ha az ügyfél az ügyintézési rendelkezésében megadta a beadványok előterjesztése céljára használt telefaxszámát, úgy a hatóság kizárólag ezen telefaxszámról az adott ügyfél nevében telefaxon érkezett beadványt fogadja el és tekinti további azonosítás nélkül az ügyféltől származó beadványnak.

Elektronikus aláírás alapján valamely adat akkor tekinthető igazoltnak, ha az aláírás legalább fokozott biztonságú – az ügyfélnek az ügyintézési rendelkezésben tett ilyen korlátozása esetén minősített – elektronikus aláírás, amely megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek, feltéve hogy

• az igazolni kívánt adatot a tanúsítvány tartalmazza,
• az igazolni kívánt adatot a tanúsítvány száma vagy egyéb azonosító adata alapján a hatóság a közhiteles nyilvántartásból sikeresen lekérdezi,
• az igazolni kívánt adatot kiegészítő, jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő igazolás (attribútumtanúsítvány) tartalmazza, vagy
• az adatot a hatóság a tanúsítványt kibocsátó hitelesítés-szolgáltatónál sikeresen ellenőrizte.

Az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás (a továbbiakban: ÁBT) a szolgáltatás által meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok ügyfél általi kitöltését, hatóságokhoz való azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás. Ennek része az ügyfélkapu, amely jelszavas belépést biztosít az ügyfelek számára a www.magyarorszag.hu oldalon ügyeik elektronikus intézéséhez.


Létavértes az elektronikus ügyintézést ügyfélkapun keresztül biztosítja az alábbi ügyekben:
-
-


Az ügyintézés folyamata, illetve technikai feltételei a NAV-nál (korábbi APEH) már kialakult és bevált elektronikus adóbevallás gyakorlatát követi, alkalmazása könnyen elsajátítható bárki számára, a legalapvetőbb számítógép felhasználói ismereteknél komolyabb tudás nélkül.


Előfeltételek:

A szolgáltatások igénybevétele mindösszesen a www.magyarorszag.hu oldalon történő regisztrációt igényli az ügyfél részéről. A regisztráció menetét lásd: ügyfélkapu

Technikai előfeltételek:

A központi regisztrációt, illetve a helyi azonosítást követően elektronikus ügyindításra két módon van lehetőség:

Válassza ki az intézni kívánt ügyet a www.letavertes.hu honlapról az Élethelyzetek közül. Töltse le a .jar kiterjesztésű nyomtatványt, majd 

1. a kitöltést követően az abevjava programmal kitöltött nyomtatványt mentse le ’KR’ állományban a saját számítógépére és kattintson az alábbi linkek valamelyikére   Lépjen be az ........ ügyfélkapura a központi regisztráció során kapott jelszóval illetve felhasználói névvel.
2. a saját gépére telepített abevjava programon keresztül nyissa meg a nyomtatványt, megfelelően töltse ki, majd„ a nyomtatvány küldése az ügyfélkapun keresztül” menüpont segítségével küldje be.

Az elektronikus ügyintézés előfeltétele, hogy az ügyfél számítógépén telepítve legyen az  Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram , mely a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok oldalról érhető el. Csak ezzel a programmal lehet megnyitni és kitölteni az ügyindító nyomtatványt.